– Stenger ned uten å vite noe

0
Professor Eivind Hovig, leder for Senter for Bioinformatikk ved UiO, i intervju med Dagsntt 18.

Eivind Hovig, leder for Senter for Bioinformatikk ved UiO, går knallhardt ut mot FHI. – Unnlatelsessynd, sier han om at analysekapasiteten ikke ble økt tidligere. Dette skriver avisa Dagbladet.

– Omfanget av sekvensering i Norge har vært omtrent fraværende, sier Eivind Hovig til Dagbladet.

Hva er sekvensering?

Store norske leksikon skriver:

DNA-sekvensering er en prosess som brukes for å kunne lese av rekkefølgen på bokstavene (baseparene) i arvestoffet DNA.

Målet med DNA-sekvensering er å få tilgang til organismens genetiske kode. Den genetiske koden og dens baserekkefølge er avgjørende for hvordan gener er oppbygd og uttrykkes.

For å si det enkelt: Sekvensering må til for å vite hva slags virus man står overfor, kjenne egenskapene til dette viruset og for å vite hvordan det forandrer seg, muterer, og hvordan det sprer seg i befolkninga. Hvis man ikke gjør tilstrekkelig sekvensering, vet man egentlig ingenting, og handler i blinde.

– Mangel på kunnskapsgrunnlag

Hovig har tidligere luftet de samme bekymringene overfor Aftenposten. Til Dagbladet sier han:

FHI har gjennomført sekvensering av noen virusprøver, og påvist forandring i disse få prøvene over tid, medgir Hovig.

Det de imidlertid ikke har gjort, mener han, er å skaffe seg et godt bilde i virusvariasjonen i tid og rom.

– Da ville man bedre visst hvor i Norge den britiske versjonen av virus befant seg. Det burde man kunne forvente. Forutsetningen for å vite noe om fordelingen av den britiske versjonen av viruset i Norge, er at man faktisk undersøker hvor det befinner seg. Det har man ikke gjort, og da kan man ikke vite noe om utbredelsen av den, slår han fast.

Avgjørelsen om å stenge ned 25 kommuner på grunn av utbruddet i Nordre Follo er derfor tynt fundert, mener han.

– Det er en stor mangel på kunnskapsgrunnlag. Hvis man skal være føre var, må man være føre var kunnskapsmessig, og gjøre de nødvendige tiltakene tilstrekkelig tidlig. Det har man ikke gjort her.

– FHI vet ikke

Norske helsemyndigheter famler derfor i stor grad i blinde, mener Hovig. Per dags dato har vi ikke sikker kunnskap om hvor smittsom den britiske varianten er, hvor utbredt den er i Norge – eller grunnlag for å fatte vedtak om inngripende tiltak, mener han.

– Visste man mer om dette, kunne man forholdt seg kunnskapsbasert til situasjonen, i stedet for å stenge ned uten å vite noe. Det man har, er anslag om er hvor mye mer smittsom varianten er. Men det er bare anslag – og de er ikke sikre.

Hovig sier flere undersøkelser – som foreløpig ikke er fagfellesvurdert – gir grunnlag for å mistenke at varianten er mindre smittsom enn fryktet.

– Kanskje bare 5-10 prosent mer smittsom. Jeg vet ikke. Men det gjør ingen andre heller – inkludert FHI.

FHI er uenig i kritikken

Assisterende direktør Gun Peggy Strømstad Knudsen i FHI er sterkt uenig med Hovig. Hun mener FHI har gjort det de har kunnet, men føyer til:

– Vi skulle gjerne hatt den kapasiteten og infrastrukturen som Danmark og Storbritannia har hatt mulighet til å aktivere, men vi er trygge på at vi nå sammen med miljøene der ute vil kunne få til en svært god total virusovervåkning, avslutter hun.

Les også: Innførte strenge tiltak på Østlandet – eksperter mener grunnlaget er tynt

Kommentar:

Svaret fra assisterende direktør Knudsen er en indirekte innrømmelse av at Hovig har rett. Hun sier at FHI kunne gjort mer hvis de hadde hatt den kapasiteten og infrastrukturen som Danmark og Storbritannia har hatt. Men da er det neste spørsmålet: Hvorfor har de ikke hatt det da? Som Hovig sa i et intervju med Dagsnytt 18 27. januar: Dette handler jo bare om noen millioner, målt mot milliader av tap gjennom nedstenging.

Det Knudsen også indirekte innrømmer er at FHI ikke har hatt et kunnskapsgrunnlag for de drakoniske stengningstiltakene som regjeringa Solberg iverksatte etter at det var funnet virus på Langhus sjukehjem. Det virker som om regjeringa handler i blinde og i rein panikk. Eller kanskje som disse legene som uttalte seg uten å vite at mikrofonene var på:

«Hvorfor tar jeg med meg alle disse papirene, jeg ser aldri på dem.» «Jeg sier bare hva enn det er de ønsker at jeg skal si.»

YouTube player
KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelVladimir Putins Davos-tale: geopolitikk, sanksjoner og sosiale medier
Neste artikkelAdvokatforeningen går hardt ut mot lov om portforbud