Høyhastighetstog for varetransport

0

Epokegjørende nyhet fra Kina.

Av Knut Lindtner.

Denne korte meldingen er ikke viktig i seg selv, men den forteller om en ny tid i varetransport, i starten riktignok, men den vil forandre mye. Kina har verdens desidert lengste høyhastighetnett for tog.

Høyhastighetstog er definert som tog som kjører over 250 km/t. Det betyr at Gardermobanen med sine 210 km/ ifølge en slik definisjon ikke faller under en slik definisjon.

Kina planlegge slike linjer som del av det nye silkeveiprosjektet. Det vil kunne revolusjonere varetransporten til lands og med Russlands oppgradering av isbrytere og isforsterkete lastefartøy vil transporten av gods fra utilgjengelige Sibir også revolusjonære vareleveransene og utvide tilgangen til råstoffer.

Jernbanetransporten står overfor en ny æra, mens f.eks. USA som i sin tid var ledende inne jernbanetransport ligger nå helt i bakleksa. Det har omtrent ingen kilometer med slik toglinjer. I Norge satser vi fortsatt på veier og farlig tungtransport over store avstander.

I Kina er satsingen på lyntog.

Knut Lindtner

Verdens første høyhastighets godstog, med en fart på 350 km/t, ruller nå ut fra samlebåndene i Kina. 

Kanskje ikke det mest økonomiske, men hvem vet?

Fra Anti-Empire

Et helt nytt høyhastighets elektrisk godstog med en fart på 350 km/t og med flere enheter (EMU) er nå, helt uavhengig av andre, blitt utviklet i Kina.

Høyhastighetsbaner i Kina omhandler jernbane i Kina med tog i hastigheter over 200 km/t. Kinas første høyhastighetsbane åpnet i 2007, og ved inngangen til 2015 har landet verdens lengste høyhastighetsnett, på over 15 000 km. Wikipedia

På onsdag rullet det første ut av samlebåndet i Tangshan City i Nord-Kinas Hebei-provins.

Utviklingen av toget ble ledet av CRRC Tangshan Company, og er støttet av Science and Technologys nøkkelprosjektx «Avansert jernbanetransport».

Basert på hastighet på 350 km/t i Kina, kan toget dekke etterspørselen til fra 600 til 1500 kilometers avstand til mellom- og langdistanse godstog.

Dagens kinesiske høyhastighetsnett. Men det forandrer seg fort.

De kan operere under alle slags værforhold med sine utmerkede fordeler, som høy effektivitet og frekvenser, i tillegg til lave kostnader.

Da toget rullet ut fra samlebåndet, ble Kina det første landet i verden til å realisere høyhastighets godstog med en fart på 350 km/t.

Dette er en betydelig forbedring av Kinas uavhengige mulighet til nyskapning når det gjelder utstyr til jernbane-transport.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst for Derimot.no.

Forrige artikkelEr personvernet totalopphevet?
Neste artikkelSoloppgang over Nur-Sultan eller pilgrimsferd til Medeo-banen