Opprør mot lockdownpolitikken det britiske Underhuset

2
Illustrasjon: Shutterstock

Ei gruppe medlemmer av Boris Johnsons tory-parti har gjort opprør mot lockdownpolitikken. Covid Recovery Group har 70 medlemmer av Underhuset og 25 til vurderer å bli med. Gruppa ble startet av Mark Harper, som tidligere var sjefsinnpisker for toryen, og som knapt noen gang har vært i opposisjon til partiledelsen.

Harper sier at med den lockdownpolitikken som føres, «risikerer man at kuren blir verre enn sjukdommen.»

«Lockdowns koster liv, om det er i form av ubehandlede krefttilfeller, dårlig mental helse eller uteblikke legebesøk, for ikke å snakke om de store skadene på de unges utdannelse, på jobbene og på den gjeldseksplosjonen vi opplever.»

Målet til gruppa er å hindre ytterligere lockdown etter 2. desember. De forlanger også å få konsekvensutredninger fra regjeringa for å få vite både hva denne politikken koster og hva slags samfunnsmessige virkninger den har. De har også forlangt å få en breiere sammensetning av myndighetenes ekspertpanel for å få inn forskere som er kritiske eller negative til det vitenskapelige grunnlaget regjeringa sier den bygger på.

Analyser som er gjort for myndighetene i Storbritannia sier at for hvert tredje koronadødsfall kan lockdown ha ført til to andre dødsfall. Det er det statistiske byrået Office for National Statistics (ONS) som har gjort denne analysen, og de er kommet til at at av de 38.500 som er registrert som døde av covid-19 i Storbritannia kan så mange som 41 prosent ha dødd på grunn av manglende medisinsk behandling heller enn av viruset. Dette skriver Sky News.

Opplysninger fra Office for National Statistics (ONS) sa at ved utgangen av august var det ti ganger så mange personer i Storbritannia som døde av influensa og lungebetennelse som av Covid-19.

Samtidig med et indre opprør får statsminister Johnson også en annen hodepine. Nigel Farage, som viste seg som en ytterst effektiv kampanjeleder for brexit, har nå bestemt seg for å omforme Brexit-partiet til et «anti-lockdown» parti med navnet Reform UK.

De viser til The Great Barrington Declaration og vil utforme en britisk politikk basert på disse forskernes anbefalinger. De konkluderer med: Opphev lockdown umiddelbart. La folk arbeide, gå på skole og leve sine liv. Beskytt de utsatte!

Les: Den store Barrington-deklarasjonen

Deklarasjonen er nå undertegnet av 11.795 leger og medisinske forkere og 33.930 helsearbeidere. I uttalelsen konkluderer de:

«De som ikke er sårbare, bør umiddelbart få lov til å gjenoppta livet som normalt. Enkle hygienetiltak, som håndvask og å være hjemme når man er syk, bør praktiseres av alle for å redusere terskelen for flokkimmunitet. Skoler og universiteter bør være åpne for personlig undervisning. Fritidsaktiviteter, som sport, bør gjenopptas. Unge voksne med lav risiko bør jobbe normalt, snarere enn hjemmefra. Restauranter og andre virksomheter bør åpne. Kunst, musikk, sport og andre kulturelle aktiviteter bør gjenopptas. Mennesker som er mer utsatt, kan delta hvis de ønsker det, mens samfunnet som helhet nyter beskyttelsen de sårbare blir gitt av de som har bygget opp flokkimmunitet.»

The Centre for Evidence-Based Medicine i Oxford har analysert den statistikken myndighetene bygger sin politikk på og kommet til at den kraftig overvurderer antall kommende koronadøsfall i Storbritannia.

Se også denne artikkelen i The Guardian: England underestimates the costs of lockdown at its peril


KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. Storbritannia har over 300 milliarder £ i korona-lån fra før, og denne nedstengningen på en måned av en av Europas største økonomier med 67 millioner innbyggere ble beleilig beregnet av IMF til over 200 milliarder £, så sier Boris Johnson et par uker senere at de skal stenge ned en måned. I den rekkefølgen.

    Ikke så merkelig for den som følger med på geo-politikk, forgjelding av land er en del av strategien for den globale storkapitalen som står bak den konstruerte krisen. Mange av de titusener av små - og middelstore bedrifter som vil måtte stenge vil ikke bli åpnet igjen, og da forsvinner mye av skatte-grunnlaget som var før krisen, og de enorme korona-lånene vil det bli vanskelig å betale tilbake.

    Så settes landet under administrasjon av IMF og Verdensbanken, og “kuren” som IMF og WB foreskriver er alltid store statlige kutt, og UK blir som land som feks i Sør-Amerika som vet hvordan det er å bli “hjulpet” av IMF og WB. Mange studenter får utdannelsen ødelagt av tiltakene, og økonomisk og teknologisk utvikling blir satt tilbake, som gjør det enda vanskeligere for landet å gjenopprette sin økonomi.

    Dette kommer på toppen av all skaden som blir påført befolkningene av nedstengningene som nevnt. The Great Reset er navnet som den globale storkapitalen selv har satt på sjokkdoktrinen, for det kjempesteget de har gjort med korona-krisen frem til sin New World Order. Et bra navn på det verdensomspennende kuppet dette er. Det skal de ha.

  2. Merk at det ikke er noen fra Labour. Jeg er stygt redd deler av høyresiden vil lede kampen mot koronatiltakene også, akkurat som kampen mot EU i mange land.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere