Lockdown går på hukommelsen løs

0
Illustrasjon: Shutterstock

Redusert sosial kontakt påvirker hukommelsen negativt går det fram av flere vitenskapelige studier. Dette skriver BBC Future. Allerede etter noen få måneder med lockdown og isolasjon kunne Alzheimer’s Society vise at isolasjonen hadde hatt sterk negativ effekt på helsetilstanden til demente. Pasientene viste tydelige tegn på å tape hukommelsen fortere og også å miste evnen til å tale og til å kle seg og spise sjøl.

Dette gikk fram av forskning som ble publisert i juli 2020. Av undersøkelsen av 2000 pasienter viste det seg at 50 prosent hadde raskere tap av hukommelse, 48 prosent hadde vanskeligere for å konsentrere seg og en av tre hadde større vansker med å snakke eller å forstå det som ble sagt til dem.

Det er kjent fra tidligere at regulær sosial omgang med andre mennesker bidrar til å bremse utviklinga av demens. Koronalockdown har ført til mer isolasjon og dermed har den også påvirket folk med demens negativt. Mellom mars og juni kunne man også registrere en «uforklarlig» økning i dødsfall som ikke var virusrelatert, og Alzheimer’s Society mener det har å gjøre med den økte isolasjonen.

Det samme går fram av forskning utført av University of California Irvine. De rapporterer at sjøl folk som har ekstremt god hukommelse har begynt å glemme mer. Claudia Hammond skriver for BBC at «den mest opplagte årsaken er isolasjon. Vi vet at mangelen på sosial kontakt kan påvirke hjernen negativt, og at dette er mest alvorlig for dem som allerede har problemer med hukommelsen.»

Catherine Loveday, som er professor i kognitiv nevrologi ved University of Westminster sier at det ikke er rart at det blir vanskeligere å huske ting når dagene blir mye mer like og det er mye mindre sosial interaksjon. Zoom-møter er også slitsomme og påvirker oss annerledes enn virkelige møter. Dessuten er det å skifte omgivelser stimulerende på hjernen og helsa, mens det var å forvente at det å bli isolert i hjemmet ville virke negativt.

Veronique Bohbot, som forsker på nevrovitenskap ved McGill University i Canada, sier at det mer isolerte og mindre varierte livet fører til at folk bruker hippocampus i hjernen mindre enn normalt. Annen forskning viser at lockdown også påvirker folks begreper om tid.

Kommentar

Det finnes ikke noen forskning som støtter bruk av langvarig lockdown som noe effektivt tiltak for å bekjempe virus. Derimot vet vi at det har umiddelbare negative økonomiske og sosiale konsekvenser. Det verdens regjeringer gjør er å et gigantisk sosialt eksperiment med menneskehetenen som prøvekaniner, og det begynner å komme forskning som viser at dette eksperimentet har negative virkninger som man kanskje ikke en gang hadde tenkt seg. Vi mennesker er sosiale dyr, vi har behov for hverandre for å bevare helsa. Ta den sosiale kontakten fra oss, og vi kommer til å få dårligere mental og fysisk helse.

Det britiske Office of National Statistics skriver dessuten at antall tilfeller av depresjon er fordoblet gjennom lockdowns.

Forrige artikkelIsrael avslører at de angrep Syria 50 ganger i 2020
Neste artikkelJoe Biden går inn for ‘modernisering’ av USAs forsvar for å stå opp mot Russland og Kina