Forskning: Skolestengning gir flere dødsfall på lang sikt

12

Forskere ved University of Edinburgh har studert konsekvensene av skolestengninger som svar på covid-19-epidemien, og kommet til det for mange overraskende svaret at sjøl om antall smittede holdes nede på kort sikt, vil det føre til flere dødsfall på lang sikt.

Forskerne sier at stengning av skoler og butikker kan «flate ned kurven» slik at man ikke risikerer å overbelaste helsesystemet på kort sikt. Men analysen deres sier at dersom man fortsetter med dette, vil man ikke bare forlenge epidemien, men man risikerer stadig nye bølger med høyere dødstall totalt. De sier at det man risikerer ved å stenge skoler, arbeidsplasser og butikker er å få en større og mer omfattende smittebølge i andre omgang. Professor Graeme Ackland, som har ledet studien, sier at:

På kort sikt bidro stenging av skoler til å redusere alvorlighetsgraden av den første bølgen, i den grad det ikke var behov for Nightingale sykehus, men beslutningen har gjort oss mer sårbare for påfølgende infeksjonsbølger.

Studien viser også at:

Generell sosial distansering antas å redusere antall tilfeller, men øke det totale antallet dødsfall sammenlignet med sosial distansering som praktiseres av bare for dem over 70. Dette er fordi Covid-19 relaterte dødsfall er sterkt skjevfordelt mot eldre aldersgrupper.

Mark Woolhouse, som er professor i epidemiologi ved University of Edinburgh, kommenterte forskningsresultatet og sa blant annet:

…lockdown løser en umiddelbar krise uten å gi en langsiktig løsning. Når vi prøver å holde epidemien undertrykt, risikerer vi en tilbakevendende syklus av restriksjoner av en eller annen form.

“Rice et al. peker også på at disse resultatene var tilgjengelige for beslutningstakere da denne modellen først ble publisert 16. mars. Implikasjonen er at det da var kjent at skolestengning kunne ha negativ innvirkning på epidemien i løpet av den første bølgen.

Kanskje den viktigste lærdommen som bør trekkes fra denne studien, er advarselen om at hvis vi lar kortsiktig tenking diktere vårt svar på Covid-19, kan vi ikke ta de beste beslutningene for å minimere byrden på folkehelsa på lengre sikt.

Studien har bare sett på koronarelaterte dødsfall og ikke på dødsfall som kommer som konsekvens av lockdown. Forskningsrapporten er finansiert av UK Research and Innovation, Rapid Assistance in Modelling the Pandemic (RAMP) initiativet og koordinert av Royal Society.

Kommentar:

Politikerne og andre beslutningstakere har trodd at de kan «leke Gud» og stanse et virus gjennom drakoniske stengninger av samfunnet. Men mange har advart mot at dette gigantiske eksperimentet med folkehelsa vil ha konsekvenser for både folkehelsa på lang sikt og for samfunnet som helhet, som politikerne ikke har forestilt seg, eller som de har sett bort fra. Denne studiene viser det kontraintuitive at stenging, som reduserer de første dødsfallene kan få motsatt virkning av det man forestilte seg. På den måten bekrefter den også det som Den store Barrington-deklarasjonen konkluderer med:

Undertegnerne mener at det beste veivalget er å beskytte de utsatte, men ellers la de som har minimal dødsrisiko leve sine liv normalt og bygge opp immunitet mot viruset gjennom naturlig infeksjon, samtidig som de bedre beskytter de som er i størst fare. De kaller dette Fokusert beskyttelse.

De som ikke er sårbare, bør umiddelbart få lov til å gjenoppta livet som normalt. Enkle hygienetiltak, som håndvask og å være hjemme når man er syk, bør praktiseres av alle for å redusere terskelen for flokkimmunitet. Skoler og universiteter bør være åpne for personlig undervisning. Fritidsaktiviteter, som sport, bør gjenopptas. Unge voksne med lav risiko bør jobbe normalt, snarere enn hjemmefra. Restauranter og andre virksomheter bør åpne. Kunst, musikk, sport og andre kulturelle aktiviteter bør gjenopptas. Mennesker som er mer utsatt, kan delta hvis de ønsker det, mens samfunnet som helhet nyter beskyttelsen de sårbare blir gitt av de som har bygget opp flokkimmunitet.


KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Olav Olav says:

  Den “tilbakevendende syklusen” forutsetter vel at det ikke kommer noen effektiv vaksine. Evnt at mye de samme som er imot “nedstenging” også er vaksinemotstandere og nekter å opptre solidarisk med de eldre og andre utsatte, og dermed selv sørger for en “tilbakevendende syklus”. Men jeg kan tenke meg at det tross alt er mange nok, spesielt blant eldre og andre utsatte, som vil la seg vaksinere til at det ikke blir noen “tilbakevendende syklus”. Når det gjelder den “store” Barrington-deklarasjonen": Det er mer enn 300.000 leger i Storbritannia og mer enn 660.000 sykepleiere. " 1379 medisinske eksperter og eksperter på folkehelse, samt 1524 helsearbeidere", det sier dermed ikke stort. Det minner litt for mye om tilsvarende uttalelser fra “klimaskeptikere” uten at det dermed skal være sagt at ikke dette er noe mer seriøst.

