De som administrerer Norge på kapitalens vegne

0
Regjeringa Solberg. Foto: Forsvaret.

Denne artikkelen fra tidsskriftet Revolusjon tar utgangspunkt i avsløringa av hvordan en lobbyist i Norsk industri fikk regjeringa til å legge om karantenereglene slik at det ble fri import av arbeidskraft fra Polen og Litauen, på tvers av smittevernrådene.

Av Revolusjon.

Avisa Aftenposten har gjort et godt stykke gravejournalistikk med sin avsløring av hvordan NHO ved Norsk industri dikterte regjeringa til å se bort fra smittevernrådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Bakgrunnen er at industrien har gjort seg avhengig av importert og innleid arbeidskraft fra EØS-området, ikke minst gjennom bemanningsbyråer. Ved å presse ned lønninger og gjøre arbeidskrafta mer «fleksibel», skal den såkalte konkurranseevnen sikres. Innreisekarantene for østeuropeisk arbeidskraft er ødeleggende for denne driftsmodellen.

Veiledning fra NHO

Det var i juni industrilobbyen ga regjeringa beskjed om at karantenereglene gikk ut over produksjonen og profitten, og måtte oppheves for leverandørindustrien. SMS-utvekslinga mellom industrilobbyisten Knut E. Sunde og statssekretær Anne Grethe Erlandsen viser at regjeringa ikke var vanskelig å be, til tross for at helsemyndighetene på forhånd hadde advart om at risikoen for importsmitte var «særlig stor». NHO skrev likså godt en egen «veileder» uten karantenekrav i fritida, i strid med den eksisterende Covid-19-forskriften. Regjeringa svarte med å endre forskriften.

«OK. Vi har et direktorat og et departement som jobber på høygear. Jeg trenger å vite at de arbeider med noe som dere kan være fornøyd med», var statssekretærens respons til Sunde.

I perioden fra august til 31. oktober, etter at regjeringa ga fritak for kravet om ti dagers karantene, kom 80.000 tilreisende fra Polen og Litauen. Siden har over 2000 polakker, litauere, briter og andre utenlandske arbeidere kommet til Norge og testet positivt.

I oktober ble regjeringa nødt til å stramme inn smitteverntiltakene fra røde land. Men midt under den nye smittebølgen har EØS-organet ESA godkjent norske unntaksforskrifter som lar utenlandske langtransportsjåfører overnatte i bilen i stedet for å teste seg eller ta inn på karantenehotell.

Det er elementær marxisme at de mektigste kapitalgruppene innen industri og finans kontrollerer en hvilken som helst regjering under kapitalismen. Av gode grunner er det sjelden at offentligheten får direkte innsyn i hvordan det foregår.

Kapitalens administratorer

Oppsummert viser dette eksemplet to ting:

  1. For regjeringa går kapitalens behov foran alt annet, også foran folkehelsa.
  2. Ei regjering regjerer ikke, den administrerer på vegne av de sterkeste kapitalgruppenes krav og behov.

I de tilfellene ei regjering overstyrer ønskene til en bestemt fraksjon innen monopolborgerskapet, er det fordi den vurderer at kapitalens fellesinteresser er tjent med noe annet. Dette er gyldig uansett om det er snakk om ei regjering er åpent borgerlig eller sosialdemokratisk. Forskjellen består mest i at høyrestatsråder ofte har enda tettere bånd til industritoppene i det private næringslivet; statsrådene kommer gjerne direkte derfra. Omvendt har sosialdemokratiske statsråder vel så tette bånd til bransjer som er særlig avhengige av statlige støtteordninger eller som har statlig eierskap.

«Den moderne statsmakta er bare et utvalg som forvalter hele borgerklassens felles virksomhet.» Marx/Engels i Det kommunistiske manifest.

Ingen steder kontrollerer monopolkapitalen statsmaskineriet mer direkte enn i USA. Det er en av grunnene til at USA heller ikke har noen regjering. Nordamerikanerne er ærlige nok til å kalle styresmaktene, presidenten inkludert, for en administrasjon. Også her til lands er det på tide med en språklig oppdatering før den sittende Solberg-administrasjonen kanskje blir avløst av en Støre- eller Vedumadministrasjon til høsten.

Denne artikkelen ble først publisert i tidsskriftet Revolusjon.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.