Faktisk viser at de verken forstår journalistikk eller vitenskap

0

At Faktisk.no ikke driver med journalistikk, men er engasjert for å drive internettsensur, blant annet for Facebook, har vi vist mange ganger. Men nå har de også sjøl avslørt at de verken er pressefolk eller har noe begrep om hva vitenskap er.

E-post fra Faktisk

Vi mottok følgende epost fra Morten Langfeldt Dahlback i Faktisk.no:

«Jeg er journalist i Faktisk.no, og er i ferd med å ferdigstille en faktasjekk av en oversatt artikkel dere har publisert på steigan.no. Artikkelen det dreier seg om er «WHO bekrefter (ved et uhell) at Covid ikke er mer farlig enn influensa».
Vi har sett på påstanden i overskriften, og konkludert med at den er helt feil. Hovedgrunnen til dette er at Off-Guardians beregning av dødelighetsraten for covid-19 er basert på et feilaktig regnestykke. Konklusjonen er slik:

Ifølge nettstedet Off-Guardian viser uttalelser fra WHOs beredskapssjef Michael Ryan om at ti prosent av verdens befolkning kan ha blitt smittet av koronaviruset, at covid-19 ikke er farligere enn influensa. WHO og Ryan selv har gitt klart uttrykk for at koronavirussykdommen er farligere enn influensa.
Regnestykket Off-Guardian legger til grunn for sin påstand gir det feilaktige svaret at 0,14 prosent av dem som er smittet av koronaviruset, dør. Forskning tilsier at tallet er rundt 0,6 prosent. Dette tallet brukes også av WHO.

Grunnen til at regnestykket er feil, er som følger:

Off-Guardian deler altså antallet av de bekreftet smittede som har dødd av covid-19 på et anslag over hvor mange som er smittet, totalt sett, og kommer da frem til en «dødsrate» på 0,14 prosent. Dette regnestykket gir ikke mening, fordi det sammenligner epler og pærer – to størrelser som ikke kan sammenlignes direkte.

Mens tallet 780 millioner er basert på et anslag over hvor mange som, totalt sett, kan ha blitt smittet med covid-19, er antall dødsfall nettstedet opererer med basert på personer med bekreftet smitte som er døde som følge av covid-19.

Siden mange kan dø av covid-19 uten at de har blitt testet for sykdommen, går det ikke an å finne ut hvor dødelig koronaviruset er ved å dele antallet bekreftede smittetilfeller på antallet personer som antas å ha blitt smittet, totalt sett. Da vil dødelighetsraten man kommer frem til bli for lav, av åpenbare grunner.
Videre har WHOs Michael Ryan senere avkreftet at organisasjonen mener at covid-19 er like farlig som influensa, som det fremgår av denne transkripsjonen. Også en metastudie som nylig ble publisert i Nature anslår en langt høyere dødelighetsrate, på mellom 0,53 og 0,82 prosent.
Siden du har videreformidlet denne artikkelen til et norsk publikum, vil vi gjerne gi deg tilbud om å gi en kort kommentar til denne konklusjonen. Vi lurer også på om du står inne for innholdet i den oversatte artikkelen.
I tillegg er det grunn til å tro at Off-Guardian har en omfattende historie knyttet til å spre feilinformasjon. Basert på en rapport fra NewsGuard, skriver vi at dette nettstedet «begår «jevnlige og alvorlige» brudd på journalistiske standarder, og (…) har spredd feilinformasjon om koronaviruspandemien, samt konspirasjonsteorier om terrorangrepene 11. september 2001 og vaksiner.» 
Vi har følgende spørsmålet knyttet til dette:

  • Mener dere at Off-Guardian er en pålitelig kilde?
  • Hva tenker dere om egen kildekritikk i denne saken?

Fint om dere har mulighet til å svare innen kl 13 i morgen.
Vennlig hilsen

Morten Langfeldt Dahlback

Faktisk.no«

Svar fra steigan.no

Vårt svar var som følger:

«Hvis dere i Faktisk hadde vært pressefolk, hadde dere aldri stilt meg disse spørsmålene. Pressefolk vet at en signert artikkel står for forfatterens regning. Hadde dere vært pressefolk, hadde dere heller aldri bedt meg om å gi en «helseattest» av den avisa der denne artikkelen først ble publisert. Hadde dere vært pressefolk, hadde dere skjønt behovet av at så mange synspunkter som mulig får bryne seg i den offentlige debatten, og særlig i en sak med så forferdelige konsekvenser som den nåværende lockdownpolitikken. 

Med dette har dere vist at dere ikke er pressefolk, men små sensurklerker som gjør sitt ytterste for å kvele det offentlige ordskiftet. Dere hadde gjort det godt i DDR. 