 2. Avatar for Olav Olav says:

  The herd immunity approach championed by the Great Barrington Declaration would, if actually put into practice, prove disastrous for society as a whole and the healthcare system in particular. That’s the message in a memorandum that was written by 80 international researchers and published in The Lancet this week. That open letter, called the John Snow Memorandum, warns that a herd immunity approach to managing COVID-19 by allowing immunity to develop in low-risk populations while protecting the most vulnerable is “a dangerous fallacy unsupported by the scientific evidence.” That’s also a point made by Kevin Kavanagh, MD, a member of Infection Control Today® ’s Editorial Advisory Board in his rebuttal to the Declaration. Kavanagh wrote that “for infection preventionists and frontline healthcare workers, the Great Barrington Declaration places their lives and livelihood at risk.” https://www.infectioncontroltoday.com/view/experts-forcefully-push-back-on-barrington-declaration

  Kan ihvertfall tenke meg at de fleste helsearbeidere neppe vil være begeistret for det disse som står bak den “store” deklarasjonen foreslår. Det skulle være interessant å vite hvor mange av disse som selv er “frontline workers” ? En viktig årsak til nedstengingen var faktisk også mangelen på smittevernutstyr for helsearbeidere, og konsekvensen selv med nedstenging et betydelig antall som døde av COVID-19. Men det er klart, det lar seg vel bortforklare eller simpelthen fornekte det også.

 3. Avatar for Enebak Enebak says:

  Går det ikke an å være mot inngripende tiltak uten å være “vaksineskeptiker”, “koronaskeptiker” eller “konspirasjonsteoretiker”?
  Hva med oss som ganske enkelt ønsker at Norge skal styres etter norsk lov og gjeninnføre menneskerettighetene?
  Hadde ikke et enstemmig storting tillatt regjeringen å gjennomføre massive lovbrudd etter 12. mars, ville vi ikke hatt “de strengeste og mest inngripende tiltak siden Hitler styrte Norge” og pandemien ville langt på vei ha vært over.

 4. Avatar for Olav Olav says:

  Jeg kan være enig i at det er grader av alt og at det har vært tiltak som har overskredet grensen for det akseptable. Av det mest opplagte feks “hytteforbudet”. Men ser en på oppblussingen av smitte i høst så er det også rimelig opplagt at forbudet mot større forsamlinger burde vært håndhevet mye hardere nettopp for å kunne unngå andre tiltak. Regjeringen har der opptrådt klart “populistisk” ovenfor visse grupper. Hadde feks smitteutbruddene pga Ramadan og Eid blitt straffet hardt og med bred offentlig oppmerksomhet så kunne antagelig unngått det som senere skjedde ifm det muslimske bryllupet i Sarpsborg osv. Selvsagt burde også demonstrasjonen foran stortinget vært hindret. Og “fadderukene” burde vært avlyst osv. Så kunne man mer uproblematisk unngått enkelte andre tiltak som maskepåbudet her i Oslo. Men at “pandemien langt på vei ville vært over” om man ikke hadde innført noen tiltak fra 12. mars, det har jeg ingen tro på. Det er bare å se hen til Sverige. Antall nye smittede ifht befolkning ligger fremdeles betydelig høyere enn for Norge. Antall innlagte i Sverige har også vært mye tydeligere på vei oppover de siste ukene. https://www.vg.no/spesial/2020/corona/norden/

 5. Avatar for Enebak Enebak says:

  Vi bør få flere graverende brudd på grunnloven og menneskerettighetene, bare det kan føre til færre positive koronatester. Det er notert.:slightly_smiling_face:

 6. Avatar for runeulv runeulv says:

  Hadde dere ikke vært så hyklete med hvordan dere velger hvike sannheter som er gode og som vi som samfunn skal følge, og hvilke sannheter som er onde, og derved uvitenskapelig pseudovitenskap som vi ikke må høre på, hadde det vært lettere å tro på deres edle motiver.

  Personlig har jeg eks vanskelig å ta noen seriøst som tror på barnehagehistorien om 2VK som historien om de onde mot de gode.

 7. Hvordan gikk det i rettsaken med frosken Pepe ? Er det avgjordt ?

 8. Avatar for runeulv runeulv says:

  Jeg vet ikke helt hva du mener, da det har vært mange rettsaker om temaet jeg aldri har fulgt med på. Stort sett er det folk som har forsøkt å tjene penger på memet som har måtte slutte med det.

  Når det gjelder memet Pepe, så er det ikke lovverk tilstede som kan forhindre deg i å poste hvilket Pepe-meme du måtte ønske.
  honkler pepe 23

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

4 flere kommentarer

Deltakere