Forskning bekrefter vår analyse

36
Illustrasjon: Shutterstock

Studie: Mindre dødsforskjell mellom Sverige og Norge enn alle trodde.

I artikkelen Nytt på nytt – flaut om Sverige viste vi til den svenske Statistikmyndigheten SCB som gir ut løpende statistikk over registrerte dødfall. Der kan man sammenlikne dag for dag med de siste fem årene og gjennomsnittet for 2015–2019.

Av selve tabellen går det fram at den totale overdødeligheten for Sverige, altså det epidemien har gitt i mer-dødelighet i forhold til snittet hittil i 2020 er 3.348.

Om det er et stort tall eller ei, krever noe mer analyse. Det dør noe over 90.000 mennesker hvert år i Sverige av ulike årsaker. Året 2019 var det en markant underdødelighet, ca 2.800 under det nevnte gjennomsnittet, slik at antakelig var det et par tusen mennesker som normalt ville ha dødd på høsten, som i stedet døde på våren.

Forskning bekrefter analysen

Dagbladet skriver:

Mye av den store forskjellen i covid-19-dødelighet mellom Norge og Sverige er ikke reell, slår norske forskere fast i en ny studie.

Forskere fra blant annet Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo har publisert en studie med følgende konklusjon:

«Mye av den omtalte store forskjellen mellom Norge og Sverige i første fase av pandemien finner vi ikke igjen når vi sammenlikner alle dødsårsaker i en femårsperiode. Det kan stilles spørsmål ved om det er store gevinster å forvente med Norges strenge tiltak i forhold til Sveriges mindre strenge under pandemien.»

For å forstå pandemiens effekter i de to landene, med så ulike tiltak mot pandemien, regnet forskerne på dødelighet i hver uke mellom juli 2015 og juli 2020. Forskningsresultatene er lagt fram i denne studien.

De sammenliknet pandemitida fra mars 2020 med de tilsvarende ukene i de fire forutgående åra, 2015-2019.

I Norge fant forskerne at dødeligheten var noe lavere under pandemien sammenliknet med tidligere år.

Økningen i totaldødelighet under pandemien i Sverige mener forskerne i ikke ubetydelig grad skyldes at landet året før pandemien opplevde lavere dødelighet enn vanlig. Hvorfor det er slik, vet de ikke, men det kan kanskje ha sammenheng med en mild influensasesong i Sverige i 2018/2019.

I rene tall har forskerne funnet at det døde 3796 flere mennesker i Sverige fram til slutten av juli i pandemiåret 2019/2020 sammenliknet med gjennomsnittet for 2015-2019.

I fjor døde det 2756 personer færre i Sverige sammenliknet med gjennomsnittet for 2015-2019.

Videre fant forskerne at dødeligheten under pandemien i Sverige ikke er økt i forhold til åra 2015/16, 2016/17 og 2017/18.

Da vi brukte de samme statistikken som forskerne kunne vi vise til denne grafen fra SCB:

Forskerne peker i likhet med oss på underdødeligheten i 2019. På grafen kan man også se at det var en underdødelighet fra nyttår og fram til mars. De som normalt ville ha dødd fra oktober til mars, døde altså noe seinere enn de ellers ville ha gjort.

Michael Bretthauer, forsker ved Oslo universitetssykehus og medisinprofessor ved Universitetet i Oslo, sier til Aftonbladet:

Egentlig var i fjor det eksepsjonelle året i Sverige, med uvanlig lav dødelighet. Mange som ville ha dødd i fjor, fikk et ekstra år. Da en ny sykdom kom, tok den mange som allerede var på overtid, for å si det sånn.

Svært lav dødelighet i Norge i 2020

I tilleg kan vi føye til at dødeligheten i Norge har vært klart lavere enn normalt i 2020 sammenliknet med årene 2014–2019, nemlig 389 færre. Dette går fram av tall fra Statistisk sentralbyrå. Vi har ikke gjort noen analyse av hvorfor det er slik, men kan bare konstatere fakta.

Den oransje linja er 2020-tall, den blå er snittet for 2014–2019
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Å nei! hvem skal vi rakke ned på nå da, når det viser seg at svenskene har gjort det ganske bra og evt. overdødelighet skyldes mest sannsynlig variasjoner mellom år? Antar at de som hele tiden har vist til Sverige som skrekkeksempel kan puste lettet ut, det må være fint å få litt ordentlige data på bordet for sånne som Magnus Skrunes her, slik at man kan bruke faktiske data til å korrigere sine feilaktige synspunkter? :smiley:

  Conclusions
  All-cause mortality remained unaltered in Norway. In Sweden, the observed increase in all-cause mortality during Covid-19 was partly due to a lower than expected mortality preceding
  the epidemic and the observed excess mortality, was followed by a lower than expected
  mortality after the first Covid-19 wave. This may suggest mortality displacement.

 2. Avatar for Mari Mari says:

  Ikke bare kan ikke Sverige rakkes ned på. De fattige land gjør det bedre enn rike land. Der går argumentet med utviklingsland vasken.

 3. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Nei, her tar du helt feil. Poenget er nettopp at over- og underdødelighet mellom år har betydning for utfallet i ett spesifikt år. OK? Grunnen til at man ser på overdødelighet (“all cause mortality”) og ikke “Coronadødsfall” er jo av samme grunn at det er dette som legges til grunn for sesongmessig monitorering av influensabølgene som kommer hvert år. Se for eksempel NORMOMO og EUROMOMO. Dette er en godt etablert metode, mens “Coronadødsfall” er en høyst usikker og veldig problembelagt registrering (død AV Covid eller MED COV SARS 2?) Tror du de som monitorerer influensa er idioter? Det tror ikke jeg.

  Fordelen med å “zoome ut” litt Magnus er at du setter ting i kontekst. Det er det studien gjør. Den forteller oss at i Sverige var det underdødelighet ledende opp mot Coronapandemien. Og hva forteller det oss? det betyr at det er et stort antall mennesker som desverre er mottakelige for respiratoriske lidelser som var “tilgjengelig” for viruset når det kom (“ild i tørt gress” konseptet). Dermed strøk det med en del fler akkurat det året, men hvis du ser det i historisk kontekts, viser denne studien at det faktisk er omtrent som forventet i kontekst av influensa-sesong og svinginger i overdødelighet sett under ett.

 4. Avatar for Dias Dias says:

  I seg selv er Corona viruset helt ufarlig. Det er først i kombinasjon med ett annet virus , eller en underliggende sykdom som skaper inflammasjon(feber) at Corona viruset blir farlig. I kombinasjon med et reelt farlig virus kan så mange som 45% av verdens befolkningen omkomme av for høy temperatur. Årsaken til at så mange vil dø er at ca. 45-60% lider av en eller flere former for metabolsk syndrom som gir en lavgradsinflammasjon. Det er dette i kombinasjon med Corona viruset som kan bli virkelig alvorlig, men det gjør også tiltakene meningsløse.
  Corona har til felles med AIDS viruset at det angriper immunforsvaret. Det får en til å undre seg over at det ikke er laget en vaksine mot AIDS, hvis det er så enkelt å lage vaksiner imot virus som angriper immunforsvaret vårt.

  Det å produsere en vaksine mot Corona viruset blir like god butikk som å masse produsere “kongens nye klær”,

 5. Avatar for Dias Dias says:

  Det er helt utrolig at du kun ved å følge massemedia har lullet deg inn i en fantasiverden hvor du tror at du aner hva du snakker om.

 6. Avatar for INK INK says:

  Man lager regler for folk som ikke er i risikogruppen, men har fortsatt elendige smittevernrutiner på sykehjem:

  Jeg håper jo det er bedre enn dette de fleste steder, men jeg har en mistanke om at dette ikke er enestående.

 7. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  De har ikke gjort en dritt siden i våres. Du vet, hvis man hadde satt inn noen målretta tiltak til en fraksjon av prisen hadde 90% av dødsfallene vært unngått fordi det er gamlingene på pleiehjem som stryker med. Men det blir ikke pandemi av sånt vettu, hvordan skal vi holde frykten gående hvis ingen dør?

 8. Avatar for INK INK says:

  Ja, det blir jo litt som gamledagers sanatorier.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

28 flere kommentarer

Deltakere