Tysk industriforskning: – Moderne forbrenningsmotorer mer miljøvennlige enn elbiler

6
Fra omslaget til den tyske industristudien

Det tyske ingeniørforbundet Verein Deutscher Ingenieure e.V. har gjennomført en stor studie der de sammenlikner ulike typer energisystemer for biler for å se på hvor lite eller mye miljøvennlige de er. Studien har tittelen Ökobilanz von Pkws mit verschiedenen Antriebssystemen, altså Økoregnskapet til personbiler ved ulike motorsystemer. Hele studien kan lastes ned her.

EU-kommisjonen og europeiske regjeringer har satset store milliardbeløp i euro på overgang til elbiler, og den norske regjeringa er blant dem som har brukt mest skattepenger på å subsidiere elbiler fordi det angivelig skal være klimavennlig.

Den tyske ingeniørstudien viser imidlertid noe annet. Her er et sammendrag av konklusjonene:

Batterier, brenselceller og forbrenningsmotorer har fortsatt et stort potensial for å gi et betydelig bidrag til å redusere karbondioksidutslipp. Hvis man ser på hele verdikjeden, er moderne kjøretøy med forbrenningsmotorer ofte enda mindre forurensende enn elektriske kjøretøy, er konklusjonen i studien.

Problemet med elektriske motorer med batterier er de høye energi- og materialkostnadene i produksjonen. Betraktet på bakgrunn av dette studieresultatet, virker de radikale politiske tiltakene for å støtte elektromobilitet svært merkelige. Dette fordi både den tyske regjeringen og EU-kommisjonen satte en karbondioksidbalanse på null for elbiler, selv om både konstruksjonen av batteriene og konstruksjonen av karosseriet fører til CO2-utslipp.

At driftsbatterier i elektriske biler er ekstremt energiintensive og med tanke på miljøvern også en svært problematisk teknologi, vises regelmessig i ulykker med elbiler og den påfølgende avleveringa av brukte batterier som må behandles som svært giftig og farlig avfall.

Det er først når man gjør en fullstendig livsløpsanalyse av de ulike driftsalternativene at man kan vurdere miljøregnskapet deres. I dag har moderne forbrenningsmotorer et lavere totalt utslipp enn elbiler, men begge teknologiene kan bli vesentlig mer miljøvennlige, sier VDI.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Både Statnett og NVE er inne på i sine langsiktige analyser at hydrogen (fra elektrolyse) er hva EU satser på som hovedenergibærer i sitt framtidige energisystem fram mot 2050. Dette fordi hydrogen er det eneste realistiske alternativet for de fleste land og regioner når periodevis overskuddskraft fra vind- og solenergi skal lagres til bruk i underskuddsperioder. Selv om det altså er noen ulemper er også fordelene store, for ikke å si overveldende med hydrogen sammenlignet med batterier.

  Selv om det direkte energitapet er større i hydrogenbiler med brenselscelle ift. batterielbiler slipper man bekymringen om tilgang på litium, kobolt og andre viktige bestanddeler i tillegg til hvordan man skal håndtere avfallet. Jeg tror derfor ikke batterielbiler har noen stor plass i framtida annet enn som nisjebiler lokalt. Jeg tror det var BMW-sjefen som for et par år siden uttalte at “folk måtte forstå at skal en elbil være miljøvennlig må den ha et lite batteri”. Det er et godt poeng. Mindre litiumbatterier i biler for å utjavne topper i forbruket, motta bremseenergi og kunne lade for kortere kjøreturer vil sikkert være der, men det er det.

  Det er min spådom i alle fall. Dagens tullball med å påstå at batterielbiler er “nullutslippsbiler” som bilfabrikantene i EU ser seg tvungne til å spy ut av fabrikkhallene for å overholde kravet om 95g CO2/km er jo direkte galskap, enn si å lure seg selv. For Norges del tror jeg vi om noen år sitter på en million + batterielbiler som vil ha svært lav verdi og være et avfallsproblem, og som vi i tillegg har subsidiert den mest velstående halvdelen av befolkningen for å eie.

 2. Bilfabrikkene er nok glade for batteribilene, for hybrid-teknologien er bra for ettermarkedet, det gir dyrere service og reparasjoner, og komponentprisene blir høyere og med det høyere fortjeneste. De fleste litium-batteriene i hybrid og rene elbiler har en garanti på 3-8 år, vanligvis 5-8 år, og prisen på å bytte batteri er høy.

  Hvis litium-batteriet i en hybrid må byttes etter 10 år, kan prisen på batteriet overstige hva bilen er verdt, og mange vil avskrive bilen. Dermed så vil mange elbiler bli byttet ut raskere enn bensin og dieselbiler som bilfabrikkene ønsker. De fleste litium-batterier i elbiler vil ikke bli ladet optimalt, eller kjøres under optimale forhold, så levetiden på batteriene er nok en del lavere enn hva bilmerkene oppgir.

  Dette gjør elbiler enda mindre miljøvennlige enn de blir påstått å være. En bensin eller dieselbil av god kvalitet og som får rimelig godt vedlikehold vil fint kunne vare i 20-30 år, og mange har et kjøremønster som gjør dette mulig.

  Bilmerkene vil at biler skal avskrives så fort om mulig så de kan selge deg en ny. En metode er å begrense tilgangen på reservedeler etter noen år, så prisen på reparasjoner blir så høy at eieren skroter bilen. En annen er å gjøre prisen på aktive sikkerhetssystemer som er standard og som ekstrautstyr billige, men ha skyhøy komponentpris, så hvis de nå repareres etter garantien er ute, kan prisen på reparasjonen nærme seg verdien på bilen. Og aktive sikkerhetssystemer må virke for at bilen skal passere EU-kontrollen.

 3. Avatar for Mari Mari says:

  Advarsel til alle som går med tanker om å kjøpe seg elbil.

  Ikke kjøp BMW X3. Bilen blir for tiden oppgradert i det stille. Dette gjelder både softwaren og batteriene, pga. eksposjonsfare.
  Bedriften karen min jobber ved har 12 av dem inne akkurat nå. Brannvesen var innom for å sjekke at bilene er plassert på trygg avstand fra driftsbygg. Må tilføye at det kun er angivelig for bilene er så nær driftsbygg at de kunne like gjerne vært parkert inne på kantinaen. Så antakelsen er at brannsjefen fikk noe under bordet for å lukke begge øyan.
  Den tryggeste elbilen for nå er Nissan Leaf.

 4. Avatar for pcwh pcwh says:

  Dette er da ingen nyhet. Moderne dieselmotorer er i praksis helt uten utslipp, og bensinmotorer er ekstremt effektive. Har selv en latterlig tresylindret tullemotor som gir 155 hk og bruker 0,6 liter på mila med min ganske hissige kjøring.
  Det passer jo ikke inn i narrativet riktignok.

 5. Avatar for nisse96 nisse96 says:

  Privatbilismen är en ideologisk grundbult i det kapitalistiska samhället. Bilen laddas med egenskaper som hos ägaren skapar en känsla av frihet och prestige. Därför spelar det egentligen ingen roll vad den drivs med. Elbilen är bilindustrins projekt att till varje pris bevara privatbilismen. En avledande manöver. Miljöfrågan är därvid underordnad. Allt talar för att bevarande av miljön och att behålla kapitalism är en omöjlighet.
  .Det viktiga är att bilen ägs privat och ständigt produceras i nya versioner som lockar till köp. Profiten, inte miljön är huvudsaken. Vi minns hur man i väst gjorde sig lustig över att det var flera års väntetid för att i DDR få köpa en Trabant. Detta skulle visa att socialismen var omöjlig. Privat bilismen är en helig ko.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere