– Stadig yngre barn og unge blir alvorlig psykisk syke under pandemien

0
Fra rapporten til Ukom

Psykiske helsetilbud for barn og unge opplever økt press, og de som henvises for alvorlige psykiske lidelser, blir stadig yngre. Norge står nå i en psykisk sykdomsbølge, konkluderer undersøkelseskommisjon. Dette skriver nettstedet Psykologisk.no på bakgrunn av en rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom).

Direktør for Ukom, Pål Iden, sa under webinaret der rapprten ble presentert:

Blant barn og unge er det tydelig en økning i alvorlig depresjon og alvorlige spiseforstyrrelser.

– Vi har fått mange bekymringsmeldinger fra ulike deler av tjenesten, men det har vært en stor diskusjon om det virkelig er økte plager blant barn og unge.

Blant annet viser tall fra ROS – Rådgivning for spiseforstyrrelser en økning i antall henvendelser på telefon, e-post, chat og individuelle samtaler fra 2019 til 2021.

I januar 2019 mottok de 861 henvendelser, i januar 2020 hadde de 972 henvendelser, og i januar 2021 var det 1320 henvendelser. Det er en økning på 53 prosent.

– Det er i tallene fra rådgivningstelefonene at de virkelig dramatiske endringene kommer. Her er det to typer tjenester: telefon og chattjenester. Den siste blir stadig mer populær, kanskje fordi det er en mindre barriere for den enkelte som har behov for å snakke med noen, og her ser vi en formidabel økning, sa Iden.

Her er en av plansjene som ble presentert på weninaret:

«Når samfunnet stenger ned er det ingen rundt til å hjelpe,-de unge ønsker bare en voksen å snakke med, en som kan hjelpe» «Før varte våre samtaler ca. en 1 time, nå varer de fort 1 time og 45 minutter og de er mer alvorlige»

BAR hjelpetelefon.

Covidpolitikken skader barna

I en artikkel publisert av nettverket HART skriver Professor Ellen Townsend og Dr Karen Neil at skolestengningene har påført barn store probleer, og det til tross for at risikoen for å bli sjuk av koronavirus er ekstremt liten blant barn og unge. Den nevner blant annet:

  • Omfanget av skadene av helsetiltakene og stenging av skoler står således uforholdsmessig i forhold til eventuelle fordeler for barna selv eller for det bredere samfunnet.
  • Barn og unge står overfor en enestående psykisk helsekrise, hvis omfang foreløpig er ukjent.
  • Halvparten av ungdommene i alderen 16-25 rapporterte forverret mental helse, hvor 1 av 4 følte seg «ute av stand til å takle».
  • Selvskading, spiseforstyrrelser og selvmordstanker har økt. Enheter som arbeider med spiseforstyrrelser har rapportert en tredobling av henvisninger. Flere små barn, helt ned til 10 år gamle, utfører selvskading.

Det er dette vi nå begynner å se toppen av også i Norge. Politikernes ukloke og ikke-vitenskapsbaserte lockdownpolitikk påfører barn og unge enorme problemer, problemer som de antakelig vil bære med seg gjennom et helt liv. Og hvor ble det av solidariteten med dem?

Forrige artikkel– Når EU-lojalitet blir til covid-nestekjærlighet
Neste artikkelAsymptomatisk spredning: hvem kan egentlig spre COVID-19?