Tiltakene skader langt mer enn korona

0

Tale ved demonstrajonsmøte i Bergen 21. november 2020.

Av Margrethe Salvesen Zivcic.

Folk spør: Når tar denne koronasituasjonen slutt? Det korte svaret på det er : Aldri! I hvert fall hvis de som har innført unntakstilstand i de fleste land i verden får bestemme. 

Etter vanlige definisjoner av epidemi var denne epidemien over i mai-juni i de fleste land i Europa. Men unntakstilstanden fortsetter. Og den vil ikke ta slutt hvis det ikke kommer et folkelig opprør mot det.

WHO har selv sagt at infeksjons dødeligheten for Covid-19 er det samme som influensa, som er 0,14%. En fagfellevurdert artikkel publisert av WHO viser at Covid-19 knapt er dødelig for folk under 70 år, men en infeksjonsdødelighet på 0,05%. Vi vet at influensa er mer farlig enn Covid-19 for barn og unge.

Myndighetene har satt uakseptable begrensinger i retten til fredelige forsamlinger og demonstrasjoner, slike begrensinger som vi kjenner fra diktaturer.

For første gang i fredstid har vi ikke feiret 17 mai, og førstemaidemonstrasjonen ble forbudt. De kommer ikke til å bli tillatt neste år heller, hvis Solberg & co får det som de vil. For hvis de kan opprettholde møte- og forsamlingsforbudet nå når det knapt legges inn folk på sjukehus på grunn av koronaviruset og knapt noen dør «av koronarelatert sjukdom», så vil de alltid kunne gjøre det.

Når myndighetene i dag, i november 2020, snakker om smittede personer, så bruker de ikke Smittevernlovens definisjon. De som kalles smittede er det ikke etter lovens bokstav – for de aller flestes vedkommende. De fleste har ingen sjukdom og det er ikke gjort noen faglig vurdering som tilsier at de er sjuke. 

Det kan heller ikke med noen saklig og helsefaglig vurdering lagt til grunn hevdes at vi per i dag har et alvorlig utbrudd. Det betyr at regjeringas tilsidesettelse av Grunnloven med henvisning til Smittevernloven, er ulovlig og grunnlovsstridig.

Mange tror nok at «bare koronaen er over» får vi tilbake det normale livet vårt. Det er dessverre en illusjon. 

De som har makta har ikke tenkt at vi skal få tilbake noe som likner et normalt liv.

De har brukt epidemien til å gjennomføre et globalt kupp. Den globale unntakstilstanden som er innført med covid-19 som påskudd har kastet til side alle normale demokratiske prosedyrer og mye av de normale mellommenneskelige relasjonene til fordel for diktatoriske fullmakter. 

Erna Solberg og Bent Høie har styrt Norge som en ettpartistat i sju måneder, og de ønsker tydeligvis å fortsette med det. De vil ikke gi makta tilbake til folket og stortinget!

Det nærmest har blitt normalen at man – uten å være åpen om det faglige grunnlaget – kan vedta ekstremt inngripende tiltak overfor enkeltpersoner.

Regjeringa ønsker å bestemme hvem og hvor mange vi kan ha besøk av i våre private hjem. Tiltakene truer med å smadre hele bransjer og gjøre hundretusener langtidsledige, og samtidig forutsetter regjeringa at mediene ikke stille kritiske spørsmål ved det den holder på med, slik Bent Høie gjorde overfor NRKs Fredrik Solvang.

Det er absurd at en minister refser en journalist for å stille kritiske spørsmål, det er journalistens jobb. Ikke bare var Fredrik Solvang i sin fulle rett til å stille kritiske spørsmål om munnbindpåbudet. Det han sa var også sant!

Folkehelseinstituttet har ALDRI anbefalt påbud om munnbindbruk i Norge! 

Norske borgere må i dag tåle de mest omfattende inngrep i sine liv siden annen verdenskrig. Med regjeringens nye innstramminger blir ikke trenden mot ren fascisme tydeligere. 

En tilnærmet samlet befolkning støttet korona-tiltakene da korona var noe nytt og ukjent ingen kunne vite farlighetsgraden til. 

I dag begynner en stigende andel av befolkningen å stille seg tvilende til, eller endog å gjøre opprør mot, korona-tiltakene som virker urimelig strenge i en situasjon der nesten ingen dør eller blir alvorlig syke av korona, til tross for rapporter om stadig flere smittede.

Korona-tiltakene står ikke i forhold til trusselen korona utgjør, dette dreier seg om myndighetenes ønske om å kontrollere og disiplinere befolkningen. 

Vi er nødt til å gjøre et opprør mot de hyklerske og diktatoriske korona-tiltakene!

Vi ser nå at registrerer at motstanden mot og skepsisen til både «fortellingen om pandemien» og tiltakene øker noe hos det norske folk. Det er bra! Men hvor blir det av fagfolkene og legene i Norge?

I mange land ellers i verden går fagfolkene sammen, organiserer seg, og går tidvis knallhardt ut mot det som skjer. Hvorfor skjer ikke dette i Norge? 

Jeg har hørt om et stort antall helsearbeidere og leger som er meget kritisk til hvordan pandemien blir fremstilt og ikke minst håndtert. Dere kan da ikke sitte på kontorene deres og vite at ting er helt galt og ikke gjøre noe med det!

Jeg vet at dere risikerer å miste jobben hvis dere går alene ut mot den offisielle fortellingen, det er det for øvrig mange av oss andre som også gjør. Men finn hverandre og gå sammen! Da er det mye vanskeligere å ramme dere. Og ikke minst – dette er av historisk viktighet!

I det minste burde dere alle slutte opp om Den store Barrington-deklarasjonen, der det heter:

 • De som ikke er sårbare, bør umiddelbart få lov til å gjenoppta livet som normalt.
 • Enkle hygienetiltak, som håndvask og å være hjemme når man er syk, bør praktiseres av alle for å redusere terskelen for flokkimmunitet.
 • Skoler og universiteter bør være åpne for personlig undervisning.
 • Fritidsaktiviteter, som sport, bør gjenopptas.
 • Unge voksne med lav risiko bør jobbe normalt, snarere enn hjemmefra.
 • Restauranter og andre virksomheter bør åpne. Kunst, musikk, sport og andre kulturelle aktiviteter bør gjenopptas.

Og til alle dere som har mistet jobben, gått konkurs, fått vanskelige eller umulige arbeidsvilkår, store personlige eller helsemessige problemer som følge av norske myndigheters håndtering – hvor er dere? 

En av de bransjene som kanskje er hardest rammet er restaurant- og utelivsbransjen – hvor er dere? Hvorfor aksepterer dere at bransjen deres blir knust uten faglig eller vitenskapelig grunnlag?

For dem som tror at vi har å gjøre med et «dødsvirus» og at myndighetene er kompetente og gjør det beste for oss alle – bruk en liten dose tid på å sjekke ut. Det er ikke mye du trenger – en halvtime om dagen på å undersøke annen informasjon enn de fortellingene hovedstrømmediene pumper ut vil gjøre underverker. 

Vi er for lengst kommet forbi den tiden hvor vi har råd til å lene oss tilbake og la tv’en og Bent Høie bestemme hva vi skal mene og tenke.

I 2012 skrev faktisk tidligere kommuneoverlege Dr. Dagfinn Haarr om dette og som er svært relevant til dagens pandemi. Det norske folk lider av en slags variant av Stockholm-syndromet, og må snarest mulig ut av denne tilstanden før skadene blir enda større!

Et stort antall friske mennesker tester positivt med en høyst tvilsom metodikk og blir erklært syke og farlige for samfunnet. Disse friske menneskene må delta i et teater hvor de må oppføre seg som om de er syke, smittsom og farlig og tvinges til å isolere seg eller gå i karantene og gå med munnbind. Hvorfor finner vi oss i dette?

Basert på panikkbeskrivelsen av situasjonen lanserer regjeringa enda grovere overgrep mot folks privatliv og personlige frihet. Er det noen som tvinges i knestående, så er det ikke helsevesenet, men kulturlivet, utelivsbransjen og en rekke andre bransjer.

Hvis man skulle legge ned landet og nekte folk å treffe hverandre hver gang det dør et titalls mennesker i måneden på grunn av et virus, så får man aldri åpnet landet for normal virksomhet igjen. Regjeringa har ikke møtt motstand for den ekstremistiske politikken den fører. Med noen få hederlige tiltak, har det ikke vært noen kritisk presse og folk er stort sett skremt til lydighet.

Det er helt nødvendig å reise et opprør mot dette. Solbergregjeringa er den verste vi har hatt i fredstid. Den har allerede påført landet økonomiske tap i hundrevis av milliarder-klassen. Skadene vil bli merket en generasjon framover.

Antakelig dør det allerede mange flere av koronatiltakene enn av viruset. Det kan være på grunn av ubehandlede sjukdommer, det kan være på grunn av psykiske lidelser og alle de andre plagene som denne politikken påfører befolkninga. Hvor lenge skal de få lov å herje med landet på denne måten?

Og hvem er de så, de som tvinger oss til å leve i isolat?

Jo, det er Mennesker som har absolutt ingen yrkeserfaring utenom politikken. Når slike mennesker får så mye makt, kan de bli farlige.

I kjølvannet av tiltakene vil det ligge konkurser og personlige tragedier, økende fattigdom og en mulig sultkatastrofe som vil kunne ramme millioner av barn.

Det mest påfallende er den manglende viljen fra vår egen regjering til å diskutere tiltakene. Til tross for at dette er det mest inngripende som er iverksatt i vårt lands historie blokkeres et hvert tilløp til diskusjon om tiltakenes berettigelse og mulige negative følge-effekter.

Forskning viser at langvarig maskebruk er skadelig for helsa. Det er all mulig grunn til å anta at maskepåbudene ikke er helsefaglig begrunnet, men at de tvert om blir brukt for å ha en politisk, disiplinerende effekt.

 • Lokale bøtesatser for Oslo og Bergen politidistrikt:
 • Brudd på munnbindpåbud på kollektivtransport: 2000 kr
 • Brudd på munnbindpåbud i taxi: 2000 kr
 • Arrangere privat arrangement med flere enn ti deltakere: 10 000 kr
 • Delta på et privat arrangement med flere enn ti deltakere: 5000 kr
 • Nasjonale bøtesatser:
 • Brudd på karanteneplikt ved ankomst fra utlandet: 20 000 kr
 • Brudd på karanteneplikt etter nærkontakt med smittet: 20 000 kr
 • Brudd på isolasjonsplikt ved bekreftet smitte: 20 000 kr

Som vanlig under det diktatoriske regimet til Erna Solberg og med hennes lojale utøvere innføres disse overgrepene uten helsefaglig utredning, uten å veie disse tiltakene opp mot andre hensyn, uten å vurdere de helsefaglige innvendingene mot utstrakt maskebruk og uten konsekvensutredning.

Terror og tyranni mot befolkningen har blitt den nye normalen. 

Dette er et samfunn vi ikke vil ha. 

Våre fiender har vunnet de første omgangene på walkover. 

Nå er det på tide å reise motstandskampen.

Denne regjeringa må av settes så raskt som mulig og Erna Solberg og hennes nærmeste håndlangere må stilles for riksrett. De har skadet landet mer enn noen annen regjering har gjort i fredstid, og de slutter ikke med det før man stopper dem.

Video fra demonstrasjonen her:

YouTube player

Demonstrasjonen ble omtalt i Bergensavisen (bak betalingsmur):

– Så fantastisk å se så mange våkne mennesker i Bergen!

Appellant Margrethe Salvesen Zivcic møtte applaus fra de rundt 200 personene som hadde møtt opp på Torgallmenningen lørdag. Der fant demonstrasjonen «Markering mot regjeringens håndtering av covid-19» sted denne ettermiddagen. Den har vært mye omtalt i BA i forkant.

BA skriver videre:

Det ble etter hvert et godt oppmøte på Torgallmenningen. Flere sto tett og fåtallet hadde på seg munnbind. Politiet sa i forkant at de kom til å være på stedet under demonstrasjonen.

– Vi kommer ikke til å slå ned på demonstrasjonen, for den er tillatt. Politiet er en nøytral aktør, og er der mest for trygghet og for å berolige folk i sentrum. Vi vil først og fremst sørge for at det ikke blir noen ordensproblemer. Vi vil ikke gripe inn og måle opp avstand, det må de som deltar ta høyde for selv, sa operasjonsleder i Vest politidistrikt, Frode Kolltveit, lørdag formiddag.

Forrige artikkelSverige blir allt djupare inblandat i Irakkriget
Neste artikkelDomstol i Portugal: PCR-testene er upålitelige