Ny kabel til Tyskland – elektrifiseringen av Norge

13
Foto: Statnett
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Den nye kabelen til Tyskland er nå så vidt begynt å eksportere strøm. Enkelte (Oslo, Bergen m.fl.) har allerede fått en betydelig prisøkning – men den skal visstnok være midlertidig. Kommentaren nedenfor gjelder ikke strømprisen denne gang, men det som mer og mer er i ferd med å bli framstilt som landets viktigste politiske spørsmål fram til 2050 – elektrifiseringen av Norge.

Som kjent vil denne elektrifiseringen kreve vesentlig mer elektrisitet enn det overskuddet på 0-20 TWh vi har i øyeblikket. Tallprognosene varierer fra ulike deler av kraftbransjen, men Statnett har i alle fall regnet ut at vi trenger 80 TWh mer enn vår nåværende kraftproduksjon på 150 TWh. Og når vi nå snart har kabler til EU med en samlet årlig eksport-/importkapasitet på 80-90 TWh, oppstår spørsmålet om hvor i all verden vi skal ta all krafta fra. Dette er blitt et gigantisk problem for ekkokammeret i kraftbransjen. Regjeringens målsetting har lenge vært å bygge minst 10.000-15.000 vindmøller langs det meste av kysten, men den voksende motstanden landet rundt, har bidradd til at politikerne og kraftbransjen tilsynelatende har begynt å dempe seg.

Alternativet, realiseringen av havvind og produksjon av hydrogen fra naturgass (med utslipp som må fanges og lagres (CCS)), ligger så langt fram i tid at annen energi må brukes. Jeg har i flere år hevdet at det planlagte underskuddet på norsk fornybar energi i noen grad forutsettes dekket av «elektrisitet» importert fra EU, noe som av ekkokammeret har vært oppfattet som en håpløs konspirasjonsteori. Men nå er dette plutselig likevel blitt norsk politikk! Vi skal snart eksportere så mye vannkraft til EU at vi må importere tilsvarende mengder «elektrisitet» (lagd av kull og gass) fra EU.

Dette er ikke en molbohistorie bare fordi betydelige mengder kraft forsvinner under transporten tur/retur EU. Det er en molbohistorie også fordi «det grønne skiftet» i Norge betyr at vi skal eksportere rein vannkraft til EU og få fossil «elektrisitet» tilbake. Altså: Skulle det bli vesentlig mindre vindkraft i Norge, vil «tapet» bli kompensert av mer fossil energi fra EU.

Riktignok påstår kraftbransjen at den krafta vi skal importere fra EU, slett ikke er fossil, men kommer fra de 29.000 vindturbinene i Tyskland. Men bransjen må lære seg å bløffe litt mer intelligent: Faktum er at det ikke er mulig å spore opprinnelsen til de elektronene som finnes på EUs el-nett. Den «elektrisiteten» Norge planlegger å importere, er derfor identisk med EU-miksen av strøm – og den er 80 % fossil energi. Altså: Elektrifiseringen av Norge skal gjennomføres med kull og gass. Tryllekunstnerne i norsk kraftbransje har fått til mye rart tidligere. Men dette klarer de ikke, er min spådom.

Les flere artikler av Odd Handegård her.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Jeg tror dette nettopp handler om pris. For norske politikere og alle “næringene” ønsker å få fjernet kraftoverskuddet i Norge slik at kraftprisen ender på 1 til 2 kroner kilowatten jevnt over. Selv i dag, med fyllingsgrad 7 % over det høyeste siden 1985, er kraftprisen rundt 30 øre kilowatten mens vi burde forventet maksimalt 10 øre. Fortjenesten går til kommuner, fylker og til Stat.

 2. Avatar for Thorvald Thorvald says:

  Vi er rett på veg tilbake til feudalsamfunnet

  Vi kommer til å måtte bruke vel over 50% av inntekt på overlevelse (mat, energi, transport, hus, klær etc) og vi vil leie alt utenom kanskje klær.

  Ferie og pro kreasjon vil være forbeholdt de 20% på toppen.

 3. Avatar for runeulv runeulv says:

  Skal man få massene til å forstå noe bør det gjøres enkelt, og at ett marked betyr en pris, er enkelt å forstå.

  Lett forståelig er også spørsmålet om hvorfor noe skal bli produsert i Norge, når transportkostnadene og lønnsnivået er høyere enn i Tyskland, mens kraftprisene er de samme.

 4. Avatar for tjatta tjatta says:

  “All propaganda must be popular and its intellectual level must be adjusted to the most limited intelligence among those it is addressed to. Consequently, the greater the mass it is intended to reach, the lower its purely intellectual level will have to be”.

 5. Det er utrolig bra for kommuner, aksje baroner, Nord pool og de super rike at de når får mer profitt i lommene sine.

  Men kan ikke bare kraft profitørene sende ut en giro på 1 mill til hver enste nordmann så alle kan bli kjempe happy for det er jo bare så bra at de super rike får mer profitt.

  Da slipper man også fordyrende mellomledd, har de lyst på mer rikdom så kan de bare sende ut giroper til alle på en milllion på nytt og på nytt.

  At vannkraften er nedfelt i Norsk lov som folket eiendom skal man ikke bry seg om, samme med hjemfallsretten bort med den så makteliten kan eie kraften vår til evig tid.

  Det er en stor skam at kraft som koster 3 øre kwh å produsere bare skal pålegges 99% profitt.
  De trenger minst 100 kr kwh så de kan bygge seg gullslott med harem i alle tårn. :smiley:

 6. Ett marked og en pris? På dagtid den 10. desember hadde kraftdistrikt Midt (Trøndelag) en pris på 18,91 øre kilowatten inklusive moms, Vest hadde 32,84 øre og Øst og Sør hadde 53,48 øre. Man skulle ikke tro at el-nettet i dette landet i det hele tatt hang sammen, men at strømmen ble fraktet med vogntog!

 7. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det er vel ett stømmarket vi ikke vil ha?

  Om makta får det som det vil, så vil det bli bygget nok overføringskabler, slik strømmarkedet blir ett marked med en felles pris.

 8. Avatar for tjatta tjatta says:

  Enig. Jeg vil påstå i historien. Han er helt der oppe med Djengis Khan og Alexander den store. Hadde ikke han vært koko kunne han til og med lykkes. Traff en fyllik i Riga som mente han var uteliggernes hevn over borgerskapet.

  hitler-homeless-2

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

5 flere kommentarer

Deltakere