Faktisk gjør så godt de kan

99

Sensurbyrået Faktisk.no, som av uforståelige grunner kaller seg «faktasjekker», har sendt oss et brev. Vi gjengir det i sin helhet:

«Hei!

Faktisk.no har skrevet en faktasjekk av din påstand: «Og nå sier altså WHO at denne testen gir så mange falske positive at den ikke kan brukes til å slå fast om en pasient faktisk er smittet eller ei.»
Det har vi faktasjekket til helt feil.

Slik er konklusjonsteksten vår:
«Det stemmer ikke at WHO sier at PCR-testen gir så mange falske positive svar at den ikke kan brukes.
WHO har publisert et notat beregnet på helsepersonell, der de blant annet minner om å følge bruksanvisningene når koronatester skal analyseres i laboratoriene. I notatet minner WHO også om at sjansen for falske positive resultater øker ved høye Ct-verdier, og hvis færre av de testede faktisk er smittet.
Det betyr ikke at WHO sier at PCR-testene er ubrukelige. Tvert imot sier WHO til Faktisk.no at de mener testene er et svært pålitelig verktøy for diagnostisering av covid-19 når de brukes riktig.
Ifølge norske eksperter er det liten sjanse for å få en falsk positiv koronatest i dag.»
Ønsker du å komme med en kommentar til konklusjonen vår? I så fall ber jeg deg om å sende oss dette før klokken 11.30 i morgen. Hvis vi ikke mottar et svar før dette vil vi publisere faktasjekken uten kommentar fra deg.

Alt godt,
Eva Akerbæk Journalist/faktasjekker, Faktisk.no
eva@faktisk.no
+47 41541751″

Kommentar:

Eva Akerbæk, siterer ikke argumentasjonen for vår konklusjon. Derfor vil vi minne om den:

De nye retningslinjene finnes her: WHO Information Notice for IVD Users 2020/05.

«Description of the problem: WHO requests users to follow the instructions for use (IFU) when interpreting results for specimens tested using PCR methodology.»

Veldig forsiktig formulert ber WHO brukerne av PCR-testene om å følge instruksjonene når de skal tolke resultatene. Dette er en eufemisme, eller som Store norske skriver «et mildnende, omskrivende, smykkende uttrykk for noe som man ikke vil nevne ved sitt rette navn, for eksempel «livlig fantasi» for løgnaktighet eller «hensovnet» for død.»

I den videre teksten skriver WHO helt korrekt at «The cycle threshold (Ct) needed to detect virus is inversely proportional to the patient’s viral load.» Det vil si at jo flere sykluser man kjører testene gjennom, jo flere falske positive får man. Dette har vi og medisinske eksperter pekt på mange ganger. I Norge brukes opp mot 40 sykluser, og da er man garantert å finne svært mange falske positive. Det betyr i klartekst at svært mange av dem som får en positiv PCR-prøve, sannsynligvis det store flertallet, er friske mennesker, som det verken er grunn til å sette i karantene eller bruke som påskudd for diktatoriske «tiltak». Til og med USAs korona-tsar Anthony Fauci sier at tester med så mange sykluser er verdiløse.

Akerbæk skriver at «Tvert imot sier WHO til Faktisk.no at de mener testene er et svært pålitelig verktøy for diagnostisering av covid-19 når de brukes riktig.«

Det er mulig de sier det til henne, men det de skriver på sine nettsider er noe annet:

«The cycle threshold (Ct) needed to detect virus is inversely proportional to the patient’s viral load.»

Det betyr at antall sykluser som trengs for å påvise et virus er omvendt proporsjonalt med den mengden virus som finnes i pasienten. Altså: Jo flere sykluser, jo mindre pålitelig.

Og videre:

«De fleste PCR-analyser er angitt som et hjelpemiddel for diagnose, og derfor må helsepersonell vurdere ethvert resultat i kombinasjon med tidspunkt for prøvetaking, prøvetype, analysespesifikasjoner, kliniske observasjoner, pasienthistorie, bekreftet status for eventuelle kontakter og epidemiologisk informasjon.» (Vår uth. red.)

