De som administrerer Norge på kapitalens vegne

19
Regjeringa Solberg. Foto: Forsvaret.

Denne artikkelen fra tidsskriftet Revolusjon tar utgangspunkt i avsløringa av hvordan en lobbyist i Norsk industri fikk regjeringa til å legge om karantenereglene slik at det ble fri import av arbeidskraft fra Polen og Litauen, på tvers av smittevernrådene.

Av Revolusjon.

Avisa Aftenposten har gjort et godt stykke gravejournalistikk med sin avsløring av hvordan NHO ved Norsk industri dikterte regjeringa til å se bort fra smittevernrådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Bakgrunnen er at industrien har gjort seg avhengig av importert og innleid arbeidskraft fra EØS-området, ikke minst gjennom bemanningsbyråer. Ved å presse ned lønninger og gjøre arbeidskrafta mer «fleksibel», skal den såkalte konkurranseevnen sikres. Innreisekarantene for østeuropeisk arbeidskraft er ødeleggende for denne driftsmodellen.

Veiledning fra NHO

Det var i juni industrilobbyen ga regjeringa beskjed om at karantenereglene gikk ut over produksjonen og profitten, og måtte oppheves for leverandørindustrien. SMS-utvekslinga mellom industrilobbyisten Knut E. Sunde og statssekretær Anne Grethe Erlandsen viser at regjeringa ikke var vanskelig å be, til tross for at helsemyndighetene på forhånd hadde advart om at risikoen for importsmitte var «særlig stor». NHO skrev likså godt en egen «veileder» uten karantenekrav i fritida, i strid med den eksisterende Covid-19-forskriften. Regjeringa svarte med å endre forskriften.

«OK. Vi har et direktorat og et departement som jobber på høygear. Jeg trenger å vite at de arbeider med noe som dere kan være fornøyd med», var statssekretærens respons til Sunde.

I perioden fra august til 31. oktober, etter at regjeringa ga fritak for kravet om ti dagers karantene, kom 80.000 tilreisende fra Polen og Litauen. Siden har over 2000 polakker, litauere, briter og andre utenlandske arbeidere kommet til Norge og testet positivt.

I oktober ble regjeringa nødt til å stramme inn smitteverntiltakene fra røde land. Men midt under den nye smittebølgen har EØS-organet ESA godkjent norske unntaksforskrifter som lar utenlandske langtransportsjåfører overnatte i bilen i stedet for å teste seg eller ta inn på karantenehotell.

Det er elementær marxisme at de mektigste kapitalgruppene innen industri og finans kontrollerer en hvilken som helst regjering under kapitalismen. Av gode grunner er det sjelden at offentligheten får direkte innsyn i hvordan det foregår.

Kapitalens administratorer

Oppsummert viser dette eksemplet to ting:

 1. For regjeringa går kapitalens behov foran alt annet, også foran folkehelsa.
 2. Ei regjering regjerer ikke, den administrerer på vegne av de sterkeste kapitalgruppenes krav og behov.

I de tilfellene ei regjering overstyrer ønskene til en bestemt fraksjon innen monopolborgerskapet, er det fordi den vurderer at kapitalens fellesinteresser er tjent med noe annet. Dette er gyldig uansett om det er snakk om ei regjering er åpent borgerlig eller sosialdemokratisk. Forskjellen består mest i at høyrestatsråder ofte har enda tettere bånd til industritoppene i det private næringslivet; statsrådene kommer gjerne direkte derfra. Omvendt har sosialdemokratiske statsråder vel så tette bånd til bransjer som er særlig avhengige av statlige støtteordninger eller som har statlig eierskap.

«Den moderne statsmakta er bare et utvalg som forvalter hele borgerklassens felles virksomhet.» Marx/Engels i Det kommunistiske manifest.

Ingen steder kontrollerer monopolkapitalen statsmaskineriet mer direkte enn i USA. Det er en av grunnene til at USA heller ikke har noen regjering. Nordamerikanerne er ærlige nok til å kalle styresmaktene, presidenten inkludert, for en administrasjon. Også her til lands er det på tide med en språklig oppdatering før den sittende Solberg-administrasjonen kanskje blir avløst av en Støre- eller Vedumadministrasjon til høsten.

Denne artikkelen ble først publisert i tidsskriftet Revolusjon.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Kanskje det nå begynner å blinke noen alarmer hos selv de mest bedøvede ?

  PCR testene ble kjøpt inn for 2 år siden, fullmaktsloven til Fjerna ble skrevet rett før jul i fjor, smitteappen ble påbegynt i oktober i fjor.

