Gordon Brown om den gigantiske sultkatastrofen som er skapt av koronatiltakene

17
Jente i landsby i Kenya. Sutkatastrofen som følger av lockdownpolitikken vil ramme fattige kvinner og jenter hardest. Foto: Shutterstock

Vi står overfor en truende hungerkatastrofe av bibelske proporsjoner advarer den tidligere britiske ststaministeren Gordon Brown. Han kaller det en covid-19 sult, men det går klart fram av artikkelen hans i Project Syndicate at det er tiltakene mot viruset, og da først og fremst lockdown som har skapt en katastrofe som har brakt 135 millioner mennesker på randen av sult i tillegg til et tilsvarende antall som var i denne situasjonen allerede. Brown skriver:

«I dag er 270 millioner mennesker – tilsvarende den samlede befolkningen i Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italia – på randen av sult. Dette tallet har doblet seg de siste 12 månedene. Og det er verdens barn som lider mest.

Anslagsvis 11 millioner barn under fem år møter ekstrem sult eller sult i 11 land i Afrika, Karibia, Midtøsten og Asia. Av disse vil 168 000 dø av underernæring innen utgangen av 2022 med mindre de får nødhjelp. Og til sammen 73 millioner barneskolebarn i 60 lavinntektsland er kronisk sultne.

Hunger var allerede økende før coronaviruspandemien, hovedsakelig som et resultat av krig og konflikt, og klimaendringene forverret den. Men de sekundære effektene av pandemien har skapt en global sultkrise. En grunn til dette er at COVID-19 har ødelagt livslinjen til skolen. Mer enn 1,6 milliarder barn har gått glipp av tid i klasserommet siden pandemien startet, og nesten 200 millioner er fremdeles ikke tilbake på skolen.

Tidligere kriser har vist at skolestenging medfører store sosiale og økonomiske kostnader, inkludert økning i barneekteskap og barnearbeid. Noen unge ender med å betale den ultimate prisen: komplikasjoner fra graviditet og fødsel er den viktigste dødsårsaken for jenter i alderen 15-19 år i lav- og mellominntektsland. Til slutt reverserer kriser fremgangen med å sikre at alle jenter har tilgang til kvalitetsutdanning.

Dessuten gir skolene mange fattige barn det eneste næringsrike måltidet på dagen. Skolestengninger betyr at millioner av barn har mistet muligheten til ikke bare å lære, men også å spise. Barn har mistet mer enn 39 milliarder skolemåltider under krisen. Kvinner og jenter er ofte de første som savner måltider, og står for mer enn 70% av de som møter kronisk sult.

Hele denne katastrofen skyldes lockdown

Brown kaller det «de sekundære effektene av pandemien», men det er ansvarsfraskrivelse. Som det går fram av teksten handler dette om de direkte virkningene av en valgt politikk, nemlig lockdown. Og mange visste at dette ville skje! Brown skriver det tydelig: «Tidligere kriser har vist at skolestenging medfører store sosiale og økonomiske kostnader». Så de mange av de politikerne som valgte lockdown som det globale svaret på koronapandemien visste at dette ville føre til sultkatastrofe og enorme problemer for verdens fattigste. Men det var tydeligvis en pris de mente det var riktig å la de fattigste betale.

Nå skal altså Gordon Brown prøve å få i gang en kampanje for å prøve å bøte på noen av problemene gjennom å mobilisere til nødhjelp. Nødhjelp blir nødvendig, men uten en katastrofal politikk, ville nøden ha vært mye, mye mindre. Det er ikke til å komme fra. Og vi vet fra andre katastrofer at nødhjelpen vil komme for seint, den vil komme feil, og den vil ikke nødvendigvis komme til dem som trenger det mest. Det velfødde apparatet av NGOer vil spise av lasset når nødhjelpmilliardene triller inn. Dette vet vi også av erfaring.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Lepanto Lepanto says:

  Nå er det da slett ikke bare Gordon Brown, men også sjefen for FNs World Food Programme (WFP) David Beasley som regelrett varsler om “verdensomspennende hungerskatastrofe av bibelske proporsjoner” i 2021. Man får vel regne med at Gordon Brown ikke har suget dette bare fra eget bryst?

