De eier bankene, våpenindustrien, merkevarene, mediene og teknogigantene

33
Illustrasjon: Shutterstock

Mange forestiller seg at de kapitalistiske selskapene er frittstående enheter som konkurerer med hverandre på et marked. Dette samsvarte med virkeligheten for om lag 150 år siden.


Denne artikkelen er den første i en serie på seks artikler om imperialismen av i dag. Den ble publisert første gang sommeren 2019, men vi har fått svært mange nye lesere siden den gang som vil ha nytte og glede av artiklene. Dessuten har utviklinga det siste halvannet året vist hvor viktig det er å forstå maktstrukturene i dagens verden. Dermed vil antakelig også et gjensyn være nyttig for dem som har lest artiklene før.


Allerede omkring år 1900 hadde det vokst fram monopolkapitalistiske grupper som kontrollerte tusenvis av selskaper og som i realiteten hadde delt verden mellom seg. I dag er maktkonsentrasjonen kommet mye lengre. Faktum er at de er de samme selskapene som eier og kontrollerer disse sektorene:

 • Bankene og finansinstitusjonene
 • Storindustrien, deriblant våpenindustrien og Big Pharma
 • Merkevareselskapene
 • Mediene
 • IT-selskapene

Dette er ikke noen hypotese eller noen dristig antakelse. Det er fakta som lett lar seg dokumentere ved bruk av utelukkende åpne kilder. Og ikke bare er det så få som tre grupper som er største eiere i alle disse strategiske sektorene – de har også store eierinteresser i hverandre.

Imperialismens gjennombrudd

Rundt 1900 hadde frikonkurransen blitt avløst av et system med karteller og truster der selskaper slo seg sammen om å kontrollere hele bransjer både vertikalt («fra gruve til butikk») og horisontalt (de dominerende selskapene i en sektor). Dette ble påvist av forfattere som J. A. Hobson i boka Imperialism (1902), Rudolf Hilferding (1910) ‘Finance Capital. A Study of the Latest Phase of Capitalist Development’ Ed. Tom Bottomore Routledge & Kegan Paul, London, 1981 og ikke minst Vladimir Lenin i den epokegjørende boka «Imperialismen – kapitalismens høyeste stadium» (pdf).

To verdenskriger og noen store finanskriser seinere har kapitalismen blitt mye mer konsentrert og mye mer sammenfiltret enn den var for 120 år siden. Dette er i samsvar med den forståelsen av kapitalismens vesen som alt Karl Marx la for dagen. Han skjønte at den logiske konsekvensen av konkurransen måtte bli monopol. Og vi har fått monopol på anabole steroider. La oss se på fakta.

Konsentrasjonen av bankvesenet

På 1990-tallet hadde USA 35 storbanker. Gjennom IT-krisa i 2001 og ikke minst finanskrisa i 2008 ble antallet redusert til 4.

Av de femten største bankene i USA var det bare fem som overlevde som sjølstendige enheter i 2008 (Citigroup, Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo og PNC Financial). Av de ti finansbankene var det bare to som overlevde som sjølstendige enheter (Goldman Sachs og Morgan Stanley), og begge stod under regjeringas beskyttelse.

De største Wall Street-bankene fikk hemmelige lån fra det amerikanske Federal Reserve på 1200 milliarder dollar meldte Bloomberg.

Den største låntakeren i denne hemmelige operasjonen var Morgan Stanley, som fikk så mye som 107,3 milliarder. Citigroup fikk 99,5 milliarder og Bank of America 91,4 millarder.

Finansbankene skapte krisa i den formen den fikk, og var sjøl de største profitørene på krisa.

Krisa førte også til en enorm konsentrasjon av finanskapitalen i noen få mega-banker. Denne plansjen fra The Federal Reserve viser hvordan 35 banker er blitt til fire siden nittitallet:

De fire gjenværende storbankene er Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America og Wells Fargo. I tillegg kommer finansinstitusjonene Berkeley Hathaway, Goldman Sachs og Morgan Stanley. Disse selskapene kontrollerer amerikansk og store deler av internasjonal finansverden. Makta over dem ligger i hendene på noen få mennesker. Og de bruker denne makta for å bli enda rikere.

Enda mer interessant blir det når man begynner å se på eierskapet til disse supermaktene av noen finansinstitusjoner. Vi har brukt børsinformasjon om eierskap i amerikanske børsnoterte selskaper. På grunnlag av det som kommer fram der ser vi at disse bankene dels eier hverandre og dels har noen interessante fellesnevnere. Som man vil se er det fire selskaper som utmerker seg:

Sju finansgiganter inngår i et finansielt supernettverk.

Fire selskaper finnes som storaksjonærer i alle disse selskapene. Det er State Street Group, Vanguard Group, FMR (Fidelity Management and Research) og BlackRockAksjepostene deres kan synes små (typisk 1-4%, av og til litt mer), men når de er blant de største er dette likevel en betydelig maktposisjon, og særlig når den styrkes av krysseierskap. Dessuten eier også disse hverandre. Vanguard, FMR og BlackRock er store aksjonærer i State Street.

