Jan Bøhler og krisa i Arbeiderpartiet

4
Jan Bøhler på Senterpartiets pressekonferanse. Skjermdump fra NRK.

Jan Bøhler mot det humanitærpolitiske komplekset*

Ove Bengt Berg

Av Ove Bengt Berg.

Jan Bøhler bøyde av for motstanderne mot hans renominasjon på stortingslista til Oslo Ap. Han hadde i flere år lagt seg ut med ideologien til det humanitærpolitiske kompleks, en ideologi som står sterkt i Oslo Ap, særlig i AUF. Bøhler framhever det gamle sosialdemokratiske prinsippet om «gjør din plikt, krev din rett», mot framsnakkinga av tilpasning og underordning av innvandrernes religion og kultur. Sånn som sosiale problemer tidligere ble løst i Norge, tross arbeidsledighet og trangboddhet. Han pådro seg derfor stadig mer vrede fra det etterhvert mektigere svakhetselskende og overtolerante partisjiktet i Oslo Ap og AUF. 
Bøhler oppholder seg ute blant folk, ikke på interne partimøter. Reelt var vrakinga av han en eksklusjon. Den interne kampen i Oslo Ap mot Bøhler rammer nå Ap som en boomerang. 
Om «rødgrønt» flertall, bør Vedum heller bli statsminister enn de upolitiske forliks mester med Høyre, Ap-leder Støre.

Ramma av anonyme kilders bakvaskelse
Det var i sommer at Jan Bøhler meldte fra om at han trakk seg fra kampen om å bli nominert til en ny periode. Fordi han fikk servert klare meldinger fra tunge krefter i partiet, anonyme, om at det ville bli mobilisert mot hans gjenvalg. Nærmest på sekundet jublet Oslo Aps leder Frode Jacobsen for denne avgjørelsen. Rett etter meldte Jacobsen seg som stortingskandidat sjøl. Det er altså ingen motstand i Oslo Ap mot verken Støre på første plass, Anniken Huitfeldt på andre, og den svært høyreorienterte Espen Barth Eide på tredje plass. Dette har med politikk å gjøre.

Kampen mot Bøhler
I en podkast med Nettavisen 14. juli i år, fortalte Bøhler at han fikk oppringinger fra medier og bedt om å kommentere opplysninger fra anonyme kilder om han. Bøhler skjønte med en gang at det er noen svært betydningsfulle kilder viktige medier har da de ringte til han for å få en kommentar. Som han sa, mediene tar ikke anonyme tips for god fisk hvis det ikke kommer fra en eller flere sentrale personer. Bøhlers venner fortalte han at de også hadde fått spørsmål fra medier om opplysninger fra de anonyme kildene. Det spillet vill han ikke være med på, sa han og trakk seg, derfor. Sjøl om at fikk støtte fra en Facebook-gruppe på 4 000 medlemmer.
VGs Hans Petter Sjølie skriver i VG i dag at Jan Bøhler var medlem av AKP(m-l) fram til 1976 da han meldte seg klart og tydelig ut.

Boka Østkantfolk skrevet av Jan Bøhler
og Einar Haakaas. Kagge forlag.

Karrierepartiet Ap
Jan Bøhler har ikke brukt tid på internt partiarbeid, i stedet har han en omfattende ekstern virksomhet blant folk flest, særlig i Groruddalen. Og så skiller han mellom partipamper som bare er på besøk i partiavdelinger eller andre folkelige organisasjoner, og de som jobber der. Ap er et karriereparti, der medlemmene først og fremst er ute etter behagelige og godt lønna stillinger, særlig i de mange høyt lønna stillingene i det statsfinansierte humanitærpolitiske komplekset som Støre kom fra (Røde Kors). Men også mer høyrepolitiske oppgaver tar Ap-medlemmene med seg, som leder i arbeidsgiverorganisasjonen Virke (Ivar Horneland Kristensen, Aps ordførerkandidat i Asker i 2011). Byråd for Ap i Oslo inntil siste valg, Tone Tellevik Dahl, har sikra seg direktørjobben i Norsk Eiendom, en del av NHO og som styrer 30 prosent av landets næringseiendommer. Dahl er som direktør i Norsk Eiendom er uforståelig nok blitt leder av nominasjonskomiteen for Oslo Ap!