  Verden har igjen blitt kollektivt syk på sinnet og igjen driver den som ei skute for fulle seil og uten ror, men med stupe full kaptein og mannskap rett inn i katastrofen. Jeg så første del av serien om første verdenskrig på NRK2 i går kveld. Alt som NRK framstiller mer enn 100 år etter er løgn, ikke i virkning, men i årsaker og verden har ikke lært noe som helst. Man bør se noe annet enn NRK om årsaksforklaringer, tenke over hvordan nesten alt feiltolkes og så heller befatte seg med sin private bunker:

 2. Avatar for tjatta tjatta says:

  Nrk er en løgnmaskin som durer og går døgnet rundt på din regning.

 3. Avatar for magnarhu magnarhu says:

  Kina hadde ingen fullstendig lockdown. de hadde en punktlockdown begrenset til 1 storby og 1 provins. Deretter har de hatt mindre punktlockdowner noen få steder. Det kunne EU og USA ha lagt seg på. Noe de ikke gjorde. Kinserne har prioritert å ta smitten der den dukker opp, ikke å innføre lockdown der den ikke finnes. Norge har praktisert lockdown også der det ikke fantes smitte. Bare i den siste tida har Norge begynt å gå etter smittekonsentrasjonene. Og Norge har aldri prioritert å ta importsmitten.

 4. Gordon Brown er vel mest kjent for sine flotte New World Order taler.
  Det er vel ikke noe hemmelighet at NWO har planlagt denne globale hungersnødkrisen i lang tid.

  Den som kontrollerer maten kontrollerer folket.

  Nye er at tar du ikke befolkningsreduksjons vaksinen så får du heller ikke mat og sulter i hel.

  Altså et valg mellom pest eller kolera, du dør uansett, 800 millioner globalt skal vi ned til.

 5. Groteskt! Jeg er kommunalt ansatt og ville ikke ta vaksina i likhet med flere andre på min avdeling. Jeg måtte skrive under på et papir om at jeg kan forflyttes midlertidig om kommunen anser det som nødvendig for å bruke mine egne ord. Altså ikke sparken i denne omgang, men…

 6. Avatar for magnarhu magnarhu says:

  Denne spekulative videoen din forandrer iallfall ingenting på min oppfatning av dette. Og CO2 utslipp og andre utslipp har ikke jeg dratt inn og laget suppe av. Slutt å stole på falske nyheter fra USA. De strømmer ut kontinuerlig, fra mange media.

 7. Og storkapitalens enorme agro-selskaper kjøper opp matjord og drikkevannskilder i et rasende tempo verden over, først i u-land hvor korrupte politikere lar dem kjøpe rettighetene til drikkevannskilder og matjord. Det også i Vest-europa, EU tillater at utenlands kapital kjøpe matjord, og i EU er eier nå bare 4% over 50 prosent av matjorden.

  De enorme agroselskapene “Big Ag”, “Big Food”, også kalt, spekulerer i mat. Få er klar over at det er en børs for basis-varer som det er en børs for aksjer. De holder tilbake tusener av tonn med ris og mais, og venter til prisen er høyest for de selger, og det er under sultkatastrofer. Flere u-land må låne hos storkapitalens WB og IMF for å kjøpe maten.

  En ufattelig skruppelløs og kynisk del av storkapitalen, som storkapitalens MSM holder utenfor første-sidene. Konsentrasjonen og monopoliseringen av matproduksjon, distribusjon og dermed også pris på mat er noe av det mest bekymringsfulle av det den stor-kriminelle finanskapitalen gjør.

  Millioner av småbønder får ikke levert til markedene på grunn av nedstengninger, og mange må gå fra belånte gårder som tas over av Big Ag billig. Ingen snakker med større ord om “matvaresikkerhet”, “utrydding av fattigdom”, etc enn den globale storkapitalens WEF som organiserer Big Ag selskapene.

  Ord beregnet for de godtroende, i virkeligheten er det mer nærliggende å si at de utrydder fattigdom ved å utrydde fattige. For det er globalismen og markedsøkonomi som dreper mest folk verden over, ikke krigshandlinger. De fattige blir fattigere og flere hvert år, og de rike rikere, det er virkningen av globalisme og markedsøkonomi.

 8. Vet ikke, jeg skal spørre sjefa neste gang jeg ser henne på jobb. Jeg kom på jobb i helga og det lå et dokument på jobbeposten som jeg skulle skrive ut, lese og skrive under på. For min del uproblematisk om jeg skulle bli flyttet rundt en periode, derfor skreiv jeg under. Det jeg er bekymret for er framtida og hva slags grep man er villig til å bruke da. De hevder jo allerede, sitat at “dersom myndighetene ønsker det kan de med hjemmel i smittevernloven pålegge innbyggere og helsepersonell å vaksinere seg”.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

9 flere kommentarer

Deltakere