Kontraktørenes rolle i krigen mot Syria

0

De usynlige krigsforbryterne.

Eva Thomassen

Av Eva Thomassen.

Krigen mot Syria har vært et samarbeidsprosjekt mellom «nære» allierte fra ca. 60 land og private kontraktører. Det er brukt milliarder av dollar på å utfase krigsforbrytelsene til private kontraktørselskap.

Hemmelig trening av terrorister i Jordan – Private kontraktører

Nylig lekkede dokumenter fra britisk UD viser hvordan syriske terrorgrupper er blitt trent i hemmelige treningsleirer i Jordan. Bestillingen kom fra britisk UD til det private kontraktørfirmaet Adam Smith International (ASI).

Leaked papers outline UK govt’s secret training & PR op for Syrian militants projected to cost MILLIONS

A swath of what appear to be secret Foreign & Commonwealth Office documents outline a multimillion-pound British effort to train rebel fighters in Syria via private companies, knowing but brushing off the risk of jihadist hijack.

Kit Klarenberg: Leaked FCO docs expose how UK government secretly trained Syrian ‘rebel’ fighters

“Moderate” opprørere

Vi er blitt godt kjent med begrepet «moderate opprørere». Moderate Armed Oppostion (MAO) = Free Syrian Army (FSA). Vi er blitt fortalt fra vår regjering og medier at disse  er å regne som ektefødte barn av den syriske «revolusjonen». Av folket. Det er Assad og IS som er terroristene. Som er to sider av samme sak.

Det private kontraktørfirmaet Adam Smith International (ASI) fikk jobben med å designe og skjule vestens oppbygging av terrorgruppa «moderate opprørere». ASI er et internasjonalt firma som fremstiller seg selv og fremstilles som en NGO. (se under).

Avtalen mellom britisk UD og kontraktørfirmaet Adam Smith International (ASI). Avtalen som utfaser krigsforbrytelsene mot det syriske folket til et privat selskap.

Klikk på bildet for å se dokumentet

Den britiske regjeringens plan var å presse fram forhandlinger om et  politisk regimeskifte «political transition»., trene og støtte «moderate» opprørsgrupper i opposisjonskontrollerte områder,  Målet med Moderate Armed Opposition (MAO)-programmet var å bidra med å legge press på Assad-regimet. Denne politikken støttes av Norge. Det gjentas stadig at  Norge ikke vil starte med gjenoppbygging av Syria før man har fått på plass en «inkluderende regjering», altså et regimeskifte.

Dette hemmelige treningsprogrammet  bygger på ideen om at en slik politisk overgang krever involvering av  væpnede styrker på bakken. Ideen bak er også at planen om å bygge en «moderat» opprørshær skal fremstå som en effektiv og integrert aktør i lokalsamfunnene, som skal bidra med beskyttelse til folk,  levering av tjenester i  i de områdene MAO kontrollerer. Dette programmet skal bidra til stabilisering sør Syria på grensen mellom Jordan og Syria og skal fremstå som en motstandsdyktig hær på bakken under  den politisk overgangen og under et nytt regime. Altså den skal bli den fremtidige syriske hæren under ledelse av Nasjonalkoalisjonen som USA, England og Norge anser som den legitime regjeringen av Syria.

Syria CSSF: Supportto Moderate Armed Opposition(MAO)Programme

UK NON-HUMANITARIAN AID IN RESPONSE TO THE SYRIA CONFLICT

Syria CSSF: Supportto Moderate Armed Opposition(MAO)Programme Attachment 2a

Nasjonalkoalisjonen – Den «legitime» regjeringen i Syria

Den britiske regjeringen om Nasjonalkoalisjonen

I et av dokumentene skisserer britisk UD hvordan de ser for seg krigen. Nasjonalkoalisjonen og de politiske lederne av den «moderate opposisjonen» i Syria skal fremstå som den eneste legitime representanten for det syriske folket. De skal fremstå med en demokratisk og pluralistisk visjon for Syria. Helt siden begynnelsen av «revolusjonen» har vi (den britiske regjeringen) vært i front når det gjelder å bistå Nasjonalkoalisjonen med praktisk og politisk bistand. Videre ta seg av det syriske folkets behov og representere deres interesser internasjonalt. Til det trenger de rådgivere, opplæring og logistisk støtte til Nasjonalkoalisjonens sekretariat og mediesentra. Mediesentrene skal etableres i Istanbul, New York og Washington. Nasjonalkoalisjonen skal få medietrening og støtte under fredsforhandlingene i Genève og gjennom den politiske prosessen mot et regimeskifte. Til beste for det syriske folket…

The Syrian National Coalition (the political leaders of the Syrian moderate opposition) are the sole legitimate representative of the Syrian people. They have a democratic and pluralist vision for Syria. Since the start of the revolution, we have been at the forefront of providing the Syrian moderate opposition with practical and political support.