…om innvandring og «integrering», «mangfold», trangboddhet og straff
Jan Bøhler har hatt mange innlegg om sosiale problemer og integrering, særlig i Nettavisen. Han har også diskutert ungdomsstraff med Petter Eide fra SV i Klassekampen. Han har helt andre synspunkter og forslag til tiltak enn den dominerende og aksepterte i venstrepolitikk. Bøhler baserer seg på tidligere erfaringer i Norge med arbeidsløyse og trangboddhet. De ble løst med andre tiltak enn «respekt», dvs underkastelse, for andre religioner og klansstyrers makt. For sine standpunkter ligger det i lufta at Bøhler anklages for å være en fordekt Frp-er. Bøhler står sterkere blant velgerne enn innad i Ap. 

Bøhler: Ap, særlig i Oslo tar ikke nederlaget i siste valg på alvor
Bøhler har særlig kritisert Oslo Ap for at det ikke tar på den store tilbakegangen i Oslo med 8 bystyrerepresentanter i siste valg. Heller ikke ellers i landet, mener Bøhler at partiledelsen tar tilbakegangen på alvor. Katastrofalt kaller han det. Ap har gått mest tilbake i de områdene der kjernevelgerne bor, sier han. Bøhler har fått følge av det tidligere Ap-medlemmet Tor-Erik Rødberg-Larsen, tidligere borettslagsleder for Svarttjern borettslag med 652 leiligheter på Romsås i Oslo i 36 år og 44 år som journalist i Arbeiderbladet/Dagsavisen.

Vedum som statsminister i «rødgrønt» flertall!
Blir det rødgrønt flertall er det i grunnen merkelig at det partiet som er mest likt Høyre, skal få lede regjeringa. Blir det et sånt resultat er det riktigere at det viktigste partiet mot høyrepolitikken får statsministeren. Og gjerne at Jan Bøhler blir sosialminister. Ikke den svakhetselskende sosionomen, SVeren Karin Andersen.

* Et begrep lansert av Terje Tvedt i boka si Det internasjonale sammenbruddet fra 2017. Se Tvedts artikkel om Det militær-politiske kompleks og venstresidens politiske krise — tilfellet SV.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Mari Mari says:

  Ja, AP er et slangebol. Aldri igjen Høyre eller AP. Håper da sannelig at folk nå skjønner hvordan ting egentlig henger sammen.

 2. Ingen brøler av Bøhler å forlate “Arbeiderpartiet”. For et parti for arbeiderklassen eller lavere middelklasse er det ikke lenger, og det har det ikke vært siden globalisten Brundtland og hennes folk infiltrerte AP for å få Norge inn i EU. Et parti som vil inn i EU, hvor markedsliberalismen med fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester ble vedtatt som fundament med Lisboa-traktaten, skal ikke kunne kalle seg et arbeiderparti.

  Bøhler har saklig forsøkt å kritisere den for det meste ikke-integrerbare masseinnvandringen fra MENA-land og parallellsamfunnene det resulterer i, og det så langt det går for et sentralt AP-medlem uten å bli ekskludert, men ble som alle andre beskyldt for rasisme.

  Multi-kulturismen som ble vedtatt av Brundtland er en globalist-strategi for å ødelegge nasjonalstater. For globalister vil ikke ha landegrenser for sin frie flyt av kapital. Ikke-integrerbar masse-innvandring ødelegger velferdsstatene, som globalister vil erstatte med privatisering av alle sosiale rettigheter, og den ødelegger også arbeidsmarkedet som globalister vil deregulere for fri flyt av arbeids-kraft. Den øker utgiftene sterkt i den passive delen av økonomien, som globalistene vil at europeiske stater skal låne-finansiere, og som en aldrende opprinnelig befolkning ikke kan betale, og må betale med at Verdens-banken og IMFs bakmenn kan kjøpe opp infrastruktur og landressurser for en billig penge.

