Californias strømproblem

5
California har store problemer med å skaffe nok energi til innbyggerne. Shutterstock

Av Ivar Austbø.

California er den av de amerikanske delstatene som importerer mest strøm, skriver oilprice.com.

I 2020 importerte staten 25 prosent av sin strøm. Californias nettoimport var 70,8 millioner MWh. Dette var den største nettoimporten av alle de amerikanske delstatene.

Selv med stor import av strøm har California opplevet blackouts i perioder i 2020. Noen mener klimaproblemer er en viktig grunn. Varmt vær gjør at folk bruker mye mer strøm på å kjøle seg ned. Men også dårlig planlegging har blitt pekt på som en årsak. Politikere hadde ikke i planlagt godt nok for varmeperioder. Gasskraftverk var stengt ned uten at dette ble kompensert med strøm fra andre og fortrinnsvis miljøvennlige kilder.

Det er altså et betydelig problem for den folkerike delstaten å få levert nok strøm til befolkningen.

De har et mål om å satse på fornybare strømkilder, men det er ikke gjort i en fei å få dette på plass. Blant satsningsområdene er sol- og vindkraft.

At Californias guvernør Gavin Newsom vil fase ut bensinbiler gjør det ikke lettere å komme i mål. Planen er å forby salg av bensinbiler i 2035.

California har ikke bare et problem med å skaffe nok strøm. Strømmen blir også dyr. Satsningen på grønn energi hjelper ikke i så måte. Flere områder har innført forbud mot bruk av naturgass til husholdninger.

Sammenlikning av prisen for energi fra naturgass og elektrisitet i California. Kilde: R. Bryce / FREOPP, Energy Information Administration; Graphic: FREOPP

Denne overgangen fra naturgass til strøm betyr høyere utgifter for borgerne. California gjennomfører også rullerende blackout. De som rammes hardest av slike forbud er arbeiderklassen og middelklassen. Velstående har også nytt fordeler av subsidieordninger for solenergi.

Forbes: Biden Climate Plan Risks Putting China And BlackRock Before The American People

Joe Bidens klimaplan for hans kommende presidentskap, legger mye vekt på fornybar energi.

«Det Deese ikke nevnte, var at alt denne ekstra lagringen og andre kostnader forbundet med fornybare energikilder øker strømprisene uten å skape gode jobber. Tenk på den største nye solfarmen i USA.Den vil bare skape seks faste jobber, hver tjener $ 43.000 per år. Derimot har et gjennomsnittlig atomanlegg med to reaktorer 1200 ansatte.«

Pennsylvania var den delstaten som eksporterte mest. De hadde en nettoeksport på 70,5 millioner MWh. De viktigste kildene til strøm i denne delstaten, er naturgass og atomkraft.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Strømutkoplinger kan ikke alltid unngås. Men i perioden 2008 til 2017 hadde California 4 300 utkoplinger. Nummer to på lista, Texas, hadde ca. 1 600, nummer tre vel 800. Allerede i 2007 stengte California 11 kullkraftverk, og har i dag bare ett igjen. Det siste atomkraftverket stenges rundt 2025. Egen oljeutvinning strupes, med økt import til følge. Amerikanerne kan “glede” seg over at Joe Biden og Kamela Harris vil eksportere Californias energipolitikk til hele USA.

 2. Svenskene er farlig nære roterende utkoblinger. Det er ikke bare det at de snart har lagt ned 1/3 av atomkrafta siden 2014 men sliter med driftssikkerheten på de gjenværende reaktorene også. Hittil har de blitt redda av gongongen, dvs. at lav kapasitet ikke har sammenfalt med kaldt vær samt at nabolandene har hatt mulighet til å eksportere noe i timene med høyest forbruk. Det er ingen selvfølge i langvarig sprengkulde. Vi trenger egentlig en skikkelig kuldebølge i Europa for at følgene av energipolitikken skal bli synlige for alle.

 3. Enig. Tidligere i år måtte de kjøre i gang et gammelt oljekraftverk for redde effekten midt på sommeren. Allerede i vinter vil en skikkelig kuldeperiode i januar/februar skape problemer, og det vil bare bli verre. Europa stenger kull- og atomkraftverk i rask takt.

 4. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Slutt med å tenke løsninger basert på den fossile økonomiens løsninger

  California er et eksempel på den fossile økonomiens begrensninger. De må tenke nytt, og veldig mye skjer for å fremskaffe alternative løsninger for energi produksjon.

  Dette er et eksempel på en løsning som passer for California, hvor de har høy lufttemperatur som vil gjøre løsningen ekstra effektiv.

  https://www.facebook.com/groups/788986584829099/permalink/1204011099993310/?cft[0]=AZVcOTYzkfysW5u1Kqj8kkzWcxEMkvNxfXGBgF_VIA-TNHicoIh45y2VGbUTi4LbpCS8mHINRv0AbAsObSK5G64vU3T8y0C-fDqGVmgxntMVPvqvs4chzGVsyh3prfMHUfKfQUUnTelsMg5btH8rjj-z&tn=%2CO%2CP-R

  Det er lett å se en slik løsning hvor strukturen kombineres med boenheter og kontorfasiliteter m.m… Den bruker små arealer i forhold til de fossile løsningene, og det passer for den høye folketettheten i California.

  I USA er de vant til høye strukturer for de fleste urbane formål. Denne strukturen forutsetter stor høyde. Til gjengjeld vil den produsere nok strøm til å kunne konkurrere med et atomkraftverk.

 5. Gjennom lange tider hat me vorte tuta øyrene fulle med at den fossile energibruken øydelegg jordkloden. Eg trur derimot det er overgangen til fornybar energi som kjem til å øydeleggja jordkloden. Det er fordi fornybare energikjelder er veldig areal- og naturintensive. Dersom dei skal byggjast ut i eit omfang tilsvarande det energiforbruket me er vane med med fossil energi, vil det føra til at me øydelegg svært mykje av jorda sine økosystem.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere