Hva sier kollapsen i Texas om det kommende sammenbruddet i USA?

10
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Da strømnettet i Texas brøt sammen var delstaten bare sekunder eller minutter unna en mye verre katastrofe, sier talsmenn for Electric Reliability Council of Texas som er ansvarlige for nettet.

Kraftnettet i Texas var «sekunder og minutter» unna en katastrofal feil som kunne ha satt Texans i mørke i flere måneder, sa tjenestemenn med enheten som driver nettet. Ettersom millioner av kunder i hele staten begynner å få strømmen tilbake etter dager med massive strømavbrudd, sa tjenestemenn fra Electric Reliability Council of Texas, eller ERCOT, som driver kraftnettet som dekker det meste av staten, at Texas var farlig nær et worst-case scenario: ukontrollerte blackouts i hele staten.

Hvis nettet hadde gått helt ned, kunne de fysiske skadene på kraftinfrastruktur i store deler av nettet ha tatt måneder å reparere, sa Bernadette Johnson, senior visepresident for kraft og fornybar energi i Enverus, et olje- og gassprogramvare- og informasjonsselskap med hovedkontor i Austin. For dem som ble rammet var det alvorlig nok som det var. Mediene i USA forteller at folk har frosset i hjel i hjemmene sine. Men nettoperatørene lyktes i å avverge den store katastrofen denne gangen. Likevel forteller sammenbruddet en stygg historien om den elendige infrastrukturen i USA, og det gjelder ikke bare energiforsyninga.

En gang var USA verdensledende på nesten alle områder. Landet hadde den mest avanserte industrien i verden og på de fleste felter den mest avanserte infrastrukturen. Det var en gang. Men det er lenge siden nå. Ikke bare er den stolte bilindustribyen Detroit langt på vei redusert til en ruinby og store deler av industrien flagget ut. Men infrastrukturen forfaller i rekordtempo.

Mesteparten av USAs infrastruktur ble bygd rett etter annen verdenskrig. Dette bidro til en voldsom vekst og til å gjøre USA til verdens ledende supermakt. I dag bruker USA bare 0,6% av sine offentlige budsjetter på investeringer i infrastruktur. Det er langt under Canada som bruker 2,9% av BNP.

I sin State of the Union-tale i 2013 innrømte Barack Obama hvor ille det sto til. Han la fram en plan han kalte Fix it First. Det ville ha kostet 50 milliarder dollar for hele transportsektoren. I stedet vedtok Kongressen et kutt på 1,9 milliarder $.

The American Society of Civil Engineers sa den gangen at hvis dette forfallet fortsatte fram til 2020 vil det føre til følgende etterslep:

 • 3100 milliarder dollar i BNP-tap, eller et tap på størrelse med hele Tysklands BNP
 • 1100 milliarder dollar i handelstap, tilsvarende Mexicos BNP
 • 3,5 millioner jobber
 • 2400 milliarder dollar i forbrukeromsetning, på linje med Brasils BNP
 • 3100 dollar i personlig inntektstap for hver eneste amerikaner.

Og forfallet har fortsatt. Når det gjelder strømnettet har USA flere og lengre utkoplinger enn noe annet utviklet land skriver Popular Science.

De private selskapene som eier mye av infrastrukturen har gitt fullstendig f i å investere langsiktig. For dem har det eneste målet vært kortsiktig profitt. Derfor er så mye av strømnettet så dårlig at det svært lett blir overbelastet og konker ut. Det samme gjelder veier, broer, diker, vannledninger og kommunikasjon. En del av pumpesystemet i New York, som byen er avhengig av for å fungere, er over hundre år gammelt.

Infrastructure Report Card skriver at dersom det ikke blir gjort tilstrekkelige investeringer i strømnettet i USA vil tapene beløpe seg til 208 milliarder dollar.

Blackoutene i Texas førte til at store deler av drikkevannsnettet frøs. 13,5 millioner mennesker ble uten vannforsyning. Nå gjaldt det Texas, men hele USA har et foreldet vann- og kloakksystem som ikke vil tåle mye under liknende forhold.

I en rapport om infrastrukturen i USA skriver Council on Foreign Relations at landet fram mot 2025 vil ha et etterslep på 2.000 milliarder dollar i nødvendige investeringer. Den samme artikkelen sier at supermakta USA er på 13. plass i verden når det gjelder kvaliteten på infrastrukturen, og når det gjelder investeringer i infrastrukturen ligger USA nest sist av G20-landa:

Til tross for dette og til tross for de kraftige advarslene fra Obama i 2013, går en stadig mindre andele av de føderale budsjettene til investeringer i infrastruktur:

Texas viser bare hvilken vei resten av USA er inne på. De kommende sammenbruddene i livsviktige systemer vil bare bli verre og konsekvensene deretter. USA er ikke «et skinnede hus på toppen av åsen», slik Hillary Clinton fablet om. USA får mer og mer et preg man ellers kjenner fra den tredje verden: En ørliten superrik elite som lever i den ytterste luksus mens middelklassen utarmes og forsvinner og arbeiderklassen synker ned i fattigdom. Den en gang så avanserte infrastrukturen har for lengst gått ut på dato, og det eneste som gir påplussinger i offentlige budsjetter er feler bevilgninger til det militære.

Les også: Det synkende imperiet

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for runeulv runeulv says:

  Innvandring koster vanvittige summer, også i USA.

  Magisk jord teorien som venstrehegemoniet tror på i både USA og Europa, tilsier at bare en innvandrer setter foten på vestlig jord, så blir de helt som den hvite middelklassen, gjør at de ikke forstår den enkle sannheten om at når man importer den tredje verden, så blir man den tredje verden.

  Øker man arbeidstilbudet, så synker lønningene, en annen sannhet venstrehegemoniet i akademia og media nekter å forholde seg til.

 2. Avatar for tjatta tjatta says:

  Tenker du her på indianerne? Var ikke klar over at de hadde et pengesystem.

 3. Avatar for runeulv runeulv says:

  Nei, og det gjorde ikke du heller.

  USA fikk nord-europeisk standard fordi det i hovedsak var befolket at Nord-Eurpopeere, mens på Haiti drepte de alle de hvite, og de ble til Afrika igjen.

 4. Avatar for Brunders Brunders says:

  Vel talt.
  USA er i ferd med å bli det nedblåste huset på toppen av haugen.
  En kan si hva en vil, men konsentrasjonen av kapital og militærmakt
  vil holde USA på toppen av økonomi-haugen en stund enda.

  Spørsmålet er heller hva haukene der borte vil finne på i desperasjon,
  når de endelig oppdager hvor bakken er blitt av:
  Slaghøl og grøfter hvor du ser.

 5. Stoltenberg nøkkelfigur. Hvis dette tredje-verden-landet USA skal ha en sjans til å vinne kriger mot blokken Kina-Russland og Iran med flere,må de mobilisere ALLE natostater til full krigsinnsats. Og her har USA kjørt fram Stoltenberg som sin posterboy for krigssamling.
  Stoltenbergs utvikling fra Nato-motstander til salgsmann for USA-imperialismen er faktisk ikke ulik hva den offisielle venstresida i Norge har vist opp. I nær sagt alle artikler du nå kan lese i Klassekampen om programmet for den rød-grønne regjeringen,så finner du knapt ordet IMPERIALISME eller NATO. Om det skulle forekomme er det rangert som tredje rangs problemer.
  For de som måtte ha interesse av sosialismens teoretiske historie: dette er blåkopier av Karl Kautskys tenkning om den fredsskapende ultraimperialismen av 1910. Globalisert kapitalisme skaper fred.
  Det er nå mange som mener at den tredje verdenskrig allerede er på gang. Krigene i Jemen,Libya og Syria må betraktes som oppvarmingskriger a la Spania og Abessinia før andre verdenskrig.
  Faktisk er nå Norge ille ute med sitt totale knefall for den amerikanske militærbasen Norway. “Venstresida” er knapt interessert eller de befinner seg på imperialismens side som i Syriakrigen. Hvem kunne ha spådd noe slikt?

 6. Avatar for pcwh pcwh says:

  Etter 15 besøk til venner og familie der har jeg i 2020 innsett at USA delvis er en bananrepublikk, men mest en skjør union, som EU. La stater være stater, fuck unioner.

 7. Avatar for Slangen Slangen says:

  Bananrepublikk, nei.
  USA er ein avansert fascistisk statsdanning med lag på lag med organisert kriminalitet, privat og til topps i staten. Med mange hemmelige våpensystem, biologiske (covid mm) og kjemiske (chemtrail mm), ref DoDefense, DARPA, DoEnergy, Air Force Space Command.

  Den unike frosten i Texas var ikkje naturleg, truleg manipulert av etablerte klimatiske værvåpen, som kan vere tilførte aerosolmetaller og tilført elektromagnetisk ståling i atmosfæren. Mange av brannane i California og mange av tornadoane i Texas og Florida er truleg provoserte.
  Det blir sett på som disiplinering utført av The New World Order. Hemmeleg, ikkje akkurat vanleg avisstoff.
  Å slå av og på straumnettet i statar i US er vel kanskje ikkje det vanskelegaste for sentralmakta, men å fryse fast pumpene i sentrale gassleidningar i varme Texas, til det trengs vær-våpen.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

2 flere kommentarer

Deltakere