Er personvernet totalopphevet?

0
Illustrasjon: Shutterstock

Av Jon Kåre Aarskog.

Jeg vet ikke om leserne er klar over det, men reg.entrynorway.no, som er systemet for registrering av innreise til Norge, er hostet på en server i USA?

Dere har vel kanskje fått med dere at Privacy Shield-avtalen mellom USA og EU/EØS er opphevet

EU-domstolen uttalte at Europakommisjonens beslutning om Privacy Shield var i strid med kravene til et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i personvernforordningen, lest i lys av menneskerettighetene.

Sentralt for vurderingen var de vide hjemlene til amerikansk etterretning og at europeiske borgere ikke har god nok mulighet til å overprøve beslutningene om overvåking. EU-domstolen konkluderte dermed med at kommisjonsbeslutningen om Privacy Shield var ugyldig

Hvordan forsvares altså bruk av og lagring av data på servere i USA?
Er dette tatt opp og avklart med Datatilsynet?

Vennlig hilsen

Jon Kåre Aarskog 

Forrige artikkelGjenåpne samfunnet!
Neste artikkelHøyhastighetstog for varetransport