Norge og USA hacker russiske datanettverk

0
Hovedkvarteret for Etterretningstjenesten på Lutvann. Det er herfra hackinga drives. Foto: Forsvaret

Norsk og amerikansk etterretningstjeneste har samarbeidet om å hacke russiske datanettverk for å få opplysninger om Russlands politiske ledelse. NUPI-forsker sier denne informasjonsinnhentingen kan bli brukt i forbindelse med dataangrep. Dette skriver Bård WormdalNRKs nettsider. Wormdal fortsetter:

For første gang er det dokumentert at den norske militære etterretningstjenesten hacker for å hente ut etterretningsinformasjon om Russland.

Opplysningene om spionasjen blir bekreftet i en gjennomgang den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA har gjort av samarbeidet med den norske militære etterretningstjenesten.

Det topphemmelige dokumentet er en del av Edward Snowdens omfattende materiale fra NSA.

En liten del av det tre siders lange notatet har tidligere vært offentlig, men nå er hele dokumentet lagt ut på nett, med enkelte overstrykninger.

Her er utdrag fra dokumentet:

Og her:

Av dokumentet framgår det altså at NSA betrakter Norge som en av sine «top partners».

Startet under de rødgrønne

Wormdal skriver:

Det var i september 2011 Etterretningstjenesten for første gang informerte NSA om at de drev spionasje i datanettverk. NSA og den norske hemmelige tjenesten ble enige om å dele på denne typen etterretningsinformasjon.

NSA ville utvide og forsterke samarbeidet med Norge, med fokus mot mål i det russiske politiske lederskap og den russiske forvaltningen av natur- og energiressurser.

7. mars 2013 hadde NSA og Etterretningstjenesten et årlig planleggingsmøte.

Det var altså Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering som startet dette etterretniningssamarbeidet med NSA. Og det har fortsatt uavbrutt under Erna Solbergs regjeringer. Etterretningstjenesten skal i tidsrommet 2013-2018 ha investert om lag 100 millioner dollar i nytt teknisk utstyr for overvåking.

Utenriksdepartementet vil ikke svare på spørsmål fra NRK om denne cyberovervåkinga, og henviser bare til regjeringas strategi for det digitale rom. Der heter det:

For å fremme sikkerhet, stabilitet og økt robusthet i digitale nettverk vil regjeringen:

Fremme internasjonalt samarbeid om cybersikkerhet og enighet om statlig oppførsel i det digitalerom. I dag deltar Norge på viktige arenaer i regi av EU, FN, Nato, OECD (Organisasjonen for økonomisksamarbeid og utvikling) og OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa), Europarådetsamt i dialoger med andre stater både bilateralt og regionalt, herunder Nordisk samarbeid.

Forsker Erik Reichborn-Kjennerud ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) sier til NRK at norsk innhenting av informasjon i datanettverk også kan bli brukt i angrep.

– Det er klart at hvis man kartlegger datanettverk hos andre stater, så er det for eventuelt å planlegge angrep på disse datanettverkene

Det går også fram av Wormdals artikkel at Norge ikke sjøl har kapasitet til å analysere de dataene som de henter ut ved å hacke russiske datanettverk, så de gjøres av NSA.

Norge blir dermed en framskutt lyttepost og hackingpartner for USA i en cyberkrig som er tett knyttet til virkelig krig.

Og dette har ikke EOS-utvalget kapasitet til å kontrollere. Dermed er det ingen som kontrollerer det. Betryggende?

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelAnklager uten bevis: Navalnyj og dataangrep på Stortinget
Neste artikkelWHO-publisert forskning: For folk under 70 er dødeligheten av covid-19 lavere enn for influensa