Ord, ord og atter ord…

2
Illustrasjon: Shutterstock
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Den økende motstanden mot vindkraft i Norge blir ikke bare illustrert av stadig nye meningsmålinger, og ved en betydelig folkelig organisering lokalt og av en rekke nye Facebook-sider. Motstanden er også i ferd med å bli ufattelig stor i mange partier. Mest gledelig er det at tidligere tilhengere av vindkraft nå er i ferd med å snu. Dette gjelder spesielt i Frp, Rødt, SV, MDG og i deler av fagbevegelsen (Industriaksjonen m.m.).

Ser vi på de lokale holdningene rundt om i landet, er mange av de mest veltalende motstanderne faktisk medlemmer av Ap, Sp, Krf – til og med mange ordførere. Sågar også Venstre- og Høyre-folk er engasjert mot vindkraft, til tross for at partiene sentralt ser på vindkraft som nødvendig for å elektrifisere Norge – for å realisere illusjonen om at vi trenger mer enn 10.000 vindturbiner i Norge om klimaet i verden skal reddes.

Men i alle partier er det likevel mange som henger igjen i gamle, foreldede synspunkter. De vet nok innerst inne at propagandaen for vindkraft i Norge egentlig er en infam form for svindel som er oppfunnet av økonomiske spekulanter og deler av den norske kraftbransjen. Men de har likevel vanskelig for å innse helt at vindturbiner i Norge ikke har noe med det globale klimaet å gjøre – selv om de fleste andre nok skjønner at 50 TWh norsk vindkraft betyr null og niks for klimaet i verden, når vindkrafta burde erstatte nesten 30.000 TWh med «elektrisitet» som blir lagd av kull og gass. Slike vansker med å ta konsekvensen av fakta, kan nesten bare sammenliknes med han/hun som innser at det er helsefarlig å røyke, men som likevel ikke klarer å slutte.

Men dessverre finnes det også folk som befinner seg i en helt annen verden. Det tror fullt og fast at norsk vindkraft vil kunne få gunstige globale klimakonsekvenser – det blir omtrent som om de har bestemt seg for at det er sunt å røyke. To slike politikere hadde kronikken i Aftenposten 23. november 2020, nemlig Kristin Halvorsen (SV) og Vidar Helgesen (H), begge tidligere statsråder. De bruker det meste av plassen på å prøve å innbille oss at verden nå – etter Bidens valgseier – er i ferd med å realisere de nødvendige klimamål. Men det eneste de gjør, er å gjengi de store nasjonenes luftige og langsiktige politiske målsettinger.

Altså bare ord, ord og atter ord – slik klimapolitikken alltid har vært: Kina skal visstnok, ifølge Xi Jinping «nå netto nullutslipp innen 2060» (altså omtrent når våre tipp-tipp-oldebarn kanskje er født). Tilsvarende i USA: 2050, da Biden og hans etterfølgere angivelig skal ha bygd 500 millioner solcellepaneler og 60.000 vindturbiner. Og slik er det i hele Asia, dvs. i India, Japan, Sør-Korea, Filippinene, Malaysia, Vietnam og Bangladesh. Jeg har problemer med å forstå hvordan Halvorsen/Helgesen kan innbille seg at slik «informasjon» kan ha betydning for norsk energipolitikk og klimadebatt.

Flere artikler av Odd Handegård her.

Vil du bidra til kritisk og uavhengig journalistikk: Vipps 116916.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Saksa fra Statnetts langsiktige markedsanalyse for Norden og Europa i perioden 2020-2050:

  “Hvis vi ser bort fra naturinngrep vil de billigste alternativene være å dekke det meste av det økende kraftbehovet med videre utbygging av landbasert vindkraft og gjennom opprustning og utvidelse av vannkraft. I vår oppdaterte analyse er vindkraft på land fortsatt bedriftsøkonomisk lønnsomt uten subsidier. I lys av økt motstand mot vindkraft på land, og de siste to årenes politiske prosesser på området, ligger det imidlertid an til å bli en mer restriktiv utbygging av landbasert vindkraft. I Basis har vi derfor lagt til grunn mye lavere vekst etter at det som nå er under bygging er satt i drift. Kun en
  mindre andel av prosjektene som allerede har konsesjon er lagt inn. Hvor mye vindkraft som vil bli bygget etter hvert er naturlig nok usikkert, men det virker per nå lite sannsynlig med en storskala utbygging av vindkraft på land i Norge. På den andre siden gir en mer restriktiv utbygging bedre lønnsomhet, noe som peker i retning av at det kan komme nye prosjekter i mindre konfliktfylte områder.” (side 59)

  “Vi forutsetter at det etter hvert blir vanlig å legge solcellepanel på tak i Norge. I sum gir dette et positivt bidrag på energibalansen, men siden produksjonen først og fremst kommer i sommerhalvåret bidrar det også til økt nettoeksport. Havvind er som tidligere nevnt ikke lønnsomt per i dag og med dagens norske kraftpriser vil subsidiebehovet vært betydelig. Imidlertid er teknologien under utvikling, og 12 juni i år åpnet regjeringen to egnede områder for havvind, Utsira Nord utenfor Vestlandet og Sørlige Nordsjø II. Vi forventer utbygging av havvind fra 2030 og utover i analyseperioden, og legger til grunn 4 TWh havvind i 2030 og 15 TWh i 2040.” (s. 60)

 2. Avatar for smurfen52 smurfen52 says:

  Jeg tror ikke det globale maskepåbudet handler om korona, men derimot så er maskepåbudet for å redde klimaet.

  Tar man på masker så puster man inn igjen sin egen CO2, en slags karbon lagring i egen kropp, eller resirkulering om du vil.

  Kjempesmart, nå trenger vi ikke lenger frykte at den globale snitt temperaturen skal øke til over en billion grader før jul. :smiley:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere