Ny forskrift vil gi fastlegene en plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert

89
Foto: Shutterstock

Regjeringa har sendt ut på høring et forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19. Forslaget ble sendt ut 10. desember med høringsfrist 15. desember. Det betyr tre virkedagers frist, og det er nok et eksempel på at regjeringa gir ekstremt korte frister for å uttale seg om store og prinsipelt viktige spørsmål. I presentasjonen av forslaget heter det:

«Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår midlertidige endringer i forskrift 2. oktober 2009 nr. 1229 om nasjonalt vaksinasjonsprogram, som gir fastlegene en plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19 – i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine og hvordan vaksinasjon skal gjennomføres.» (Vår uth. red.)

Høringsbrevet ligger her.

I øyeblikket finnes det ingen vaksine mot covid-19 som er godkjent i Norge, så det er ganske spesielt at regjeringa alt nå, og med kortest mulig varsel, vil gi fastlegene denne plikten. Uansett hva man måtte mene om vaksinene, er det hevet over tvil at vaksiner som den til Pfizer og den til Moderna er drevet fram i et helt usedvandlig tempo, noe som i seg sjøl øker risikoen for alvorlige feil. Denne risikoen er så stor at selskapene har sikret seg juridisk mot søksmål dersom pasienter skulle bli skadet av dem.

Disse vaksinene er dessuten eksperimentelle siden de benytter seg av en helt ny teknologi som ikke er prøvd ut før, og der mange fagfolk mener at det finnes alvorlige innvendinger.

Børskometen Moderna vil utvikle vaksiner som endrer arvestoffene våre

mRNA eller budbringer-RNA er et type RNA-molekyl som inneholder genetisk informasjon til DNA-koden i cellene. ModeRNA skriver sjøl på sine hjemmesider at deres teknologi går ut på å «bruke mRNA-medisiner for å instruere pasientens egne celler til å produsere proteiner som kan forhindre, behandle og kurere sjukdommer.»

I 2013 inngikk ModeRNA et samarbeid med Pharma-giganten AstraZeneca for å utvikle mRNA-behandlinger. De fikk 240 millioner dollar som første betaling, noe som er rekord for en behandling som ikke er testet. I en lederartikkel i vitenskapstidskriftet Nature ble ModeRNA i 2016 kritisert for ikke å publisere fagfellevurderinger av resultatene sine. Samme år intervjuet Statnews mange tidligere ansatte i selskapet og de fortalte om en internkultur som var mer preget av ego og ambisjoner om børsnotering enn av vitenskap. I desember 2018 ble ModeRNA notert på NASDAQ med den største biotech-noteringa der noensinne. Verdisetting på 7,5 milliarder dollar er ganske heftig tatt i betraktning at selskapet ikke hadde et eneste produkt på markedet.

I mars 2020 fortalte selskapets toppsjef Stéphane Bancel Donald Trump at de kunne ha en vaksine klar i løpet av noen måneder, langt raskere enn noen andre. Basert på dette muntlige utsagnet fikk selskapet 483 millioner dollar av Trump-administrasjonen. Selskapets styremedlem Moncef Slaoui ble oppnevnt av presidenten til å lede hans prosjekt Operation Warp Speed.

Bancel er i rekordfart blitt mangemilliardær i dollar på dette prosjektet. Slaoui var sjef for vaksineprogrammet til GlaxoSmithKline i 30 år. Selskapet erklærte seg i 2012 skyldig i svindel og betalte 3 milliarder dollar for å unngå rettssak.

Det er det militærindustrielle komplekset i USA anført av Pentagons Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) som har stått i spissen for å utvikle nanoteknologier av den typen som ModeRNA satser på. Og allerede i 2013 fikk ModeRNA 25 millioner dollar av DARPA for å utvikle «terapeutiske molekyler».

Og ModeRNA gjør da også et nummer av det på sine nettsider at de samarbeider med Pentagon og DARPA.

