Triksing med statistikk og omsertifisering av dødsårsak

0

Interessante funn om covid-dødstallene i USA.

Av Th. Olsen

Det har blitt gjort en studie i USA av Dr. Genevieve Briand fra Johns Hopkins University med funn som mildest talt er interessante. Jeg kommer straks tilbake til hennes gjennomgang, men det som også er interessant er Johns Hopkins University i seg selv. Mange har nok fått med seg pandemiøvelsen Event 201 i oktober 2019. Her er et innslag om Event 201 av Spiro Skouras som så mange andre er svært skeptisk til timingen med denne pandemi-simuleringen 6 uker før covid brøt ut i Kina (https://www.bitchute.com/video/EwrQonXzO0FG/). 

Så til studien på dødstallene for covid utført av Dr. Briand hos Johns Hopkins University kalt Covid 19 deaths: a look at U.S Data. Her er et webinar hvor hun gjennomgår dette (https://www.bitchute.com/video/3ihv9O0UBS4B/). Fra midten av mars da pandemien startet til midten av september hadde USA nådd 1,7 millioner døde av alle årsaker, og ca 200 000 covid-relaterte døde (altså ca 12 % av total antall døde). Hun forklarer hvordan betydningen av covid på USAs dødstall kun kan forstås fullt ut ved å se på dødstallene av covid sammenlignet opp mot totale antall døde av alle årsaker. 

Et interessant funn var at prosentfordelingen mellom de forskjellige aldersgrupper i det totale dødstallet (alle årsaker) ikke endret seg etter at covid-pandemien begynte i USA. Dette er interessant i og med at narrativet og tallene for covid indikerer at covid rammer de eldre dramatisk hardere enn yngre aldersgrupper. Burde ikke da prosentfordelingen for døde blant de eldre øke etter at pandemien startet?

Søylene er per uke. Uke 1 er altså den første uken i perioden for studien, som starter februar og er frem til september. De første ukene og således begynnelsen av dette stablete stolpediagrammet er altså før pandemien begynner. Og den er også særdeles stabil gjennom perioden etter at pandemien har begynt selv om det var store forskjeller på hvor hardt pandemien raste innenfor denne perioden – for eksempel mellom sommeren hvor nesten ingen ble ført opp på dødsstatistikken for covid kontra april hvor pandemien «herjet» i USA. 

Ikke bare har ikke covid økt prosentandelen døde blant de eldre, men den har heller ikke økt totalantallet med døde av alle årsaker som har ligget mellom 50 000-70 000 per uke både før og etter pandemien begynte. Kort og godt har covid så å si ikke hatt noen effekt på de overordnede dødstallene i USA. Hvordan kan det ha seg at tallene indikerer noe helt annerledes enn folks oppfattelse av hva som foregår?

Så til det mest dramatiske. Dr. Briand så på dødstallene for forskjellige konkrete dødsårsaker fra 2014-2020. Dette var det gjort en analyse av i 2018. Mønsteret er at hvert år er den sesongbaserte toppen i det totale dødstallet av alle årsaker sammenfallende med en stigning også for alle de spesifikke dødsårsakene, hvor de tre spesifikke dødsårsakene som er øverst på listen er hjertesykdommer, respiratoriske sykdommer og gruppen influensa og lungebetennelse. 

“This is true every year. Every year in the U.S. when we observe the seasonal ups and downs, we have an increase of deaths due to all causes” – Dr. Briand.

Enkelt forklart – når det samlede dødstallet får sin sesongtopp hvert år så skyldes det alle de spesifikke dødsårsakene også har økning. Det interessante er at i år, i den sesongbaserte toppen (våren mars-april) oversteg covid-relaterte dødsfall hjertesykdom-tallene, som vanligvis alle andre år er på første plass som dødsårsak. Da Dr. Briand sammenlignet de spesifikke dødsårsakene for 2018 og 2020 var mønsteret noe helt annet i 2020 enn det i 2018 og det mønsteret som er vanlig hvert år. I år, når dødstallene totalt steg (sesongbaserte toppen) og også covidtallene steg sank de andre årsakene omtrent nøyaktig tilsvarende. Det var for eksempel en betydelig nedgang i hjertesykdom:

Det lilla innrammingen er fra 2018 hvor man ser sesongtoppen av alle dødsårsaker og de enkelte dødsårsakene som også har sine små topper. Til høyre er 2020 hvor man for det første ser at covid har oversteget hjertesykdom, og at hjertesykdom har en nedgang, og det samme har alle de andre spesifikke sykdommer. Under er grafene zoomet inn så man ser mønsteret bedre blant dødsårsakene lenger ned på listen.

“All of this points to no evidence that COVID-19 created any excess deaths. Total death numbers are not above normal death numbers. We found no evidence to the contrary” 

Covid-dødsfall har altså ikke ført til noe overdødelighet fordi samtidig med at covid-dødsfallene har økt har dødsfall for de andre årsakene som blant annet hjertesykdom gått ned nøyaktig tilsvarende. 

Til slutt kan det tillegges at da denne studien med utspring fra Johns Hopkins University kom ut valgte de selv og trekke den tilbake med følge av en erklæring på universitetets Twitterkonto. De sa ikke at noe var galt med selve studien, gjennomgangen eller at tallene var feil osv, men at studien kanskje var brukt til å spre misinformasjon om covid:

I forbindelse med dette webinar-eventen ble for øvrig Poorna Dharmasena, en masterkandidat i anvendt økonomi hadde følgende «vitenskapelige» kommentar til Dr. Briands funn og analyse: 

“at the end of the day, it’s still a deadly virus. And over-exaggeration or not, to a certain degree, is irrelevant”

Det er altså et dødelig virus, selv om tallene og analysen viser det motsatte ifølge Dharmasena…. Hvis jeg ikke overser grovt et eller annet her betyr disse funnene at covidpandemien i beste fall er en heftig triksing med statistikk og omsertifisering av dødsårsaker.

Først publisert på Derimot.no

Forrige artikkelElefanten i det offentlige rom – Del 2
Neste artikkelSTRATEGENES VILJE TIL Å OFRE LIV: De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veien