Opprop mot lov om portforbud

0
Regjeringa legger opp til å bure oss inne i våre egne hjem i inntil tre uker. Illustrasjon: Shutterstock

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 8. januar 2021 ut et forslag om endring i smittevernloven på høring. Forslaget regulerer når det kan være aktuelt å innføre såkalt portforbud som et smitteverntiltak. HØRINGSFRISTEN ER 31. JANUAR.

Skriv under opprop mot portforbud

Det er nå kommet et opprop mot dette ekstreme forslaget fra regjeringas side. I oppropet heter det:

Portforbud er frihetsberøvelse og et brudd på menneskerettighetene (jfr. bl.a. artikkel 3 og 13.1 i verdenserklæring om menneskerettighetene). At forslaget i det hele tatt legges ut til høring er en skremmende tendens som påminner om totalitarisme. I en presset tid rokker politikerne her på våre fundamentale rettigheter og utøver med høringen mistillit overfor befolkning og individer.

Hvis du støtter dette oppropet kan du gå inn på nettsida og undertegne det her.

Per 11. januar klokka 05.00 var det kommet 2.609 underskrifter. Det burde jo ha vært 100 ganger så mange, men du ka gjøre ditt, signer det i dag.

I forslaget som ble sendt ut på høring i ettermiddag, foreslår justisdepartementet følgende rammer rundt et portforbud.

  • Et portforbud kan vare i inntil 21 dager, med mulighet for forlengelse i 14 dager.
  • Portforbudet skal ikke «stenge for et minimum av menneskelig kontakt»
  • Viktige samfunnsfunksjoner skal sikres
  • Barn og sårbare grupper skal ivaretas

Det er i første omgang politiet som skal håndheve et portforbud, men forslaget åpner også for å innhente bistand fra Forsvaret.

Forrige artikkelAmazon og Apple fjerner den sosiale medieplattformen Parler
Neste artikkelNy klimaplan handler egentlig om vindkraftutbygging i Norge