Triksing med statistikk og omsertifisering av dødsårsak

9

Interessante funn om covid-dødstallene i USA.

Av Th. Olsen

Det har blitt gjort en studie i USA av Dr. Genevieve Briand fra Johns Hopkins University med funn som mildest talt er interessante. Jeg kommer straks tilbake til hennes gjennomgang, men det som også er interessant er Johns Hopkins University i seg selv. Mange har nok fått med seg pandemiøvelsen Event 201 i oktober 2019. Her er et innslag om Event 201 av Spiro Skouras som så mange andre er svært skeptisk til timingen med denne pandemi-simuleringen 6 uker før covid brøt ut i Kina (https://www.bitchute.com/video/EwrQonXzO0FG/). 

Så til studien på dødstallene for covid utført av Dr. Briand hos Johns Hopkins University kalt Covid 19 deaths: a look at U.S Data. Her er et webinar hvor hun gjennomgår dette (https://www.bitchute.com/video/3ihv9O0UBS4B/). Fra midten av mars da pandemien startet til midten av september hadde USA nådd 1,7 millioner døde av alle årsaker, og ca 200 000 covid-relaterte døde (altså ca 12 % av total antall døde). Hun forklarer hvordan betydningen av covid på USAs dødstall kun kan forstås fullt ut ved å se på dødstallene av covid sammenlignet opp mot totale antall døde av alle årsaker. 

Et interessant funn var at prosentfordelingen mellom de forskjellige aldersgrupper i det totale dødstallet (alle årsaker) ikke endret seg etter at covid-pandemien begynte i USA. Dette er interessant i og med at narrativet og tallene for covid indikerer at covid rammer de eldre dramatisk hardere enn yngre aldersgrupper. Burde ikke da prosentfordelingen for døde blant de eldre øke etter at pandemien startet?

Søylene er per uke. Uke 1 er altså den første uken i perioden for studien, som starter februar og er frem til september. De første ukene og således begynnelsen av dette stablete stolpediagrammet er altså før pandemien begynner. Og den er også særdeles stabil gjennom perioden etter at pandemien har begynt selv om det var store forskjeller på hvor hardt pandemien raste innenfor denne perioden – for eksempel mellom sommeren hvor nesten ingen ble ført opp på dødsstatistikken for covid kontra april hvor pandemien «herjet» i USA. 

Ikke bare har ikke covid økt prosentandelen døde blant de eldre, men den har heller ikke økt totalantallet med døde av alle årsaker som har ligget mellom 50 000-70 000 per uke både før og etter pandemien begynte. Kort og godt har covid så å si ikke hatt noen effekt på de overordnede dødstallene i USA. Hvordan kan det ha seg at tallene indikerer noe helt annerledes enn folks oppfattelse av hva som foregår?

Så til det mest dramatiske. Dr. Briand så på dødstallene for forskjellige konkrete dødsårsaker fra 2014-2020. Dette var det gjort en analyse av i 2018. Mønsteret er at hvert år er den sesongbaserte toppen i det totale dødstallet av alle årsaker sammenfallende med en stigning også for alle de spesifikke dødsårsakene, hvor de tre spesifikke dødsårsakene som er øverst på listen er hjertesykdommer, respiratoriske sykdommer og gruppen influensa og lungebetennelse. 

“This is true every year. Every year in the U.S. when we observe the seasonal ups and downs, we have an increase of deaths due to all causes” – Dr. Briand.

Enkelt forklart – når det samlede dødstallet får sin sesongtopp hvert år så skyldes det alle de spesifikke dødsårsakene også har økning. Det interessante er at i år, i den sesongbaserte toppen (våren mars-april) oversteg covid-relaterte dødsfall hjertesykdom-tallene, som vanligvis alle andre år er på første plass som dødsårsak. Da Dr. Briand sammenlignet de spesifikke dødsårsakene for 2018 og 2020 var mønsteret noe helt annet i 2020 enn det i 2018 og det mønsteret som er vanlig hvert år. I år, når dødstallene totalt steg (sesongbaserte toppen) og også covidtallene steg sank de andre årsakene omtrent nøyaktig tilsvarende. Det var for eksempel en betydelig nedgang i hjertesykdom:

Det lilla innrammingen er fra 2018 hvor man ser sesongtoppen av alle dødsårsaker og de enkelte dødsårsakene som også har sine små topper. Til høyre er 2020 hvor man for det første ser at covid har oversteget hjertesykdom, og at hjertesykdom har en nedgang, og det samme har alle de andre spesifikke sykdommer. Under er grafene zoomet inn så man ser mønsteret bedre blant dødsårsakene lenger ned på listen.

