Danmark: Tvangsvaksinasjoner skrevet ut av ny epidemilov

0
Statsminister Mette Fredriksen (S). Kopi fra Berlingske TV

Den danske avisa Berlingske Tidende skrev 14. januar 2020:

Regeringen klar med vidtgående hastelovgivning: Vil tvangsindlægge syge og tvinge sig adgang til privat bolig.

Lovforslaget vil give sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) en række usædvanligt vidtgående beføjelser.

Blandt de mest opsigtsvækkende tiltag i lovforslaget er:

 • Regeringen vil gøre det muligt med lov at forbyde forsamlinger med mere end 100 personer.
 • Myndighederne skal kunne tvinge personer, der har en smitsom sygdom som coronavirus eller symptomer på det, til at lade sig undersøge, indlægge på et sygehus og være i karantæne. Hvis personer nægter at lade sig undersøge og/eller indlægge, skal myndighederne uden retskendelse med tvang kunne sikre sig »adgang til den pågældendes bolig og andre lokaliteter, som den pågældende råder over«, hvis der er mistanke om, at de har coronavirus.
 • Behandlingsgarantien og andre patientrettigheder bliver suspenderet, så alle ikke nødvendige operationer kan udskydes. Herunder kan muligheden for frit sygehusvalg og hurtig udredning »for at sikre, at de behandlings- og personalemæssige ressourcer kan prioriteres til at bekæmpe en smitsom sygdom og til at behandle patienter med akutte og livstruende sygdomme«.
 • Mulighed for at forbyde adgang til eller lægge restriktioner på transportmidler.
 • Sundheds- og ældreministeren kan med henblik på at nedbringe antallet af øvrige patienter i sundhedsvæsenet iværksætte tvangsmæssig vaccination af nærmere bestemte risikogrupper med henblik på at minimere udbredelsen af øvrige sygdomme i befolkningen.
 • Sundheds- og ældreministeren kan påbyde at afspærre områder, »hvor en alment farlig sygdom optræder med risiko for, at en sådan sygdom optræder eller bringes ind, eller hvor der er mistanke om, at der er udlagt biologisk kampstof, således at samkvem med omgivelserne forhindres i fornødent omfang«.
 • Mulighed for at forbyde besøg på offentlige og private plejehjem og sygehuse.
 • Muligheden for at lukke offentlige institutioner som skoler, uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner.
 • Sundheds- og ældreministeren kan iværksætte »ekspropriation af privat ejendom«. Det betyder, at staten vil kunne overtage privat ejendom. Det fremgår ikke, i hville tilfælde det kan blive nødvendigt. Der vil ydes fuld erstatning til den eller de berørte ejere, hvis dette tiltag iværksættes.
 • Sundhedsministeren vil sammen med erhvervsministeren kunne forbyde adgang eller brugen af lokaler, som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden har adgang, herunder regler om tilladt maksimalbelægning.
 • Muligheden for at afspærre områder, hvor en smittet befinder sig.

Denne loven er delvis slått tilbake

Dette var en artikkel fra ifjor vinter. Men dansk TV2 skriver 18. desember 2020:

I ugevis har demonstranter stået foran Christiansborg og demonstreret mod både regeringen og epidemiloven.

Et bredt flertal har indgået en aftale om en ny epidemilov.

Det fortæller sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde.

– Målet er, at fremtidige regeringer i fremtidige sundhedskriser ikke skal stå, som vi gjorde, og lave lovgivning i al hast, siger han og fremhæver tre elementer:

 • Der nedsættes et udvalg i Folketinget, der har epidemihåndtering som eneste opgave. Fremtidige beslutninger skal forbi dette udvalg.
 • Individets rettigheder styrkes. Al form for tvangsvaccination skrives ud, fordi partierne mener, at oplysning er bedre end tvang, lyder det. Desuden indføres der såkaldt automatisk domstolsprøvelse. Det vil sige, at ministeriet selv indbringer alle sager for byretten, hvis der gives påbud med karakter af frihedsberøvelse.
 • Der laves en Epidemikommission, hvis indstillinger til regeringen offentliggøres.

Afløser hastelov

Den nye epidemilov afløser den lovgivning, som efter hastebehandling blev vedtaget af Folketinget i foråret 2020.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.