– Vi har fått en ny styringsform i Norge: Styring gjennom dekret

9

Nylig skrev jusprofessor Hans Petter Graver en artikkel i Morgenbladet. I den artikkelen sto det:

«I høst har vi sett fremveksten av en ny styringsform i Norge: Styring gjennom dekret».

Hva det betyr utdyper han noen linjer lenger ned: I demokratiet Norge styres vi under bølge to av pandemien av «ensidige befalinger fra herskere hevet over sine undersåtter».

Graver var også en av de aller første som reagerte da regjeringa la fram sitt forslag til unntakslov i mars i år. På Dagsnytt 18 kalte han kriseloven for galskap. Også

Morten Walløe Tvedt, som er førsteamanuensis i jus ved høgskolen i Molde og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt reagerte kraftig og sa til VG:

«Loven gir helt vide fullmakter til å gjøre hva som helst – det vil si at hvis regjeringen bestemmer seg for for eksempel å internere alle smittede uten legehjelp og låse døren har de hjemmel til det. Jeg sier ikke at regjeringen vil gjøre det, men prinsipielt kan de det.»

Tvedt kalte forslaget «demokratisk galskap».

I lovforslaget, som regjeringa ville ekspressbehandle i Stortinget, ba Solberg-regjeringa om ei rekke fullmakter som ville gjøre det mulig å sette til side vanlige lover og forskrifter for å håndtere koronaepidemien. Dette vil i praksis gi en form for unntakstilstand i Norge, skriver Aftenposten.

Jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen er ekspert på menneskerettigheter og leder av Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling, ICJ-Norge. Han advarte kraftig mot regjeringas lovforslag. Til Dagbladet sa han:

– Det har ikke kommet fram noen steder at man har jobbet med en slik lov. Jeg synes det er veldig merkelig at en så vidtrekkende lov hastebehandles uten offentlig debatt. Det virker veldig lite demokratisk, sier Einarsen til Dagbladet.

– Jeg oppfatter det som en kjerne i demokratiet at det ikke bare er et flertall som skal få viljen sin gjennom på Stortinget, men at det skal være en offentlig debatt og åpenhet om viktige beslutninger, utdyper Einarsen.

Et brudd på vår politiske kultur

I et intervju med Dagsavisen følger professor Graver opp sin kritikk av lovforslaget:

– Det regjeringen foreslo, var et brudd med vår politiske kultur. Med det vi anser som grunnleggende spilleregler i demokratiet, og med verdiene i rettsstaten, sier Graver.

Det var ikke det at han fryktet et statskupp. Vi er langt unna en slik situasjon i Norge, også i 2020. Men det handler om hva vi kan tillate av unntak fra vanlige normer, selv i en krisetid. De langsiktige konsekvensene av å trå feil, kan bli fatale for vår måte å organisere samfunnet på.

Kritikken fra Graver og andre førte i vbår til at regjeringas forslag til kriselov ble betydelig moderert. Men det var da.

Styring ved dekret

I ettertid viser det seg at Erna Solberg og hennes regjering er i ferd med å innføre en helt ny styringsform i Norge: styring ved dekret. I intervjuet fortsetter Graver:

– Jeg så på statsministerens pressekonferanse om julerestriksjonene nylig. Erna Solberg ble spurt om julenissen og sånne ting av journalistene i salen. Det er vel greit nok, det er snart jul og folk vil vite hva vi får lov til og ikke. Men når statsministeren sier at vi nok bør gå rundt juletreet med skjerf imellom oss i stedet for å holde hverandre i hendene, inne i våre private hjem …

– Det sier noe om forholdet mellom stat og samfunn, hvor vi aksepterer et helt annet forhold enn vi gjorde før pandemien.

Hans Petter Graver frykter at året som har gått har påvirket vår politiske kultur på måter vi må leve med lenge. Og han er redd at situasjonen med hyppige pressekonferanser og ekspressendringer av loven kan ha skapt en følelse av maktfullkommenhet blant våre ledende politikere.

Kommentar: Har vi noen opposisjon i Norge?