“All of this points to no evidence that COVID-19 created any excess deaths. Total death numbers are not above normal death numbers. We found no evidence to the contrary” 

Covid-dødsfall har altså ikke ført til noe overdødelighet fordi samtidig med at covid-dødsfallene har økt har dødsfall for de andre årsakene som blant annet hjertesykdom gått ned nøyaktig tilsvarende. 

Til slutt kan det tillegges at da denne studien med utspring fra Johns Hopkins University kom ut valgte de selv og trekke den tilbake med følge av en erklæring på universitetets Twitterkonto. De sa ikke at noe var galt med selve studien, gjennomgangen eller at tallene var feil osv, men at studien kanskje var brukt til å spre misinformasjon om covid:

I forbindelse med dette webinar-eventen ble for øvrig Poorna Dharmasena, en masterkandidat i anvendt økonomi hadde følgende «vitenskapelige» kommentar til Dr. Briands funn og analyse: 

“at the end of the day, it’s still a deadly virus. And over-exaggeration or not, to a certain degree, is irrelevant”

Det er altså et dødelig virus, selv om tallene og analysen viser det motsatte ifølge Dharmasena…. Hvis jeg ikke overser grovt et eller annet her betyr disse funnene at covidpandemien i beste fall er en heftig triksing med statistikk og omsertifisering av dødsårsaker.

Først publisert på Derimot.no

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Dette har jeg sagt hele tiden. COVID19 er bare en «rebranding» som det så fint heter på engelsk av vanlig død blant eldre og utsatte grupper.

  Når dødelighetsprofilen ligner vanlig dødelighet og snittalder på døde er godt over forventet levealder er det noe som ikke stemmer. Hadde dette vært en reell pandemi hadde også unge dødd, men dette skjer jo nærmest ikke (er vel under 20 stk døde av/med COVID19 i Norge). Dette er i sterk kontrast til f.eks spanskesyken.

  Hadde man gjort samme analyse som Briand gjorde for USA her i Norge hadde man sett det samme: nedgang i dødsfall grunnnet hjerte og karsykdommer, kreft, vanlige resporatoriske lidelser ol. Som omtrent tilsvarer økningen i den helt nye dødsårsaken «COVID19».

 2. Avatar for ugel ugel says:

  Måtte bare sjekke dette - som ville være et svært godt eksempel på villedende nyheter om det var sant.

  Dessverre så er dette helt i strid med all publisert forskning på over-dødlighet i USA jeg klarer å finne (bruk f eks google scholar og søke etter “excess death covid usa”. Det er kun et spørsmål om hvor høy overdødligheten er i disse undersøkelsene - ingen finner noe annet.

  Også verdt å merke seg at da presentasjonen til Dr. Briand ble trukket tilbake så var det også på grunn av faglige feil.

  Figuren viser dødlighet i USA per uke for de fire siste årene - offisielle data fra samme kilde som Dr. Briand (https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/excess_deaths.htm) tror jeg. Spørsmålet er vel hvem som “trikser” med data her. Dr. Briand kan godt ha noen gode poenger - f eks at det at flere eldre dør i stor grad kan skyldes at de også ellers ville ha dødd (derfor samme prosentvis andel), men de å påstå at USA ikke har overdødlighet er å dra den veldig langt. Norge derimot er en helt annen historie. Her er det under-dødlighet. Tyder vel på at politikken i Norge hvert fall på dette området har fungert …

  image

 3. Hvorfor viser ikke grafen din en grense for underdødelighet?

 4. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Hei ugel, fint at du tar deg bryet med å lage en bruker og din første post bare for å “faktasjekke” dette, men desverre tar du feil. Det er ikke noen faktafeil her, du har bare ikke forstått analysen, så jeg skal ta meg bryet med å forklare den for deg.