Videre

Den britisk regjeringen samarbeider tett med en rekke aktører som inkluderer Nasjonalkoalisjonen, NGOer, sivilsamfunnet, journalister og menneskerettighetsaktivister. Gir støtte til det syriske folket i deres kamp fot å beskytte seg mot Assad´s brutalitet. Finne en politisk løsning på konflikten, gjenoppbygge landet i et «post- Assad era». Storbritannia har vært engasjert i Syria siden 2012

Providing non-humanitarian assistance in Syria

Den norske regjeringen om Nasjonalkoalisjonen:

2012

Nasjonalkoalisjonen for de demokratiske og revolusjonære kreftene i Syria samler opposisjonen i kampen for et demokratisk styre.. i likhet med en rekke andre land, anser Norge Nasjonalkoalisjonen som den rettmessige representanten for det syriske folk.

Det er viktig å støtte oppbyggingen av lokalt sivilt lederskap. Norge bidrar med midler til å styrke kapasiteten til sivilsamfunnet inne i Syria som en forberedelse til en fremtidig stabilisering og politisk prosess. Midlene kanaliseres gjennom Norsk Folkehjelp og vil brukes til opplæring og kapasitetsbygging av syriske lokalråd og sivilsamfunnsnettverk. Innsatsen koordineres med den syriske Nasjonalkoalisjonen.

Norsk Folkehjelp har fått et mandat fra regjeringen om hva «penga» skal brukes på i Syria (og de leverer).

Opprøret i Syria startet med en bred, sivil protestbevegelse og utviklet seg til en blodig borgerkrig da denne bevegelsen ble møtt med massakrer og massearrestasjoner. Det er viktig at den demokratiske ånden fra folkeopprøret ikke går helt tapt. Folk på bakken må ha tilgang til informasjon og kanaler for å kunne bidra inn i de prosessene som på sikt kan lede til fredsslutning og en ny situasjon i Syria

Sivilsamfunnet er ungt, siden Syria er en totalitær stat som ikke har tillatt fri organisering. Norsk Folkehjelp har dialog med en rekke aktører i det syriske sivilsamfunnet. Vi har støttet både freds- og demokratiaktivister på bakken, og disse er vik­tige aktører i de tiltakene vi bidrar til. Vi støtter særlig sivilsamfunnsorganisasjoner som er aktive på grunnplanet.

Norsk Folkehjelp jobber i Syria både med langsiktig utvikling og den humanitære krisen i landet. Vi har vært engasjert i Syria siden høsten 2012.

Adam Smith International (ASI)

ASI skjuler seg bak å være en NGO og deres program for Syria er ikke ulikt Norsk Folkehjelp sitt

Da stadig mer voldelig sivil uro tok tak i Syria i 2011, så den britiske regjeringen på måter å støtte utviklingen av styringsstrukturer både innenfor områder kontrollert av opposisjonsstyrker og omstridte områder for å bidra til å gjenopprette et visst nivå av stabilitet

Den britiske regjeringen trengte et pilotprosjekt som kunne bidra til å identifisere potensielle prosesser for å støtte og skape en plattform for en eller annen form for legitim representasjon i samfunn som ble beleiret av regimet. 

Altså samme oppskrift som den Norsk Folkehjelp benytter i Syria. Å berede grunnen for regimeskifte blant lokalbefolkningen i områder kontrollert av terrorgrupper.

Hemmelig trening av terrorgrupper

Adam Smith International (ASI) og oppdrag «Regimeskifte»

Trening av «Moderate» opprørere-  «Moderate Armed Opposition» (MAO) i Jordan.

ASIs promotering av evner til å hjelpe til i regimeskiftekriger

Som et selskap med erfaring med å levere varige resultater, inkludert i skjøre stater og hvor det er konflikt, er vi forberedt på å håndtere et høyt risikonivå for å oppnå vårt mål.

Kundene  våre er myndigheter, internasjonale organisasjoner, selskaper og stiftelser. De kommer til oss for å få utvikle strategier og for å designe, levere og evaluere programmer som adresserer seg  til de store utfordringene verden står overfor.

Adam Smith International (ASI): Who we are.

Britisk UD om støtten til «moderate» opprørere – MAO/FSA

The delivery of a tailored package of training, equipment, and other forms of support that will provide coherent modularised capability/ies for the southern MAO border groups. The project should provide direct train and equip assistance for up to six hundred (600) MAO personnel per twelve month period.

Norsk UD om støtten til «moderate» opprørere – MAO/FSA:

Regjeringen har besluttet å stille et nytt militært bidrag til koalisjonens operasjon. Styrken på rundt soldater vil bidra med trening, rådgivning og operativ støtte og kapasitetsbygging av lokale syriske grupper som selv kjemper mot ISIL.

Det norske bidraget vil inkludere 60 norske spesialstyrker. De norske styrkene vil ha base i Jordan.

USA har organisert «innsatsen» i Syria gjennom et militært hovedkvarter i hovedstaden Amman,  Military Operations Center (MOC). Eller for å si det på en annen måte. MOC er hovedkvarteret og samordner  krigen mot Syria fra sør i Syria.

Frankrike, USA og Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Jordan Southern Front fra militærleirer i Jordan.

Norge trener erkefiender

Southern Front  har vært tilknyttet den såkalte Den frie syriske hæren (FSA), som har kriget mot Assad i over fire år.

CIA har også baser i disse områdene

Mye av CIAs penger går til å kjøre hemmelige treningsleirer i Jordan, samle etterretning, veilede militser i operasjoner og administrere et viltvoksende logistikknettverk som brukes til å flytte krigere, ammunisjon og våpen inn i Syria. Se Washington Post.

BBC  2014: Syria war: Southern rebels see US as key to success. Her omtaler BBC I 2015 Southern Front/FSA som en viktig amerikansk terrorgruppe bestående av over 30 000 terrorister

Med forbehold om at Norge har oppholdt seg i helt andre områder i Jordan enn de selv har opplyst offentlig og samarbeidet med helt andre land enn de har opplyst offentlig, kan man anta at det er i de områdene de lekkede dokumentene omhandler, at de norske spesialsoldatene har trent syriske opprørere.

Ser man på kartet over Syria ligger områdene der  norske spesialsoldater skal trene syriske opprørere i «kampen» mot IS  i et område IS ikke befinner seg. Damaskus derimot ligger svært områdene. De lekkede dokumentene omtaler ikke at den hemmelige treningen omfattet kampen mot IS, men snarere å ta Damaskus fra sør. Angripe den syriske hæren og dets militærbaser.

.I de lekkede dokumentene finner vi et vell av illustrasjoner, instruksjoner, forklaringer, kart, skisser etc. for hvordan oppdraget kontraktørfirmaet ASI fikk av britisk UD/MI6/CIA, skulle løses. 

Alt er å finne i den 56 sider tykke «manualen» der ingenting er utelatt. Det er millimeter – presisjon på alt. For eksempel er det detaljerte anvisninger på hvordan kvitte seg med bevis og dokumenter. Samarbeidet med MOC  om utstyr. håndvåpen, artilleri, anti-tankstyrte missiler, ammunisjon, kjøretøy, kommunikasjonsutstyr og uniformer», lønn til terrorlederne og de «menige krigerne», rebranding av FSA

ASI fikk med seg en rekke andre kontraktørselskap til å gjøre jobben britisk UD hadde bestilt. (se under)

Dersom Norge har vært del av dette har de kommet til dekket bord.

Noen av skissene og plantegningene og oppskrifter etc. for treningen av terrorister som er å finne i: Adam Smith International CSSF: Support to Moderate Armed Oppositio Syria/Jordan

https://www.pdf-archive.com/2020/09/04/05-attachment-5-fco-non-disclosure-agreement-1/05-attachment-5-fco-non-disclosure-agreement.pdf

Det er ikke mulig å se i disse dokumentene at IS var fienden. Det var ikke mulig å se at treningen av opprørere i Jordan handlet om å bekjempe IS.

ISIS is a menace, but the regime is the enemy. Fighting the latter is seen as a way to defeat the former, but not vice-versa. Fighting ISIS and ignoring the regime is simply not an option. 

De lekkede dokumentene omhandler også pengesmugling, NGOenes rolle i regimeskiftekrigen, herunder White Helmets, media.

Forrige artikkel handler om mediene i de lekkede dokumentene:

Propagandanettverket i krigen mot Syria og rekken av krigsforbrytere blant oss

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.