Faktisk gjør så godt de kan

0

Sensurbyrået Faktisk.no, som av uforståelige grunner kaller seg «faktasjekker», har sendt oss et brev. Vi gjengir det i sin helhet:

«Hei!

Faktisk.no har skrevet en faktasjekk av din påstand: «Og nå sier altså WHO at denne testen gir så mange falske positive at den ikke kan brukes til å slå fast om en pasient faktisk er smittet eller ei.»
Det har vi faktasjekket til helt feil.

Slik er konklusjonsteksten vår:
«Det stemmer ikke at WHO sier at PCR-testen gir så mange falske positive svar at den ikke kan brukes.
WHO har publisert et notat beregnet på helsepersonell, der de blant annet minner om å følge bruksanvisningene når koronatester skal analyseres i laboratoriene. I notatet minner WHO også om at sjansen for falske positive resultater øker ved høye Ct-verdier, og hvis færre av de testede faktisk er smittet.
Det betyr ikke at WHO sier at PCR-testene er ubrukelige. Tvert imot sier WHO til Faktisk.no at de mener testene er et svært pålitelig verktøy for diagnostisering av covid-19 når de brukes riktig.
Ifølge norske eksperter er det liten sjanse for å få en falsk positiv koronatest i dag.»
Ønsker du å komme med en kommentar til konklusjonen vår? I så fall ber jeg deg om å sende oss dette før klokken 11.30 i morgen. Hvis vi ikke mottar et svar før dette vil vi publisere faktasjekken uten kommentar fra deg.

Alt godt,
Eva Akerbæk Journalist/faktasjekker, Faktisk.no
eva@faktisk.no
+47 41541751″

Kommentar:

Eva Akerbæk, siterer ikke argumentasjonen for vår konklusjon. Derfor vil vi minne om den:

De nye retningslinjene finnes her: WHO Information Notice for IVD Users 2020/05.

«Description of the problem: WHO requests users to follow the instructions for use (IFU) when interpreting results for specimens tested using PCR methodology.»

Veldig forsiktig formulert ber WHO brukerne av PCR-testene om å følge instruksjonene når de skal tolke resultatene. Dette er en eufemisme, eller som Store norske skriver «et mildnende, omskrivende, smykkende uttrykk for noe som man ikke vil nevne ved sitt rette navn, for eksempel «livlig fantasi» for løgnaktighet eller «hensovnet» for død.»

I den videre teksten skriver WHO helt korrekt at «The cycle threshold (Ct) needed to detect virus is inversely proportional to the patient’s viral load.» Det vil si at jo flere sykluser man kjører testene gjennom, jo flere falske positive får man. Dette har vi og medisinske eksperter pekt på mange ganger. I Norge brukes opp mot 40 sykluser, og da er man garantert å finne svært mange falske positive. Det betyr i klartekst at svært mange av dem som får en positiv PCR-prøve, sannsynligvis det store flertallet, er friske mennesker, som det verken er grunn til å sette i karantene eller bruke som påskudd for diktatoriske «tiltak». Til og med USAs korona-tsar Anthony Fauci sier at tester med så mange sykluser er verdiløse.

Akerbæk skriver at «Tvert imot sier WHO til Faktisk.no at de mener testene er et svært pålitelig verktøy for diagnostisering av covid-19 når de brukes riktig.«

Det er mulig de sier det til henne, men det de skriver på sine nettsider er noe annet:

«The cycle threshold (Ct) needed to detect virus is inversely proportional to the patient’s viral load.»

Det betyr at antall sykluser som trengs for å påvise et virus er omvendt proporsjonalt med den mengden virus som finnes i pasienten. Altså: Jo flere sykluser, jo mindre pålitelig.

Og videre:

«De fleste PCR-analyser er angitt som et hjelpemiddel for diagnose, og derfor må helsepersonell vurdere ethvert resultat i kombinasjon med tidspunkt for prøvetaking, prøvetype, analysespesifikasjoner, kliniske observasjoner, pasienthistorie, bekreftet status for eventuelle kontakter og epidemiologisk informasjon.» (Vår uth. red.)

Fra å være gullstandarden som sier om en pasient er smittet eller ei, omtales testen her som «et hjelpemiddel for diagnose» som må vurderes i forhold til en lang rekke andre faktorer, som blant annet «kliniske observasjoner, pasienthistorie, bekreftet status for eventuelle kontakter og epidemiologisk informasjon

– Stenger ned uten å vite noe

Eivind Hovig, leder for Senter for Bioinformatikk ved UiO, var en av de første i Norge som brukte PCR-testen. Han har nå kritisert FHI og regjeringa for å stenge ned uten å vite noe. Det han peker på er at når man bare tar PCR-tester og ikke gjør noe forsøk på å sekvensere prøvene, så vet man egentlig ingenting.

Faktisk jobber for å styrke sensuren på Facebook

Som kjent får Faktisk betalt av Facebook for å drive såkalt «faktasjekk». De artiklene og videoene som får det røde merket av Faktisk blir så merket som «upålitelige» av den multinasjonale giganten. Det kan føre til at de ikke blir synllige, at de fjernes helt eller at utgiveren blokkeres på Facebook.

Når redaktøren i Faktisk er medlem av Redaktørforeningen og hans medarbeidere er medlemmer av Journalistlaget, kan det skape et inntrykk av at Faktisk driver journalistikk. Det er faktisk helt feil. Jobben deres er å drive sensur på vegne av multinasjonal mediekapital, og ingen skal nekte for at de jobber lojalt for sin herre og mester.

Forrige artikkelEU-organ gir grønt lys for melorm som menneskeføde
Neste artikkelLureri i Valldalen?
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).