Fra å være gullstandarden som sier om en pasient er smittet eller ei, omtales testen her som «et hjelpemiddel for diagnose» som må vurderes i forhold til en lang rekke andre faktorer, som blant annet «kliniske observasjoner, pasienthistorie, bekreftet status for eventuelle kontakter og epidemiologisk informasjon

– Stenger ned uten å vite noe

Eivind Hovig, leder for Senter for Bioinformatikk ved UiO, var en av de første i Norge som brukte PCR-testen. Han har nå kritisert FHI og regjeringa for å stenge ned uten å vite noe. Det han peker på er at når man bare tar PCR-tester og ikke gjør noe forsøk på å sekvensere prøvene, så vet man egentlig ingenting.

Faktisk jobber for å styrke sensuren på Facebook

Som kjent får Faktisk betalt av Facebook for å drive såkalt «faktasjekk». De artiklene og videoene som får det røde merket av Faktisk blir så merket som «upålitelige» av den multinasjonale giganten. Det kan føre til at de ikke blir synllige, at de fjernes helt eller at utgiveren blokkeres på Facebook.

Når redaktøren i Faktisk er medlem av Redaktørforeningen og hans medarbeidere er medlemmer av Journalistlaget, kan det skape et inntrykk av at Faktisk driver journalistikk. Det er faktisk helt feil. Jobben deres er å drive sensur på vegne av multinasjonal mediekapital, og ingen skal nekte for at de jobber lojalt for sin herre og mester.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Faktisk.no er jo en vits, de publiserte jo faktisk en artikkel hvor de blandet case fatality ratio med infection fatality ratio (mao. De er medisinske amatører). Når jeg sendte de en e-post om denne litt flaue «faktasjekken» fjernet de det aktuelle avsnittet og erstattet det med noe svada. Jeg mottok aldri noe svar på min e-post. Jeg anbefalte de å ansette noen med litt medisinskfaglig kompetanse :slight_smile:

  Jeg vil også oppfordre alle til å lese faktisk.no’s «faktasjekk» av videoen til fritt vaksinevalg for en tid tilbake, deretter lese fritt vaksinevalgs tilsvar. Snakk om ydmykelse av «faktisk».no.

  «Faktasjekkens» metode er utspekulert: først bygges det en stråmann, gjerne hjulpet av å henge seg fast i et tall det kan være litt delte meninger om. Hvis tallet er litt feil (uten at det endrer konklusjonen vesentlig) er løpet kjørt. Dermed har man foten i døra. Så bygger man det motargumentet man ønsker skal bli stående hos leseren ved å selektivt sitere «eksperter» som underbygger det synet man ønsker å fremme (motstemmer slipper ikke til). Deretter avslutter man ved å stemple meninger i en nyansert og komplisert debatt som «faktisk helt feil». Et motargument har blitt en «faktasjekk». Ganske lurt triks!

  Den som blir faktasjekket får 24 timer på å svare. Naturligvis rekker man ikke å skrive et svar på 24 timer. Tenk om de måtte publisert noe balansert med tilsvar og motargumenter :wink:

  Definisjonen på propaganda er ensidig og ubalansert informasjon som gjerne appellerer til følelser, or å påvirke noen i en bestemt retning. Ta den, «faktasjekkere»!

 2. Å kalle seg “faktisk” forplikter. Her tyter ugresset til de grader frem bak fikenbladet. Faktisk.no skal opplyse (opplysningsplikt gjelder de også) om sin inhabilitet, (slik E24 gjør) når de skriver (forsvarer) saker rundt sine eiere. Både Facebook, og schibstedkontrollerte Polaris er eid av investorene i vaksineindustrien. I tillegg mottar eierne “pressestøtte” som kommer fra staten(s pensjonfond utland), som er medeier i den ovennevnte “surdeigen”. Det er de som lønner og eier faktisk.no. Et supperåd av skribenter hvis oppgave har blitt å ro vekk de faktiske forhold, og sverte de som bedriver ekte journalistikk. Noe nærmere åpenbar bestikkelse kommer man ikke, faktisk.no (!) At “staten” er blitt korrumpert og den flittigste idioten for kapitalister og investorer går det vel heller ikke an å overse?

 3. Jeg synes de skal faktasjekke de påstandene som kom frem i mediene i forbindelse med den siste nedtengningen.
  Der ble det sagt at GRENSENE STENGES OG BARE DE SOM HAR ADDRESSE I NORGE FÅR SLIPPE INN.
  Dette er faktisk helt feil , da Norge ikke kan stenge grensene for norske statsborgere bosatt i utlandet.
  Dette stod det over hele fjøla i mediene , og det er ikke bare jeg som har tolket det dit hen at bare folk som er bosatt i Norge slipper inn
  Veninnen min , som har bodd i Bulgaria i en årrekke , tolket det også dit hen.
  Faktisk er dette helt feil at bare folk som har addresse i Norge slipper inn.
  Grunnloven sier at en ikke kan nekte en norsk statsborger adgang til riket.
  Det ble også presisert på regjeringen sin nettside , med små bokstaver…

  Men spørsmålet er hvorfor mediene driver med slik feilinformasjon , og hvorfor ikke ‘Faktisk.no’ griper inn mot løgnene som florerer.
  Det virker som om ‘Faktisk.no’ bare går etter en viss type folk , og dette gir de svært liten kredibilitet !!