Vi har altså en høyrisikoteknologi som er drevet fram i lynhastighet av børsspekulanter og Pentagon i samarbeid. Teknologien går ut på angivelig å kurere sjukdom ved å endre arvestoffene på molekylnivå, og den er til nå ikke prøvd ut.

Regjeringa endret genteknologiloven

I august sendte regjeringa ut et annet hasteforslag, nemlig et forslag om å endre viktige deler av genteknologiloven. Som man ser av utdraget fra “Kort høring  – forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19” av 28.7.2020 ønsket regjeringa å tilrettelegge for at befolkningen skal kunne behandles med eksperimentelle GMO-vaksiner og legemidler, samt delta i kliniske studier for denne type produkter dersom situasjonen tilspisser seg. Regjeringen ba om godkjenningsfritak for disse produktene.

Smittevernlege Preben Aavitsland har for øvrig også lekket informasjon om at helsedirektoratet i interne dokumenter har diskutert muligheten for tvangsvaksinering av befolkningen. Situasjonen er således ikke å anse som en ukjent tanke hos helsetoppene:

 «Overlege Preben Aavitsland kalte Helsedirektoratets holdning til lovverket for en utfordring og fryktet at direktoratet kunne åpne for tvangsvaksinering, viser interne dokumenter fra Folkehelseinstituttet».

Brudd på lege-pasient relasjonen

Nå kommer de tvangsreglene som Aavitsland fryktet, nemlig i form for endring i forskriftene. Når de nye forskriftene gir fastlegene en plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert, så betyr det et inngrep i grunnleggende prinsipper i lege-pasient relasjonen.

Som det heter i et av høringssvarene:

«Forslaget om endring i forskrift bryter mot flere fundamentale prinsipper i lege – pasient relasjonen og derunder de grunnleggende prinsippene i Den hippokratiske ed. Her finner vi bl.a; «Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade.».

Grunnleggende for å utøve legegjerningen er med andre ord at en lege alltid skal gjøre han/hun mener er best for pasienten og aldri volde noen skade. Disse grunnprinsippene må aldri overstyres i så fall vil tillitten mellom lege og pasient kunne få ubotelig skade.»

Forslaget må avvises

Uansett hva man mener om disse vaksinene eller for den del om hele koronaspørsmålet, er det klart at regjeringas forslag til så grunnleggende endringer av forskriftene må avvises, om ikke annet fordi det er gitt altfor kort høringsfrist og fordi forskriftene er sendt ut på et tidspunkt der svært mange, lekfolk og fagfolk, er opptatt med helt andre ting.

Høringsfristen er 15. desember 2020. Høringssvar kan leveres her. Hva mener partiene på Stortinget? Godtar de at et så viktig spørsmål behandles så uansvarlig? Bjørnar Moxnes? Trygve Slagsvold Vedum? Audun Lysbakken?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for K11 K11 says:

  Det blir tilsynelatende ikke nødvendig med tvang for å få nordmenn til å vaksinere seg. Folk sitter med munnbind og visir på seg når de er alene i sin egen bil. De ringer politiet hvis naboen har en ekstra bil i oppkjørselen, eller hvis de mistenker at det er mer enn fem personer i huset hans. De stoler blindt på PCR-metoden, som beviselig ikke kan brukes til å oppdage virus. Og de tilber Bent Høie og Erna.

  I kommentarfeltene til lokalavisene her i distriktet, har jeg sett folk komme med trusler mot dem som er kritiske til restriksjoner. Det kommer også trusler dersom man er frekk nok til å linke til artikler som denne: https://www.tv2.no/a/8861580 Eller dersom man linker til den offisielle statistikken fra myndighetene selv, som dokumenterer at viruset er mindre dødelig enn et svakt influensavirus.

  Folk kappes i å overgå hverandre i hysteri og angiveri. Det eneste nordmenn vil ha er strengere restriksjoner, reiseforbud, yrkesforbud (for visse næringer), stengte grenser og utbredt vaksinering.

  Alt dette skal de få, til stormende applaus.

  Måtte de også bli like fornøyd med den økonomiske situasjonen de får oppleve utover i 2021, når vi står midt oppi den “tredje bølgen”. Og når konkursraset kommer. Akkurat nå er det greit, for konkursene finner bare sted innen reiselivet og i uteliv- og restaurantbransjen. Men hva skjer hvis f.eks. skipsverftene og industrien ikke lenger får lov til å hente inn ubegrensede mengder billig polsk arbeidskraft? Hva skjer hvis disse næringene får store utgifter ifb. med testing og karantene for de tidligere så billige arbeiderne?

 2. Avatar for thomask thomask says:

  Siden vaksinen er eksperimentell faller den inn under Helsinkideklarasjonen og Nürnberg-kodeksen og skal åpenbart ikke gis med plikt av fastlegen som borgerne har opparbeidet ett tillitsforhold til.

 3. Avatar for Enebak Enebak says:

  Takk skal du ha. Den der var ny.

  Deklarasjonen bygger på det grunnleggende prinsipp at vitenskapens og samfunnets behov for ny kunnskap aldri kan forsvare at forskningssubjektet utsettes for unødig (og ufrivillig) ubehag og risiko.

  Rart at ingen har dratt den fram tidligere. Hvis den der gjelder, kan det ikke være mye tvil om at det de holder på med er hinsides.

 4. Når jeg først leste om Agenda 2030 for flere år siden trodde jeg at den hadde en timeplan som ikke kunne holde til 2030, men når jeg ser hvor langt de, den globale storkapitalen, har kommet bare på dette årets ti første måneder, begynner jeg å tro at de vil få det til.

  Godt hjulpet av at de aller fleste av befolkningen i alle land underkaster seg ukritisk alt makthaverne kommer med av nedstengninger, absurde forbud og påbud uten å stille spørsmål, det er bare sporadiske og lavmælte protester så langt. Dette er nesten det mest skremmende av alt, og folks flest manglende vilje eller evne til å søke alternativ informasjon.

  En halvtime på Internett med søkeord og spørsmål som for eksempel overlevelsesprosent, alder på de som omkommer sammenlignet med gjennomsnittlig levealder for landet, antall døde i forhold til smittede, i forhold til tidligere års sesong influensaer etc, alt i forhold til innbyggertall, viser at nedstengninger og tiltak er helt unødvendige. Det er vaksine programmet det er grunn til å frykte.

  Svaret må være at folk flest synes de ikke trenger å tvile på makthaverne, og de stoler på at MSM presse og og media har stilt de kritiske spørsmålene så de slipper.

  Men for de som er interessert i geo-politikk, vet at MSM presse og media er eiet og kontrollert av den globale storkapitalen, og at MSM har en helt sentral rolle for å kontrollere befolkningene. Daglig indoktrinering og hjernevask fra alle kanter av den media-boblen spesielt vestlige er omgitt av hele dagen, nærmest programmerer folk til å ha de holdningene og meningene makthaverne vil de skal ha.

  Agenda 2030, et teknokratisk, totalitært tyranni hvor slaveklassen i NWO lever i åpent fangenskap, er ikke bare en dystopisk fremtidsroman, vi er nå i det første kapittelet.

 5. Avatar for K11 K11 says:

  Ja, men også restriksjonene og konsekvensene av dem. Jeg frykter angiverkulturen vi nå har fått, hvor vettskremte folk angir naboer o.l. fordi de har en middagsgjest for mye, eller fordi de ikke bruker munnbind ved spisebordet. Enda mer skremmende er det at vi har et politi som faktisk håndhever slike lover. Folk i arbeidslivet, særlig helsevesenet, driver med selvsensur for å unngå represalier. Våger man å kritisere koronatiltak i sosiale medier, har man visst begått en majestetsfornærmelse mot Führer Erna og pikkolo-Bent, og får drapstrusler fra en gjeng sinnsforvirrede mennesker som mener at kritikk av regjeringen skal forbys ved lov. Jeg har ved selvsyn sett hvordan folk i helsevesenet trues til taushet, hvordan de ikke får si noe negativt om restriksjonene, og hvordan de må holde tyst om sykehusene som står tomme for koronapasienter, midt i en “forferdelig pandemi”.

  Situasjonen blir dessverre fryktelig stygg etterhvert. I deler av Australia hvor det er null innlagte koronapasienter ved sykehusene, er det nå totalt portforbud 24 timer i døgnet. Folk får ikke lov til å forlate bopelen for å lufte hunden eller lufte seg selv. Snart blir det som det var i Wuhan: Regimekritikere sveises inne i sine egne leiligheter. Til applaus fra brorparten av befolkningen, virker det som.

 6. En konspirasjon er en sammensvergelse. Det har vært konspirert i alle tider (folk som går sammen planlegger noe bak andres rygg) så å framsette en teori om at noe kan være en sammensvergelse er helt legitimt.
  Det finnes organisasjoner hvis oppgave er å konspirere, f.eks etteretningsorganisasjoner

  Vi får selvsagt aldri klare svar på hva som planlagt i maktens korridorer eller bak stengte dører. Men man må være blind for p ikke se at dagens mediebedrifter stort sett er kjøpt og betalt for eksempel.

 7. Avatar for K11 K11 says:

  Hvordan mener du man skal sikre at samfunnet blir koronafritt? Stenge alle grenser til evig tid? Stoppe all transport av varer inn i landet like lenge? Lenke alle nordmenn (og andre bosatt her) fast i fangekjellere tre uker i strekk?

  Svindelen vi kjenner som koronatestregimet bygger på Corman-Drosten-artikkelen, som ikke ble fagfellevurdert. Den ble publisert i tidsskriftet Eurosurveillance, hvor to av artikkelforfatterne er redaksjonsmedlemmer. To av de andre har tilknytning til firmaet som først produserte PCR-testen som brukes. Fire av forfatterne er altså i en åpenbar interessekonflikt.

  Nå har 22 andre forskere avdekket alvorlige feil og mangler i Corman-Drosten-artikkelen, og Eurosurveillance vurderer derfor å trekke artikkelen tilbake.

  Det gjenstår å se om svindlerne noensinne blir stilt for retten. Skaden er allerede skjedd, da millioner av mennesker er drevet ut i arbeidsledighet, alkoholisme og depresjon. Mens millioner av skolebarn ikke får utdanningen de har krav på, og i stedet må ha hjemmeskole med foreldre mange av dem misbrukes av.

  Selv om det kanskje etterhvert blir mer fokus på hvor kriminelt hele testregimet er, kommer ihvertfall noen hundre flere millioner til å drives ut i arbeidsledighet og sosial nød pga restriksjonene som skal forlenges og forsterkes i mange måneder fremover. Restriksjoner som er innført pga det som i verste fall er en mild forkjølelse. En forkjølelse man trenger en “test” for å finne ut at man har, siden den er symptomfri for 95 prosent av dem som “lider” av den.

 8. Avatar for Enebak Enebak says:

  Nå må du slutte! Koronafritt faktisk. Hvis du helt på alvor tror at koronavirus kan utryddes, må du Google deg tilbake til 1965. Det var da ei gjenstridig dame oppdaga de menneskelige koronavirusene. Hun fant ut såpass mye at legemiddelindustrien slutta å sponse forskning på koronavirus. Spesielt forskning på vaksine mot koronavirus.

  Koronavirus ble ikke funnet opp den 12. mars i år. Det er forska på koronavirus allerede før SARS og MERS og all informasjonen er tilgjengelig.

  Pussig nok kom det aldri noen vaksine mot koronavirus, enten de het SARS, MERS eller OC43. Det en grunn til det.

  Vitenskapen kan fortelle deg hvorfor SARS-COV-2 aldri vil kunne utryddes. Men du må lete og så må du ta deg tid til å lese.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

81 flere kommentarer

Deltakere