  Fjerna og FHI var rasende og kom med grove trusler etter at noen kommuner hadde begynt å teste folk som kom fra Østerrike, Italia, Kina for smitten skulle man ha så mye av i hele landet så fort som mulig så de kan få på plass lover som gjør kuppmakerne allmektige.

  Når smitten forsvant i mai så fikk de panikk og krevde å få inn 80 000 utlendinger med mest mulig smitte uten å teste en eneste en eller sette dem i karantene.
  Det var det bare folk som dro til Svinesund for å kjøpe bacon som skulle.

  Som George Soros sa på Davos møte i 2020 så skal NWO på plass i 2021, helst før sommeren. Om ikke så vil de ta i bruk stadig mer ekstreme tiltak og påstander og nye farlige virus.

  Det er kun et spørsmål du trenger å stille deg selv nå: Hvilken side av historien vil du være på ?

  estryuipuoåipiutyre 127484241_10221154508064926_824159250922942602_n

 2. Det norske folk gjennomførte ein av dei største dugnadane i historia. Folk sette private omsyn til sides for at me alle skulle vera saman om å stansa smitten. Gladeleg sa me (ikkje Steigan.no, då) ifrå oss grunnlovsfesta rettar som forsamlingsfridomen til fordel for eit høgare gode: Å berga liv og helse.

  Kva gjorde regjeringa? Ho fall folkedugnaden i ryggen og øydela den smittefridomen som det hadde kosta store personlege og økonomiske offer å oppnå.

  Eg tykkjer, om ikkje anna, at det er gledeleg at det no kjem eit auka fokus på dette i ulike meiningsberande kanalar på nettet.

  Og så SKAL regjeringa ha ros for at ho, seint, altfor seint, snudde om og gjeninnførde same karanteneteglar for utanlandske arbeidarar som for andre som kryssar landegrensene. Men skaden er jo skjedd. Det vert inga koronafri jul på oss denne gongen.

 3. Det var aldri meningen at vi skulle få en normal julefeiring… bilde

 4. Avatar for Enebak Enebak says:

  Når var det enkeltmennesker begynte å stå over grunnloven? Fikk ikke med meg det, jeg.
  Er det egentlig lov å gi fra seg grunnlovsfesta rettigheter? Jeg synes å minnes at han forrige som gjorde det ble skutt som landsforæder.

 5. “gav avkall på” hadde vore ei betre formulering.

  Av og til tillet ikkje dei praktiske omstenda at ein kan få oppfylt alt som ein eigentleg har rett på. Retten til liv er også ein menneskerett, men må landet forsvarast, har staten rett til å krevja at vernepliktige risikerer livet i kamp. Til dømes.

 6. Avatar for Enebak Enebak says:

  Det er ikke geografien soldatene skal forsvare når de skal forsvare Norge. Det er Grunnloven. “Norge” er mer enn en flekk på globusen. “Norge” er en nasjon! Egentlig ikke mer enn en idé som vi alle er enige om. For at vi ikke skal glemme hva denne ideen handler om, skrev vi den ned i Grunnloven.
  Norge ER Grunnloven.
  Hvis du gir avkall på Grunnloven, gir du avkall på nasjonen Norge.
  Jeg spør derfor igjen: Står enkeltmenneskers liv over Grunnloven?

 7. Avatar for Enebak Enebak says:

  Mener du å si at Kongeriket Norges Grunnlov har utgått dato og er å anse som en a la carte-meny, der det er opp til den enkelte å velge hva som har gyldighet ut fra lyst og behov?

 8. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Hadde jo ikke blitt noen pandemi av sånt! Elsker at vi blir dratt inn i en dystopisk fremtid av folk som gjemmer seg under senga for et forkjølelsevirus som har tatt livet av maks en tredjedel av en vanlig influensasesong (snakker om Norge her). Hvis man ikke stopper opp og reflekterer litt over hva “end-game” er her for de som trekker i trådene har man ikke mye omløp i hodet.

  Her er forresten et rimelig interessant klipp av Matt Hancock (Englands svar på Høie) som prøver å late som han gråter på TV, og så begynner å le seg ihjel av at en av de første som får Vaksinen heter “William Shakespeare”. William Shakespeare? kødder du med meg? De fant tilfeldigvis en som heter dette for å gi den første vaksinen? Se på rundt 0:18 og fortell meg at den fyren her er helt normal.

  Dette er bare min teori, men jeg tror han begynner å le fordi han opplever “dupers delight” (interessant fenomen, slå det opp) fordi hele historien er jo faen meg så latterlig som man kan få laget den.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

11 flere kommentarer

Deltakere