 4. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Indignasjon, sjokk og vantro er alltid en bra start!

  Her er en artikkel fra Bulgarian Pathology Association fra to høyt respekterte forskere. Hvorfor skal jeg ta ordet til anonyme “Trude” over høyt respekterte forskere? Hvis du vil fremstå som noe annet enn en posør får du liste opp dine “credentials” :slight_smile:

  Javvist! alle er enige utenom WHO selv da. Har du hørt om Pieter Borger? du vet, han som har en doktorgrade i molekylær genetikk? han er litt mer kjent enn deg “Trude”. Han har jo revet Corman Drosten studien til fillebiter.


  Ahh, så PCR-testing og falske positiv-rater er nå barneskolepensum? Og hvor mange Ct sykler bruker man I norske laboratorier? Igjen, hvorfor skal vi tillegge en tilfeldig “Trudes” egne meninger noe som helst vekt i denne saken? intil det motsatte er bevist er du bare en “nobody” akkurat som alle de andre folka som skriver her.

 5. Avatar for thomask thomask says:

  Feil, begge disse påstandene er helt feil. Du får komme med en troverdig kilde

  Er Robert Koch Institutet i Tyskland en troverdig kilde?
  De skriver følgende her

  Ergebnisse (bisher unveröffentlicht) aus der Diagnostik am RKI zeigen, dass der Verlust der Anzüchtbarkeit in Zellkultur mit einer per real-time PCR ermittelten RNA Menge von 30 "

  Oversatt
  Resultatene fra diagnoser ved RKI viser tap av muligheten for kultivering i cellekulturer med en RNA mengde < 250 kopier pr 5 µL. Dette resultatet tilsvarte 30 sykler i testsystemet.

  mail fra ahus:

  Vår avdelingsoverlege, Truls M. Leegaard, ved Mikrobiologi og smittevernavdelingen uttaler følgende på ditt spørsmål:

  Det kjøres 40 sykler på PCR-apparatene på Ahus. Dette er standard.
  I tillegg er alle analyseplattformene en del av eksterne og interne kvalitetsvurderinger, og vi utveksler prøver med Folkehelseinstituttet for å sikre god kvalitet og lik nasjonal standard.

 6. Avatar for thomask thomask says:

  Dette begynner å bli for dumt. Det er ingen som hevder at LAB’er i Norge rutinemessig kultiverer “Covid-19 virus” ( det heter forøvrig sars-cov-2). Tvert om er vi kritiske til at det aldri blir gjort,

  Poenget er at mengden av det man leter i prøven halveres for hver sykel man må kjører for å finne det man leter etter. Positiv prøver med 40 sykler inneholder derfor 1//1000 ( 2 opphøyd 10) av det som er det mulig å kultivere virus på. Dette er så mikroskopisk at det er utenkelig at det finnes virus som kan reprodusere seg i prøven. Alt man har påvist er spor av RNA.

  Dette med mangel av angivelse av antall sykler der testen er klinisk relevant er forøvrig bare en av mange alvorlige mangler til Corman-Drosten ( som du kan lese om i fagfellevurderingen jeg linket).

 7. Avatar for pcwh pcwh says:

  Pinlig å lese faktisk.no iblant. Dette var vel det de kaller “a non-answer” I junaiten. “WHO sier det ikke er ubrukelig, fordi… Det ikke er ubrukelig!”

 8. Avatar for K11 K11 says:

  Kanskje debattanten Trude har bedre credentials enn professor emeritus Dag Bratlid også?

  Og ja, blant fagfolk er det stort sett pensjonister som uttaler seg kritisk om koronarestriksjoner. Kanskje det henger sammen med at de yrkesaktive fagfolkene blir truet med oppsigelse når de våger å gå mot MSM-narrativet. Pensjonister har som regel ingenting å tape, og ofte mye å vinne.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

91 flere kommentarer

Deltakere