Det tyske strømnettet i akutt fare

0
Foto: Shutterstock

Tyskland står overfor en akutt fare for sammenbrudd av strømnettet. I løpet av de kommende to åra vil landet miste sin overkapasitet på strøm og vil stå overfor en strømmangelsøkonomi. Dette sier Henrik Paulitz i Akademie Bergstraße für Ressourcen-, Demokratie- und Friedensforschung til Deutsche Wirtschaftsnachrichten (DWN).

Tyskland vil miste overkapasiteten i kraftverkene de neste to årene. Landet glir uunngåelig inn i en strømmangeløkonomi fordi det er mangel på strømlagring for vind og sol, strømimport i tilstrekkelig grad er ikke mulig, og tvingende nødvendig reservekapasitet i form av gasskraftverk blir ikke bygd. Hvis vinden da svikter, kan strømforsyninga kollapse. I verste fall truer en nasjonal katastrofe.

Paulitz har utdypet dette i boka StromMangelWirtschaft – Warum eine Korrektur der Energiewende nötig ist. Der skriver han blant annet:

“Beslutninga om å avvikle kull forutsetter nedleggelse av 29 gigawatt (GW) kullkapasitet innen 2030 og ytterligere 17 GW innen 2038. I løpet av utfasingen av atom- og kull vil rundt 43% av den totale sikrede kapasiteten i 2018 bli tatt av nettet de neste ti årene. Uten kompenserende tiltak er forsyningssikkerheten i Tyskland i fare. I henhold til modellberegninger vil det være behov for ytterligere kapasitet på 17 GW innen 2030 for å kompensere for stengningene, for å kompensere for svingninger i fornybar energi og for å dempe toppbelastninger. Ellers kan de første flaskehalsene oppstå allerede i midten av neste tiår, som kan forverres innen 2030.»

Tyskland mister sitt sikre elsystem

Hvis de nåværende resolusjonene og utviklingen forblir, er en ting klar, skriver DWN: Tyskland vil snart miste sitt sikre elsystem. Det handler ikke om en teoretisk fare for forsyningssikkerheten i en fjern framtid, vi snakker om en akutt fare. Bak kulissene har folk lenge forberedt seg på krise, på en strømmangeløkonomi der etterspørselen ikke bestemmer strømforsyninga. Snarere må etterspørselen tilpasse seg den væravhengige strømforsyninga. Hvis det ikke kan produseres nok strøm, må forbrukerne gi avkall på strøm.

Det er lite kjent, men likevel et faktum at Tyskland allerede regelmessig slår av strømmen til visse store industribedrifter. Av denne grunn og spesielt på grunn av de stadig økende industrielle strømprisene, faller investeringene i Tyskland. Det har lenge skjedd en «snikende av-industrialisering». Den politisk vedtatte E-mobiliteten forverrer situasjonen.

Paradoksalt nok utvides imidlertid også områdene som er avhengige av en pålitelig strømforsyning: den planlagte elektrifiseringen av varmesektoren med elektriske varmepumper og den massive promoteringa av elektrisk mobilitet er rett og slett ikke mulig for kraftproduksjonen.

Siden produksjonen av elektrisitet blir stadig mer usikker og strømforsyninga ikke vil være tilstrekkelig for dagens etterspørsel, er det grovt uaktsomt å ønske å utvide etterspørselen massivt på denne måten. Elbiler og elektriske varmepumper kan lett bidra til sammenbrudd i kraftsystemet. I det mest ekstreme tilfellet er det fare for en blackout, et muligens storstilt strømbrudd som kan vare i flere dager.

Klaus Schwab: Den kommende krisa verre enn covid-19

Milliardærklubben World Economic Forum har gjennom 2020 hatt flere artikler om kommende trusler mot strømforsyninga. I en tale sa organisasjonens leder og grunnlegger Klaus Schwab:

“Vi vet alle, men er fortsatt ikke tilstrekkelig oppmerksomme på, det skremmende scenariet med et omfattende cyberangrep som vil kunne stoppe strømforsyningen, transporten, sykehustjenestene og samfunnet som helhet. COVID-19-krisa vil i denne forbindelse bli sett på som en liten forstyrrelse i forhold til en større nettangrep. Å bruke COVID19-krisen som en mulighet i rett tid til å reflektere over de lærdommene cybersecurity-samfunnet kan trekke dette og forbedre på en potensiell cyberpandemi. ”

Her knytter han dette til et cyberangrep, og det er jo en mulighet. Men en annen, høyst realistisk og nærliggende fare er sammenbrudd i energiforsyninga på grunn av en hodeløs energipolitikk. Og for Tysklands del er ikke det noen fjern dystopi. Faren er rett rundt hjørnet. Og gjennom EØS og den nye energiregimet i Norge blir vi også tjoret fast til det synkende skipet.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkel– Vi har fått en ny styringsform i Norge: Styring gjennom dekret
Neste artikkelArveoppgjeret etter Roosevelt