Markering mot vindkraft på Haramsøya – vis din motstand!

0
Den folkelige motstanden mot vindkraftbaronene vokser i styrke. Her fra Haramsøya. Foto: Motvind / Håkon Akselsen

Lørdag 10. oktober fra kl. 12.00 til 15.30 blir det markering mot vindkraft på Haramsøya på Eidsvolls plass i Oslo.

Arrangørene skriver i ei pressemelding:

Aldri har vi sett mer omfattende og raskere ødeleggelse av sårbar og urørt natur enn det vi ser nå. Dette skjer under påskudd av å være en del av det som gjerne omtales som «det grønne skiftet».

Formålet med denne markeringen er å bidra til økt oppmerksomhet rundt den omfattende vindkraftutbyggingen i norsk natur generelt og den svært omstridte utbyggingen på idylliske Haramsøya spesielt. Den unike naturperlen sprenges i stykker dag for dag til tross for at det er påpekt en rekke feil og mangler ved konsesjonen som er grunnlaget for utbyggingen. Tiden er inne for å nå ut til innbyggere i Oslo og omegn som selv ennå ikke er direkte berørt av vindkraftutbygging. Dette angår oss alle.

Det er ikke bare tanken som teller – vis din motstand!

Bakgrunn

Haram kraft har fått konsesjon for bygging av vindkraftverk på Haramsøy. Utbygger er Zephyr AS. Viken fylke har gjennom Østfold energi en betydelig eierandel i Zephyr AS.

Det planlagt vindkraftverket består av åtte 150 meter høye vindturbinene plassert på det eneste fjellet på den åtte kilometer lange og tre kilometer brede øya med rundt 600 innbyggere. Haramsøya er trolig, med bakgrunn i sin størrelse og form, det minst egnede av alle ikke-egnede lokasjoner for vindkraft.

Vindkraftverket er meget omstridt og det er svært sterk motstand blant lokalbefolkningen mot utbyggingen. Styret i Nei til vindkraft på Haramsøy har gått til sak mot staten for å stanse utbyggingen. Det er blant annet påpekt en rekke feil og mangler ved konsesjonen for utbyggingen:

 1. Mangelfull utredning av rasfaren
 2. Feil i støyrapporten
 3. Manglende medvirkning ved konsesjonsendringer
 4. Usikkerhet knyttet til vindressursen
 5. Ulovlig oppført kaianlegg
 6. Uriktige opplysninger om konsekvensutredning angående fugl
 7. Flytting av naturreservat (1) og smaragdnettverk (2)
 8. Uriktige opplysninger om lysmerking av turbinene
 9. Uriktige opplysninger om styrket forsyningssikkerhet på øyene
 10. Feil i utredning om skyggekast
 11. Manglende tillatelse til å grave over Hildreelva
 12. Uavklarte privatrettslige forhold
 13. Ufullstendig kartlegging av drikkevann
 14. Feil og mangler i masseuttakene på fjellet

Se video om Haramsøya:

YouTube player

Vindkraftvandalismen på Haramsøya og motstanden mot den er omtalt i mange artikler på steigan.no – les her.

Vipps 116916

Forrige artikkelSjokktall i Sverige: teknogigantenes serverhaller drar så mye strøm som et halvt kjernekraftverk
Neste artikkelJan Guillou: – For Vänsterpartiet er rasisme ikke noe problem bare den kommer fra rett hold