Når det gjelder innholdet, så sitter verken dere eller vi med noen endelig fasit, men det er verdt å merke seg at den anerkjente epidemiologen John Ioannidis har gjort en vitenskapelig studie av  dødeligheten av covid-19 som viser at dødeligheten av viruset i forhold til alle smittede (IFR) ligger på et mediantall på 0,05 % for folk under 70. Studien er fagfellevurdert og publisert i WHOs egen Bulletin. Det tilsvarer det Kit Knightly skrev i den artikkelen dere kritiserer.

vennlig hilsen

Pål Steigan

sjefredaktør i steigan.no«

Oppfølgingsspørsmål fra Faktisk

Dette førte til at vi fikk følgende oppfølgingsspørsmål fra Faktisk:

«Takk for svar. Ioannides-studien du viser til har blitt kritisert av en rekke forskere, blant annet for problematisk metodebruk, mangelfullt datagrunnlag og at den ikke tar høyde for at personer kan ha flyttet seg mellom de forskjellige områdene som er dekket i Ioannides metaanalyse, noe som fører til at tallet på smittede personer kan bli blåst opp. 
Se f.eks:
https://rapidreviewscovid19.mitpress.mit.edu/pub/6z09ucch/release/2
https://rapidreviewscovid19.mitpress.mit.edu/pub/p6tto8hl/release/1

Siden du viser til Ioannides’ studie i tilsvaret ditt: Hvordan stiller du deg til denne kritikken?
Vennlig hilsen

Morten Langfeldt Dahlback

Faktisk.no«

Vårt svar

«Nok et eksempel på at dere verken er pressefolk eller skjønner hvordan vitenskapen fungerer. Det finnes ingen fasit, det skal være motsigelser. Ioannidis kommer til å svare, og det blir interessant. Faren oppstår hvis noen, sånn som dere, prøver å etablere en kanonisert fasit. Da dør vitenskapen.

Pål»

Kommentar

Morten Langfeldt Dahlback har ingen spesiell kompetanse på epidemier eller virus. Han kaller seg filosof og skribent og har tidligere bemerket seg ved å gjøre sitt ytterste for å forsvare milliardæren Bill Gates fra kritikk, og gjennom det vist at han heller ikke forstår noe av finansverdenen.

Les: Er Faktisk.no habile når de rykker ut til forsvar for Bill Gates?

Nå prøver han å være diskusjonspoliti i diskusjonen om covid-19, som om han besitter noen kunnskap til å kunne slå fast hva som er «Faktisk helt sant» i denne sammenhengen. Og da gjør han en rekke blundere.

Han går til angrep på ei nettavis for innholdet i en signert artikkel. Det er meningsløst i pressefaglig sammenheng. Har Faktisk noen gang gjort det med en kronikk i Aftenposten?

Filosof Dahlback konfronterer vår redaktør for innholdet i en signert artikkel. Det viser at han enda en gang ikke har skjønt hva journalistikk og presse er. Vår oppgave er ikke å skape ett rettroende samfunn av de siste dagers hellige, men å stimulere til en mest mulig fri og åpen offentlig meningsbryting. Dette er pressas raison d’être, eller som det heter i Vær Varsom-plakaten:

Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

Dette ansvaret har ikke Faktisk eller filosof Dahlback hørt om.

Så avkrever han oss en helseattest for nettavisa Off-Guardian, som om det skulle være en redaktørs oppgave. Vi vurderer artikler ut fra deres offentlige interesse og øvrige kvaliteter, ikke utfra hvor forfatteren har skrevet før. Skulle vi unnlate å publisere en artikkel av en person som har skrevet i VG når vi vet at den avisa har løyet om Irak-krigen og andre internasjonale forhold? Tanken er meningsløs.

Til slutt demonstrerer filosof Dahlback at han bortsett fra å ikke skjønne journalistikk heller ikke skjønner vitenskapens rolle. Vi har sitert en av verdens fremste fagfolk, John Ioannidis, (som Dahlback riktignok feilskriver navnet på), og så tror han at han har en trumf når han kan vise til andre fagfolk som mener noe annet enn Ioannidis.

Les: WHO-publisert forskning: For folk under 70 er dødeligheten av covid-19 lavere enn for influensa

Men det er jo nettopp vitenskapens vesen at det er faglig strid. Det er slik man kommer til bedre erkjennelse. Vitenskapen dør hvis det ikke er strid. Å forlange konsensus og rettroenhet i vitenskapelige spørsmål er å kreve vitenskapens død og erstatte den med trosbekjennelser.

Forrige artikkelNorske medier ødelegger seg selv for å forsvare Joe Biden
Neste artikkelValget i Bolivia: Fascister i Santa Cruz nekter å godta seieren til MAS
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).