  Briand sier ikke at det ikke er overdødelighet. Dette vedgår hun. Hun sier at vi blir fortalt (ser på webinaret hennes nå mens jeg skriver dette) at COVID19 rammer de eldre hardt. Da ville hun forvente at PROSENTVIS dødelighet i denne aldersgruppen går opp. Det er en helt rasjonell hypotese, men den første grafen hun viser, viser at dette ikke er tilfelle - faktisk er dødsfall fra de øverste aldersgruppene litt ned i perioden, sett i prosent av totalen. (se rundt 15 minutter inn i webinaret).

  Dette er data det er vanskelig å avstemme - dødsfallene i den eldste aldersgruppen er ikke opp i prosent, men vi vet at det er overveldende mange gamle som dør av COVID19. Så søker hun forklaringen: hun ser på “all cause” mortality, og finner ut at faktisk, så følger all dødelighet (ikke bare influensa) sesongsvingnigene til influensasesongen, for alle foregående år utenom… 2020, hvor dataene er helt rare, og COVID19 “fortrenger” andre typer dødsfall som hjerteinfarkt osv… ting gamle folk vanligvis dør av. Hun bemerker også at det er en oppadgående trend år for år.

  Så dette er ikke et argument om at det ikke har vært overdødelighet, men det er et argument på at overdødeligheten ikke har vært ekstrem, og at totalen på COVID19 dødsfall er misvisende, fordi det tilsynelatende har “fortrengt” andre dødsårsaker, noe som i seg selv ikke skal gå an, men ikke er så oppsiktsvekkende om man vet litt om hvor “liberal” registreringen av COVID19 dødsfall er i USA.

  Konklusjonen er: ja, det har vært overdødelighet, men ikke så mye som de offisielle COVID19 tallene skal få oss til å tro, fordi det har vært en nedgang i andre årsaker. Enkel logikk!

  image

  image

 5. Intet nytt… Alle som har fulgt med litt på offentlig statistikk har allerede vist om dette. Men alikevel driver mains stream media og helsemyndigheter med samme skrekk propagandaen som før. Dette her ført til at mange over hele verden nå har mistet all tillit til media, helsemyndigheter og myndigheter generelt.

 6. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Influensabølgene treffer ikke nøyaktig likt hvert år, hun må jo fremheve de ukene hvor ILI-sesongen topper seg hvert år og sammenligne de mot hverandre :slight_smile: Det er jo fenomenet som er fanget i dataene som er interessant, og det er reelt.

  Tallet på antall døde med COVID19 er ganske meningsløst grunnet dette fenomenet (tror du virkelig at ALLE andre dødsårsaker har sunket, eller har de kanskje bare blitt rapportert som noe annet? Occams razor…) men det som er interessant er jo total overdødelighet vs. tidligere år, det er et reelt tall selv om ikke alt kan tilskrives COVID19. Jeg har fulgt torsdagsoppdateringene til EUROMOMO siden pandemien begynte for de europeiske tallene.

  tja, 0.2 / 323millioner er jo 0.6 promille av befolkningen har dødd av COVID19 (uansett er tallene inflaterte). Tallet er stort, men er det mange? det er ihvertfall ikke svartedauden eller spanskesyken når 1 av 2000 dør av sykdommen…

 7. Det er en utbredt misforståelse blant folk flest, mange tror fortsatt at viruset heter Covid19.

  Det er så feil som det kan bli, her er navnene på viruset som herjer menneskeheten.

  ca5e1ad3a757d20023a848c0841ea1d0fd76954c7b490dfefe3478db2f3f898c

  Så hjernevasket er faktisk folk pga et mulig virus som har tatt livet av 2 personer i Norge på samme tid som 700-1800 dør av influensa.
  PCR testen er totalt ubrukelig og slår ut på alt mulig rart så alle de positive prøvene er mest sannsynlig fake/falsk positive.

  img (1)

  Hyshhh… ikke si et ord til noen om at den årlige influensaen er sporløst borte i år, gjengen som har tjent 11 000 milliarder til nå i år vil få redusert profitt om det blir avslørt :wink:

  img (2)

  Den selverklærte herskeren av jorden Klaus Skabb kler seg som The Emperor i Star Wars… klin gal, sprø som en kjeks, super psykopat fra A til Å.
  srhghighwruihwrgiuweri

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

1 flere kommentar

Deltakere