Før monopolkapitalismens gjennombrudd var bankene institusjoner som tjente industrikapitalen. Men for om lag 120 år siden ble maktforholdet snudd. Finanskapitalen tok kontrollen.

I dag er det fortsatt slik, men finanskapitalen er sjøl blitt så konsentrert at den framstår som et kartell eller en megakorporasjon.

Neste artikkel: Det militærindustrielle farmasøytiske komplekset

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Johnny Johnny says:

  På grunn av den kapitalistiske politikken de vestlige land har ført, har det gradvis skjedd en overføring av makt, fra politikerne (folket) og til de globale selskapene. Den demokratiske krisen i vesten, som alle tenkende individer kan observere, vil forsette å øke i framtiden, fordi våre politikere setter finanskapitalens interesser foran landets interesser. Den største trusselen mot vår selvstendighet, demokrati og rettsvesen er ikke Russland, men de multinasjonale selskapene og deres korrupte medløpere!

 2. Avatar for runeulv runeulv says:

  Ja. Jeg kunne virkelig tenkt meg at det ikke var slik, men når sosialistene har brukt urettferdigheten i 150 år for å skaffe seg oppslutning, men IKKE gjort noe med problemet, annet enn å skattlegge vanlige arbeidsfolk for å betale for mer innvandring som de rikeste tjener på.

  Sosialistene i Sverige viser jo med all tydelighet at sosialister allierer seg med de rike mot egen befolkning, og at kampen mot de rike bare er et meme de bruker for å få stemmer fra fattigfolkene de lager.

 3. Tror sektoren Legemiddelindustrien hører med i opplistingen - her ser vi tendenser til verdensmonopoler over en lav sko. Og fordi alle er “multinasjonale” betaler de ikke skatt noe sted, fordi skattepolitikken (også i Norge!) er laget på de rikestes premisser. Skatt er for vanlige folk!

  Det morsomme nå er skattlegging av Google, Facebook og Youtube ut fra en OMSETNINGS-avgift der de opererer (blir trolig på rundt 3 %). Dette vil gjelde hele EU men så langt IKKE i Norge, Siv Jensen!

  MOMS rammer bare sluttbrukerne (dobbeltbeskatning av vanlige folk). Nå bør MOMS skrotes og OMS innføres over hele linjen, så får vi slutt på noe av faenskapet med skatteunndragelse og flytting til Paradis.

 4. Om vi ser på vårt eget rike, så er brorparten av den økonomiske aktiviteten offentlig. Det er en sosialistisk ambisjon å kontrollere kapital og distribuere den til mindretallsinteresser, og dette korrumperer uungåelig, da enhver er interessert i å motta støtte til sine egne mindretallsinteresser. Feks. hadde ikke vindmøller vært drivverdige uten subsidier fra staten (Enova m.m.). Dette er ikke laissez-faire:

  Jeg skriver dette fordi det venstrevridde svaret på maktkonsentrasjon alltid er det er jeg som bør kontrollere kapitalen i samfunnet - ja, hvorfor ikke i en enorm maktkonsentrasjon som samler all kapitalen i samfunnet og der jeg sjøl sitter på toppen?

  Om man ikke er for en løsning hvor folk kan reflektere sine egne interesser, så kan man like godt gi faen og tyte på sin marxistisk svada i et klesskap, for da preiker man bare til felles suppehoder som ikke forstår at verdi er subjektivt og må reflekteres subjektivt.

 5. Avatar for Johnny Johnny says:

  Da anbefaler jeg deg å se bedre etter.

  Nei, det er kapitalistene som foretrekker mindretallet, sosialistene har alltid arbeidet for folket. Men det er noen som feilaktig kaller seg sosialister, men fører en brutal høyrepolitikk.

  Helt riktig, det er det norske folk (staten) som betaler for at tyskerne igjen skal okkupere Norge, og du kan takke høyrepolitikerne i Norge for dette!

 6. Avatar for Johnny Johnny says:

  Venstrepartiene i Norge har hatt en betydelig høyredreining etter Sovjets og “sosialismens” fall . En målrettet og langsiktig CIA-propagandakampanje mot folk, utdanningsinstitusjoner og politikere har virket, og de fleste tror at sosialismen er død. Venstresiden kjemper ikke for sosialistiske verdier lengre, identitetpolitikken er deres nye ledestjerne og minoritetene har blitt den viktigste kampsaken for dem.

 7. Avatar for runeulv runeulv says:

  Politikere kan ikke gjøre mye, så lenge vi ikke har noe tilbærmet en fri presse, men hvor det steden skal være slik at det er journalistene som skal være over-politikere og sette dagsorden for hva politikerne kan få lov å diskutere.

  Om det er en yrkesgruppe som ALLE fortjener å dø av kreft, så er det journalister, og jeg håper jeg lever lenge nok til å se de straffet på et vis.

 8. Avatar for runeulv runeulv says:

  How beauteous mankind is ! O brave new world / That has such people in’t!
  thank%20god

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

23 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

33 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.