Å selge gåsa som legger gulleggene

0
Illustrasjon: Shutterstock

Apropos salg av Entra og folkets arv.

Av Reidar Kaarbø.

Høyrefolk (Jens Stoltenberg inkludert) liker å selge ut statlig eiet virksomhet som går godt. Da kan private investors få gleden av massiv fortjeneste mens statskassen selvfølgelig går glipp av de samme inntektene. Her er litt historie.

SND Invest var i 2003 verdsatt til over en milliard kroner. SND Invest hadde interesser i 140 bedrifter til en kostpris på 1,8 milliarder kroner samt verdier i form av bankinnskudd og andre rente­papirer. SND ble ”solgt” for en brøkdel av verdien.

Arcus (tidligere Vinmonopolet) var anslått verdt 1,5 milliarder kroner, og ble ”solgt” for 550 millioner. Kjøperne finansierte for en stor del kjøpesummen ved å ta ut store utbytter og kapital fra selskapet de kjøpte, hvilket sier litt om hvor mye mer enn kjøpesummen selskapet var verdt.

Aktiva til Arcus gikk klart frem av revisorgodkjente regn­skaper og fremsto som verdier av eiendommer og penger på konti. 

Revisors rolle er å gjøre rede for om verdifastset­telsen av eiendom­mene er reell og oppdatert, eller om den er fiktiv og under­vurdert. Det vanlige ved salg er at man får en oppdatert verdifastsettelse av alle aktiva for å oppnå best mulig pris. Alt annet er direkte i strid med eiernes interesser og må betegnes som særdeles betenkelig og like kritikkverdig.

Statsråd Ansgar Gabrielsen (H) kom i søkelyset etter salget av SND og Arcus. Han tapte 1/2 milliard på salg av SND og 1 milliard på salg av Arcus. Det var mye penger selv i 2004. Til sin unnskyldning sa han at ting ikke er mer verdt enn folk er villig til å betale for det.

Men folk selger ikke husene sine for under halvparten av hva de er verdt, spesielt ikke i et stigende marked. Da venter de. Jusprofessorene Eivind Smith og Carl A. Fleischer mente næringsminister Ansgard Gabrielsen burde stilles for riksrett.

Jens Stoltenberg ble pådriver for å privatisere Statoil. I februar i 2005 reduserte regjeringen statens eierandel i Statoil fra 76,3 til 70,9 prosent.  

Tre måneder etterpå, i mai 2005, leverte Statoil et overskudd på driften første kvartal på 21,5 milliarder kroner. Hallvard Bakke mente delprivati­seringen av Statoil var en giganttabbe, som kan ha medført tapte inntekter til Staten i størrelse 10 milliarder kroner bare første året.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem var på Bilderberg-møte høsten 2003. Januar 2004 solgte han unna halvparten av Norges gullreserver, og like etter solgte han resten. Tilsammen 33,5 tonn gullreserver ble solgt ut for rundt tre milliarder kroner. 

Mens sentralbanker verden over anså det som god investering å ha gullreserver i et stigende marked og i en utrygg verden, sørget Gjedrem under Bondevik-regjeringen for at alt Norges arvegull ble solgt. Ut fra dagens priser må vi regne et tap på minst 10 milliarder kroner. Vi har aldri fått svar på viktige spørsmål rundt dette gullsalget:

  1. Hvem beordret salget?
  2. Hva var begrunnelsen for å selge?
  3. Kan salget ha skjedd etter påvirkning utenfra?
  4. I hvilken grad var Regjering og Storting informert?
  5. Hvem kjøpte gullet?

Nå er det på’an igjen. Alle flotte selskaper med ”Stat” eller ”kraft” i navnet, bygget opp av folkets skattepenger går en utrygg fremtid i møte under Erna Solberg. Selv Statens og KLP sine pensjonsfond er det noen som sikler etter.

Reidar Kaarbø

Denne artikkeln ble først publisert på Derimot.no

Les også: Entra fra samfunnseiendom til Wall Street?

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelNorge må forklare seg for Europa – alvorlige brudd på menneskerettighetene
Neste artikkelKina får refs av NATO, men landet utraderer ekstrem fattigdom