Den viktige nyheten vi gikk glipp av denne uka: Russland vippet Saudi-Arabia fra tronen

2
Illustrasjon: Shutterstock

Mens USA demonstrerte for all verden at landet mer og mer blir en bananrepublikk og at det ikke vil bli unngått med en ny president, skjedde det et drama i oljebransjen: Saudi-Arabia måtte overgi tronen til Russland.

Striden handler om «det marginale fatet», altså hvem som har de laveste marginale kostnadene i oljeproduksjonen. For den som har de laveste marginalkostandene, kontrollerer markedet. Dette skriver oljekommentatoren Tom Luongo.

I EIAs rapport for 2020 om breakeven i oljepransjen går det fram at Saudi-Arabias marginalkostnader er på 64 dollar fatet, mens Russlands marginalkostnader ligger på 42 dollar fatet.

Men det viser ikke hele bildet. Russlands kostnader betales i rubler, en valuta som landet har total kotroll over etter å ha frigjort seg fra dollaren i årene etter 2014. Saudi-Arabia er derimot fullstendig knyttet til dollar og alt som skjer med dollaren slår rett inn i deres oljeindustri.

Så skjedde det som er den store nyheten: Saudi-Arabia gikk inn for å senke oljeproduksjonen i OPEC, men måtte godta at både Russland og Kasakhstan kunne øke sin. Det er ikke veldig store mengder det er snakk om, det viktige er budskapet det sender: Saudi-Arabia er ikke lenger den som setter prisen i oljemarkedet. Den rollen er overlatt til Russland. Saudi-Arabia har kapitulert. Maktskiftet foregikk helt udramatisk, men det vil ha langtrekkende virkninger.

Samtidig er Venezuelas og Irans tid som oljemarkedets pariaher over. De er på vei tilbake igjen. Sentralt her er Irans avtale med Kina om at kineserne skal investere 400 milliarder dollar i Irans oljeindustri.

Og det er ingenting USA kan gjøre med dette. Donald Trump prøvde å gjøre USA sjølforsynt med olje for gjennom det å få et strategisk grep om oljemarkedet, som for eksempel å nekte Tyskland å ferdigstille Nord Stream 2. Det ble gjort ved en massiv lånefinansiert satsing på skiferolje. Det forsøket har nå offisielt mislykkes.

Denne grafen fra Trading Economics viser at USA nedgang som oljeprodusent begynte tidlig på 1970-tallet. Den varte til omkring finanskrisa og fra 2010 begynte produksjonen å stige vldsomt. Det var «skiferoljerevolusjonen» som alle USA-venner satte sine håp til. Denne boomen hadde vist tegn til å være over på slutten av Obamas periode. Men fra 2016 kjørte Trump inn stimuleringstiltak for USAs oljeindustri og klarte å drive produskjonen til «all time high». Utsiktene virket lyse og Trump kunne bruke skiferalje som utenrikspolitisk verktøy.

Men dette prosjektet var bokstavelig bygd på sand, eller ekstrem lånefinansiering. I 2020 passerte skiferoljeindustrien toppen, og det ser ut til at det nå er over for alvor.

Dette varsler at Joe Biden skal få noen svære problemer å bakse med, og at der USA/Saudi Arabia tidligere kunne sette reglene, er det nå Russland som gjør det. Dette vil igjen ha dramatiske virkninger på det globale valutasystemet, som allerede er vaklevoren som det er.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for tjatta tjatta says:

  Selvfølgelig er det mye USA kan gjøre med dette. Ofte er Steigans artikler mer preget av ønsketenkning enn av realisme.

 2. Avatar for Olaf Olaf says:

  Enig med Tjatta i at Steigan bedriver ønsketenking. Men håper at han prøver å forstå økonomiske realiteter:

  1. Det er ikke slik at Saudi har overlatt prissetting til Russland. Det er markedet som bestemmer prisene. At OPEC og Russland påvirker prisene gjennom å bli enige om volumbegrensninger er riktig, men her er det kun snakk om marginale justeringer som ikke berører markedets behov.
  2. At Kina sikrer Irans posisjon som oljenasjon er feil. Det klarer Iran selv.
  3. Å blande sanksjonene mot Nord Stream 2 inn som argument for selvforsyning av olje i USA, vitner i beste fall om total mangel på kunnskap om energimarkedet. NS2 vil ha som oppgave å forsyne Europa med gass (ikke olje). Og - USA kan være selvforsynt med olje, dersom de selv ønsker det. Skiferoljen har de, men p.t. er produksjonskostnadene høyere enn for importert olje. Så igjen: markedet styrer - ikke politikere.
   Steigans “ønsketenking” bunner i behovet for å marginalisere USAs økonomiske posisjon - og få Russland til å fremstå som stormakt. Da kunne det kanskje være greit for Steigan å lese om utviklingen i verdensøkonomien med spesiell fokus på Russisk økonomi. Putin (og Steigans) drøm om at Russland blir den 5. største økonomiske stormakt, vil nok bli en drøm i mange år fremover, spseielt når behovet for olje og gass vil reduseres.
   https://www.themoscowtimes.com/2021/01/07/russia-in-2021-will-the-economy-recover-a72455

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere