Spania i dag: Du kan få opptil 60 000 euro i bot!

2
Foto: Shutterstock

Nettavisa Spania i dag skriver:

Politiet har flere sanksjonsmuligheter overfor de som ikke følger lover og regler som myndighetene har innført. Den laveste boten ligger på 60 euro og så går det altså opptil 60 000 euro for de virkelig alvorlige overtredelsene.

Disse summene er fastslått i lovdekret 11/2020 og datoen er 24. juli. Slik har det altså vært månedsvis allerede, men saken har blitt aktualisert nå som portforbudet har trådt i kraft over nesten hele Spania.

En liten forsømmelse er å bryte portforbudet. Da kan politiet, etter skjønn, gi en bot på mellom 60 og 600 euro.

Sosiale sammenkomster eller ulovlige fester, utendørs eller innendørs, som blir stoppet fører til at festdeltakerne får en bot fra 601 euro til 30 000 euro. Hvis det er barn til stede eller gjester som er eldre enn 65 år blir bøtene fra 30 001 euro til 60 000 euro.

Holder man ikke avstand på restaurant kan politiet også ilegge bøter i størrelse 601 euro til 30 000 euro. Innehaveren av stedet får boten. Vedkommende må også regne med nedstengning i et halvt år. Det samme gjelder om man ikke overholder stengetidene og kapasiteten.

Myndigheter over hele Europa viser sin kjærlige omtanke for sine undersåtter. 700.000 kroner i bot, pytt, pytt!

Og som ellers i Europa: det er antallet «tilfeller» som øker, antallet døde viser ikke noen urovekkende økning.

Antall «tilfeller» øker kraftig

Dødsfallene øker ikke urovekkende:

Det er nyttig å se dette på en logaritmisk skala slik du kan på worldometers.info. Det forteller om stigningstakten:

Det var en kraftig økning fram til slutten av mars, siden har kurven flatet helt ut. For dette innfører man politistatsmetoder som på noen viktige punkter overgår Franco-tida.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. Det er nyttig å se på dødsraten sammenlignet med smittede. Den er vært fallende i hele år og ligger rundt 1% nå. Vi tester mye mer og mange av de er falske positive. https://pandata.org/. De har har masse flotte grafer rundt Covid-19. Side 1 of 2 om dødelighet. Side 19 som viser at lock down og strenge tiltak ikke hjelper. Tvert i mot.

  2. Avatar for Olav Olav says:

    Hvis du bare ser litt mer nøye på den kurven så bør du kunne se at den nettopp ikke har flatet helt ut, men tvert imot er svakt stigende i den høyre enden. Mulig du er så sterk i troen på din egen ufeilbarlighet at det til og med påvirker synet ditt så du faktisk ser en helt horisontal linje der. Men du tar feil. Når antallet er noe stigende slik den ikke-logaritmiske grafen viser da skal det også vise seg som en svakt stigende kurve i logaritmisk skala - og det gjør det. At du får deg til å skrive at den kurven har flatet helt ut, ja det forteller ihvertfall noe viktig om deg…

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere