LO vil ikke uttale seg om luftkvaliteten bak maskene

36
Svært mange arbeidstakere er pålagt å bruke maske på jobb hele dagen. Hva gjør det med luft- og pustekvaliteten? Foto: Shutterstock

Arbeidsmiljøloven § 4–4 setter krav om at arbeidsplassen er utformet slik at arbeidstakerne er sikret et fullt forsvarlig inneklima med luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger. Etter arbeidsmiljøloven § 3–1 har arbeidsgiver plikt til å planlegge, kartlegge og iverksette tiltak for å sikre at lovens krav overholdes. I forskriftene om tiltaks- og grenseverdier finnes det ei liste over grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren. Grenseverdier er eksponeringsverdier som ikke skal overskrides. For karbondioksyd skal konsentrasjonene ligge under den anbefalte faglige normen på 1000 ppm.

Dette heftet kan lastes ned her.

Som kjent er nå hundretusener av ansatte i norske bedrifter pålagt å bruke maske hele dagen på jobb, svært mange av dem LO-medlemmer. Derfor stilte vi HMS-avdelinga i LO følgende spørsmål:

Vi holder på med en artikkel om luftkvalitet bak maskene og vi er kjent med at arbeidstakere er bekymret både for lavt oksygenopptak og for dårlig CO2-utskifting bak maskene.

Kjenner du til noe forskning på dette, eller kjenner du til fagfellevurderte artikler om temaet?

Vi fikk svar fra Wenche Thomsen, som er fagsjef for HMS-politikk, og hun skriver:

Vi er nok ikke rette instansen til å besvare spørsmålet ditt. Jeg vil foreslå at du henvender deg til Folkehelseinstituttet.

Vi finner dette helt utrolig. Maskene er et av de store arbeidsmiljøproblemene på norske arbeidsplasser i dag. Det gjelder luftkvalitet, pustevansker, smitte tilknyttet bruken av maskene, allergier og utslett under maskene. Og så har ikke LOs HMS-avdeling noen sjølstendig faglig vurdering av dette, og kan heller ikke vise til kilder eller studier av disse problemene. Dette er det svært vanskelig å forstå.

Vi har også henvendt oss til forskningsdirektør Britt Ann Kåstad Høiskar ved NILU – Norsk institutt for luftforskning. Hun har ikke en gang svart på henvendelsen. Vi har også henvendt oss til Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for å høre om de kan hjelpe oss. Foreløpig er det ikke noe svar derfra heller, men vi får gi dem noen dager.

Vi skal naturligvis også høre med Folkehelseinstituttet, men oppriktig talt er det ikke de som skal være vaktbikkje for de fagorganiserte i Norge, men derimot LO. Vi har dessuten dårlige erfaringer med FHI. 14. september sendte vi et brev til dem der vi spurte:

Det brukes begreper som «tilfeller» og «smittede», men vi vil gjerne vite hva dere legger i begrepene.
Vi viser til Dag Bratlid, som er professor emeritus og barnelege, og skriver i en kronikk i Aftenposten 8. september: Hva vil det si å være smittet?

Vi fikk aldri noe svar på denne henvendelsen. Men vi prøver igjen.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Svakt av den såkalte venstresida, som har mistet gangsynet totalt under denne «pandemien». De burde ha vanlige folks interesser i fokus.

  Å gå med ansiktsmaske en hel dag kan umulig være spesielt sunt og leder nok fort til for lavt oksygennivå og for høyt CO2-nivå i kroppen. Når man i tillegg vet at ansiktsmasker har liten eller ingen effekt på å hindre smittespredning blir det bare trist å se på.

 2. Avatar for Rune Rune says:

  Blir det riktig å sammenligne verneutstyr for støv og støy med medisinsk verneutstyr? Det foreligge allerede undersøkelser som sår tvil om hvor effektivt dette er. Når folk drar maska opp av lomma, når den trekkes over hodet, når den legges på bordet i kafeen, når du klør deg- for det klør forferdelig! Da blir maskebruk en effektiv smittespreder! Det er vel sant?

 3. Avatar for tjatta tjatta says:

  Når jeg ble evakuert fra Nepal i slutten av mars var det ca 120 registrerte tilfeller og 3 døde av korona. Det ble innført full nedstengning på grensen til portforbud og maskepåbud. Når jeg kom til Norge var jeg vel den eneste som brukte maske. Nå er det registrert over 200 000 tilfeller og et par tuen døde. I Laos har de i motsetning ikke hatt nedstengning eller maskepåbud.
 4. Avatar for Enebak Enebak says:

  Svært få som bor sør for 35°N har D-vitaminmangel fordi de har nok sol til å holde D-vitaminmangelen fra kroppen året rundt, hvis de har vett til å oppholde seg i sola av og til. Nepal er et unntak og 60% av nepaleserne har D-vitaminmangel.

  Stort sett alle land mellom 35°N og 35°S har svært lave tall for covid-19 og Laos ligger på 26°N. Ser du på nabolandene, har de også svært lave tall for covid-19.

  De fleste mener sammenhengen mellom D-vitaminmangel og høy dødelighet ved covid-19 er tilfeldig og norske helsemyndigheter protesterer vilt, men jeg gir meg ikke.

  Jeg vil også ta med at folk som kommer fra land sør for 35°N (f.eks. pakistanere) er i høyrisikogruppa for å utvikle D-vitaminmangel når de bosetter seg nord for 35°N. Og da er det jo fristende å peke på at pakistanere som bor på 59°N er dyrisk overrepresentert med covid-19 på norske sykehus.

 5. Det er vel ikke helt sant ? Norge har 387 som har dødd med koronaviruset, men bare 3% av de døde har dødd av viruset, de andre hadde utslag på PCR testen eller de tror at de kanskje hadde viruset i seg da døden inntraff, altså drukning, bilulykker, slag, kreft, hjerte osv … .

  Mao ingenting. bare tull.

  I går var jeg i innlandet på noen kjøpesentre, det var som å komme til en annen planet, så ikke en eneste person med maske, det var som å komme til frihetens land.

  Her i Asker er det heller ikke påbud, men allikevel så går 99.99 % av alle med masker og noen med visir utenpå maskene … Man lurer på om det er frislepp fra alle galehusene i landet.

  Når makthaverne tar friheten fra folk så er det ikke meningen man skal krype og underkue seg selv, men derimot kjempe imot slik vi har gjort til alle tider.

  Maskebruk er et psykologisk krigførings program mot store masser for å underkue folk, et lydighets program, ekte mennesker kjemper i mot.
  En annen agenda med masker er å sette folk opp mot hverandre og få dem til å angripe hverandre. Splitt og hersk.

  På bildet her ser du meg og de aller fleste andre på Steigan. :slight_smile:

  Personer som lever i frykt for ingenting har tatt livet av seg selv, de lever ikke, de bare eksisterer.

  Uten navn

 6. Verdens leger advarer nå på det kraftigeste mot maskebruk.

  Her er en artikkel fra 17 mars, "pandemien! som Bill Gates kjøpte var knapt nok startet.
  Erna ville ha større fullmakter enn Hitler og det i 2 år skriver VG.
  Noen er blitt litt syke og Erna vil ha Hitler fullmakter i 2 år ? WTF OG enda så skjønner ikke folk at det er et kupp.

  Men det er like fullt et faktum at fullmaktsloven Stortinget nå er i ferd med å vedta for å bekjempe corona-utbruddet, nærmest er en kopi av den såkalte Ermächtigungsgesetz, vedtatt av den tyske Riksdagen 23. mars 1933, som dannet det juridiske grunnlaget for Hitler-regimet og nasjonalsosialistenes ettpartidiktatur.

 7. Avatar for Enebak Enebak says:

  Fastlegene melder om flere som får øyeplager når de går med ansiktsmaske. Løsningen som lanseres er at folk bør plastre fast maskene under øynene, sånn at de ikke blåser luft inn i øynene sine.
  Forslaget ser ut til å være helt seriøst.

  Å plastre fast maskene vil neppe gjøre luftkvaliteten inni der særlig bedre.

 8. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  På linken under er det bare å velge å vrake i studier fra anerkjente institusjoner og forskere som viser at maskebruk har liten eller ingen effekt på smittespredning. Om masken stopper litt spytt og kroppsvæsker kan godt hende, men du misser jo poenget - det i seg selv har lite eller ingen effekt på smittespredning, dette har man testet i kontrollerte studier!

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

28 flere kommentarer

Deltakere