Interneringslov foreslått i New York

0
Fra interneringsleiren Manzanaar i California der 10.000 japanere ble internert under annen verdenskrig.

En representant for Det demokratiske partiet i staten New York har lagt fram et lovforslag som dersom det blir vedtatt vil gi guvernøren myndighet til å internere personer som mistenkes for å ha en smittsom sjukdom. Det er  Noah Nicholas Perry som representerer distrikt 58 i Brooklyn som la fram dette forslaget 6. januar 2021. I teksten, som erlagt ut på nettsidene til senatet i staten New York, heter det i et språk som er kronglete, men klart nok (uthevingene er våre):

«Etter å ha fastslått med klare og overbevisende bevis for at andres helse er eller kan være i fare fra et tilfelle (en person, vår anm. red.), kontakt eller bærer, eller et mistenkt tilfelle, kontakt eller bærer av en smittsom sjukdom som etter guvernørens oppfatning etter konsultasjon med kommisjonær, kan utgjøre en overhengende og betydelig trussel mot folkehelsen som resulterer i alvorlig sjukelighet eller høy dødelighet, kan guvernøren eller hans eller hennes delegerte, inkludert, men ikke begrenset til kommisjonæren eller lederne for lokale helseavdelinger, beordre fjerning og / eller forvaring av en slik person eller av en gruppe av slike personer ved å utstede en enkelt ordre, identifisere slike personer enten ved navn eller ved en rimelig spesifikk beskrivelse av enkeltpersoner eller gruppe som blir arrestert.” «En slik person eller gruppe personer skal holdes tilbake i et medisinsk anlegg eller et annet passende anlegg eller lokaler som er utpekt av guvernøren eller hans eller hennes delegat, og som overholder underavdeling fem i denne seksjonen.»

Som man vil se holder det med at en person eller gruppe av personer etter guvernørens mening «er mistenkt» for å være bærer av en smittsom sjukdom for at guvernøren eller noen som er delegert til det kan arrestere og internere denne personen eller gruppa av personer og internere dem på ubestemt tid. Det står ingenting om at denne anklagen skal prøves i noen rettslig instans og faktisk heller ikke at bevisene skal være prød på noen måte. Det står heller ikke noe om ankemulighet eller om varighet på interneringa.

Blir loven vedtatt får guvernøren i New York fullmakter som tilsidesetter helt grunnleggende rettsstatlige prinsipper over personer eller grupper til helt vilkårlig å sette dem i interneringsleir på ubestemt tid, eller som kritikere av loven sier, guvernøren får rett til å opprette sitt eget GULAG uten at de anklagede får noen som helst rettigheter.

Vi har ikke sett om Det demokratiske partiet har sagt noe om lovforslaget. Vi har heller ikke til nå funnet noen omtale av det i de store nyhetsmediene.

Nok en gang ser vi at koronahysteriet fører til at politistaten vinner fram og at rettsstatlige prinsipper feies til side, slik vi ser med Erna Solbergs forslg til lov om portforbud her hjemme. Det er på høy tid at folk våkner og innser hva som er i ferd med å skje.

PS:

Bildet som illustrerer denne artikkelen er fra interneringsleiren Manzanaar i California der 10.000 japanere ble internert under annen verdenskrig. I alt ble 110.000 japanske menn, kvinner og barn internert for ingen annen forbrytelse enn at de var japanere.

Forrige artikkelMå Støre gå? Den nye kan bare komme med den samme politikken
Neste artikkelDet europeiske strømnettet var en hårsbredd fra total blackout