Når den forsiktige og sindige jusprofessor Hans Petter Graver snakker om at vi nå styres gjennom «ensidige befalinger fra herskere hevet over sine undersåtter» burde alle varselklokker ringe så det ljomer. Her på steigan.no har vi pekt på dette og advart mot det samme som Graver gjør. Men hvor er de andre mediene? Jo, vi ser at Dagsavisen gjennom intervjuet tar opp spørsmålet, og det er veldig bra. Vil avisa følge det opp på lederplass? Vil den konfrontere regjeringa og opposisjonen med det?

Skjønt opposisjon; har vi noen opposisjon? Har ikke samtlige partier på Stortinget stilltiende godtatt at Erna Solberg har fått sette demokratiet, grunnloven og sentrale lover og menneskerettigheter til side og innført styring ved dekret?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Selv om dette nå har vist seg å være et ganske vanlig forkjølelse virus i sars familien og mange er skeptiske til tiltakene, vil man kunne fortsette dette teateret med «nye varianter».
  Det som blir interessant er om de vil si at vaksinen beskytter også mot «nye» varianter, og om de fortsetter å rapportere «smittede» (siden innlagte synker) Mange er symptomfrie, det vil vel vise seg fortsatt…
  Tror ikke de slipper ut farlige virus fordi det vil ramme dem selv.
  Så kan det jo hende vaksinen inneholder noe som kan få dødstallene til å stige, og i så fall kan man kanskje forklare det som et «nytt» virus… men da blir det jo fort mye tull i forklaringene og folk blir mer skeptiske.
  Jeg slår av nyheter nå og tar ferie, og kommer til å kose meg i jula som alltid. Vi har bare dagen idag - hver dag. Husk det;)

 2. Snodig å reagera mot at regjeringa styrer gjennom dekret når EU-kommisjonen styrer oss alle gjennom direktiv.

 3. Avatar for thomask thomask says:

  Bildet sier mye om hva vi utsettes for.
  guantamo

 4. «demokratisk galskap»

  Det rimer godt med det å leve i det Globale sinnsykehuset, der ‘‘personellet’’ definitivt beviser sin langt utviklede galskap . . . .

  Plandemien brukes mot de ‘uvaskede’ for absolutt alt den er verdt!:

  UK

 5. Det er ikke et problem at statsministeren sier at en familie bør holde i skjerf og ikke i hendene når de går rundt juletreet i hjemmet (hun spøkte ikke), problemet er at folket hun er statsminister for, ikke går i taket og avsetter regjeringen.

  Dette folket har vist at det ivrig underkaster seg alle absurde nedstenginger og tiltak som det over, og det for et virus med en overlevelsesprosent på over 99,8% for alle som ikke er i risikogruppen. Dette er informasjon som en kan lese ut ifra offisielle statistikker på Internett, det tar ikke en halvtime engang å forstå at korona-krisen er konstruert.

  Nei vi har ikke noe virkelig opposisjon på Stortinget, det er å anse som ett stort kartellparti, bare med forskjellige fløyer. Som forfatteren Samir Amin beskrev det parlamentariske systemet, er det helt korrupt, og det representative demokratiet bare et spill. Vi har ikke en regjering som styrer til beste for folk og land, det er en administrasjon som styrer Norge for den globale storkapitalen den tjener.

 6. UK har finansiert nedstengningene av landet med enorme lån fra IMF og WB, bare i sommer var det på over 300 milliarder pund, og den siste nedstengningen på en måned koster UK over 200 milliarder pund til, som IMF beleilig regnet ut et par uker før Johnson annonserte nedstengningen.

  Det vil si at UK vil ha en korona-krise gjeld på over 500 milliarder pund, og så kan landets butikker tape stort på at julehandelen reduseres, som kommer på toppen av det hele. UK kan bli det først landet i vest-Europa som blir satt under administrasjon av IMF. Som planlagt av finanskapitalen.

  Det er storkapitalens regjering som gir bort landet til dem, det kolossale gjeldsberget som eies av bankkartellene gjør at de vil eie det meste av den vestlige verden, og kan som kreditor innføre hva de vil, en stor suksess for storkapitalens NWO.

 7. (S)(N)atan Mayer obviously had the right idea . . . .

  Satan Mayer

 8. Avatar for tjatta tjatta says:

  “On loans to a foreigner you may charge interest, but on loans to another Israelite you may not charge interest, so that the Lord your God may bless you in all your undertakings in the land that you are about to enter and possess”.
  Deuteronomy 23:20–21

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

1 flere kommentar

Deltakere