  Bøhlers utmeldelse ble fordømt i kraftige ordelag av blant andre “Ap-kjempen” Berntsen, som av alle burde ha sett at AP har gått fra et arbeiderparti til Høyres søsterparti. Bøhlers nye parti SP er imot EU og har en strengere innvandringspolitikk, vil at Norge skal være selvforsynt med mat, og opprettholde bosetting i distrikts- og utkantnorge. SV og Rødts innvandrings-politikk er enda verre en APs, så SP ble kanskje det naturlige valget for Bøhler når han måtte velge mellom “venstresiden” og sentrum?

 3. Bravo, en glitrende kommentar! Men likevel primitiv som kritikk av Kongeriket Norge. Nordlyset er vakkert å se på, men ikke særlig opplysende.

  Vi kan feks. ta for oss denne kommentaren:

  globalisten Brundtland og hennes folk infiltrerte AP for å få Norge inn i EU

  OK. Hva med det? Dette er lovlig maktkamp. Dette er sånn staten vår fungerer per i dag. Man har anledning til å tjene sine egne interesser politisk, og man har anledning til å dele ut særtilskudd. Og derfor kan man forvente, gjennom systemteori og spillteori, at de med størst makt både endrer regelverk og deler ut særtilskudd til sin fordel.

  Hva skal vi liksom gjøre med kommentaren “ååå, Brundtland er så fæl, atte…det hun gjorde burde hun ikke gjort.” Dette er fuckings primitiv kritikk.

  Vi kan ta for oss ett eksempel til:

  Bøhler har saklig forsøkt å kritisere den for det meste ikke-integrerbare masseinnvandringen fra MENA-land og parallellsamfunnene det resulterer i, (…) men ble som alle andre beskyldt for rasisme.

  Det er er mange som tjener økonomisk, sosialt, karrieremessig og identitetsmessig på anti-rasisme og innvandring. Igjen så er kritikken “jeg føler det burde være mindre innvandring” fuckings primitiv.

 4. Så hva er konstruktiv kritikk?

  At særtilskudd alltid er en overføring til et mindretall, og derfor korrupsjon som man bør være prinsipielt imot hvis man skal respektere at statens inntekter tilhører alle nordmenn på lik linje.

  Det prinsipielle er at statens inntekter går til grunnleggende infrastruktur som tilfører lik verdi til hver nordmann, og ellers at hver nordmann mottar ei lik og ubetinga grunninntekt.

  Dette har jeg prøvd å forklare i hundre innlegg til døve ører. Det er forresten ikke mitt påfunn å dele likt, om det er sånn at folk ikke klarer å lytte pga. ego-konflikt. Å dele likt er å dele likt. Det er et prinsipp som foregår oss alle. Jeg har bare prøvd å forklare til meg sjøl og andre hvordan man kan dele våre natur- og samfunnsressurser på en prinsipiell, lik og rettferdig måte uten at kontantstrømmen korrumperer.

  Men uansett hvor mye kreativitet og hvor mange vinklinger jeg legger i å presentere ei rasjonell løysing på problemet med maktkonsentrasjon og umoralske særtilskudd, så traver folk videre i sine sedimenterte tankebaner slik:

  1. støtter vilkårlig utdeling av særtilskudd.
  2. støtter parlamentarisme mot en politisk maktkonsentrasjon.
  3. gnåler, år etter år, om at særtilskudd blir utdelt “feil”.

  Ja, lykke til med den, saudehoder! Kanskje føl hvordan særtilskudd burde utdeles “riktig” enda hardere, så kanskje ting ordner seg?

  Det er tilsynelatende umulig å skape en konstruktiv, politisk bevegelse gjennom dette forumet.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere