Tysk industriforskning: – Moderne forbrenningsmotorer mer miljøvennlige enn elbiler

0
Fra omslaget til den tyske industristudien

Det tyske ingeniørforbundet Verein Deutscher Ingenieure e.V. har gjennomført en stor studie der de sammenlikner ulike typer energisystemer for biler for å se på hvor lite eller mye miljøvennlige de er. Studien har tittelen Ökobilanz von Pkws mit verschiedenen Antriebssystemen, altså Økoregnskapet til personbiler ved ulike motorsystemer. Hele studien kan lastes ned her.

EU-kommisjonen og europeiske regjeringer har satset store milliardbeløp i euro på overgang til elbiler, og den norske regjeringa er blant dem som har brukt mest skattepenger på å subsidiere elbiler fordi det angivelig skal være klimavennlig.

Den tyske ingeniørstudien viser imidlertid noe annet. Her er et sammendrag av konklusjonene:

Batterier, brenselceller og forbrenningsmotorer har fortsatt et stort potensial for å gi et betydelig bidrag til å redusere karbondioksidutslipp. Hvis man ser på hele verdikjeden, er moderne kjøretøy med forbrenningsmotorer ofte enda mindre forurensende enn elektriske kjøretøy, er konklusjonen i studien.

Problemet med elektriske motorer med batterier er de høye energi- og materialkostnadene i produksjonen. Betraktet på bakgrunn av dette studieresultatet, virker de radikale politiske tiltakene for å støtte elektromobilitet svært merkelige. Dette fordi både den tyske regjeringen og EU-kommisjonen satte en karbondioksidbalanse på null for elbiler, selv om både konstruksjonen av batteriene og konstruksjonen av karosseriet fører til CO2-utslipp.

At driftsbatterier i elektriske biler er ekstremt energiintensive og med tanke på miljøvern også en svært problematisk teknologi, vises regelmessig i ulykker med elbiler og den påfølgende avleveringa av brukte batterier som må behandles som svært giftig og farlig avfall.

Det er først når man gjør en fullstendig livsløpsanalyse av de ulike driftsalternativene at man kan vurdere miljøregnskapet deres. I dag har moderne forbrenningsmotorer et lavere totalt utslipp enn elbiler, men begge teknologiene kan bli vesentlig mer miljøvennlige, sier VDI.

Forrige artikkelProtest mot Covid-19 restriksjoner, Bergen 21.11.2020
Neste artikkelKjempestor koronastudie i Wuhan: – Ingen andre bølge