Faktisk viser at de verken forstår journalistikk eller vitenskap

30

At Faktisk.no ikke driver med journalistikk, men er engasjert for å drive internettsensur, blant annet for Facebook, har vi vist mange ganger. Men nå har de også sjøl avslørt at de verken er pressefolk eller har noe begrep om hva vitenskap er.

E-post fra Faktisk

Vi mottok følgende epost fra Morten Langfeldt Dahlback i Faktisk.no:

«Jeg er journalist i Faktisk.no, og er i ferd med å ferdigstille en faktasjekk av en oversatt artikkel dere har publisert på steigan.no. Artikkelen det dreier seg om er «WHO bekrefter (ved et uhell) at Covid ikke er mer farlig enn influensa».
Vi har sett på påstanden i overskriften, og konkludert med at den er helt feil. Hovedgrunnen til dette er at Off-Guardians beregning av dødelighetsraten for covid-19 er basert på et feilaktig regnestykke. Konklusjonen er slik:

Ifølge nettstedet Off-Guardian viser uttalelser fra WHOs beredskapssjef Michael Ryan om at ti prosent av verdens befolkning kan ha blitt smittet av koronaviruset, at covid-19 ikke er farligere enn influensa. WHO og Ryan selv har gitt klart uttrykk for at koronavirussykdommen er farligere enn influensa.
Regnestykket Off-Guardian legger til grunn for sin påstand gir det feilaktige svaret at 0,14 prosent av dem som er smittet av koronaviruset, dør. Forskning tilsier at tallet er rundt 0,6 prosent. Dette tallet brukes også av WHO.

Grunnen til at regnestykket er feil, er som følger:

Off-Guardian deler altså antallet av de bekreftet smittede som har dødd av covid-19 på et anslag over hvor mange som er smittet, totalt sett, og kommer da frem til en «dødsrate» på 0,14 prosent. Dette regnestykket gir ikke mening, fordi det sammenligner epler og pærer – to størrelser som ikke kan sammenlignes direkte.

Mens tallet 780 millioner er basert på et anslag over hvor mange som, totalt sett, kan ha blitt smittet med covid-19, er antall dødsfall nettstedet opererer med basert på personer med bekreftet smitte som er døde som følge av covid-19.

Siden mange kan dø av covid-19 uten at de har blitt testet for sykdommen, går det ikke an å finne ut hvor dødelig koronaviruset er ved å dele antallet bekreftede smittetilfeller på antallet personer som antas å ha blitt smittet, totalt sett. Da vil dødelighetsraten man kommer frem til bli for lav, av åpenbare grunner.
Videre har WHOs Michael Ryan senere avkreftet at organisasjonen mener at covid-19 er like farlig som influensa, som det fremgår av denne transkripsjonen. Også en metastudie som nylig ble publisert i Nature anslår en langt høyere dødelighetsrate, på mellom 0,53 og 0,82 prosent.
Siden du har videreformidlet denne artikkelen til et norsk publikum, vil vi gjerne gi deg tilbud om å gi en kort kommentar til denne konklusjonen. Vi lurer også på om du står inne for innholdet i den oversatte artikkelen.
I tillegg er det grunn til å tro at Off-Guardian har en omfattende historie knyttet til å spre feilinformasjon. Basert på en rapport fra NewsGuard, skriver vi at dette nettstedet «begår «jevnlige og alvorlige» brudd på journalistiske standarder, og (…) har spredd feilinformasjon om koronaviruspandemien, samt konspirasjonsteorier om terrorangrepene 11. september 2001 og vaksiner.» 
Vi har følgende spørsmålet knyttet til dette:

 • Mener dere at Off-Guardian er en pålitelig kilde?
 • Hva tenker dere om egen kildekritikk i denne saken?

Fint om dere har mulighet til å svare innen kl 13 i morgen.
Vennlig hilsen

Morten Langfeldt Dahlback

Faktisk.no«

Svar fra steigan.no

Vårt svar var som følger:

«Hvis dere i Faktisk hadde vært pressefolk, hadde dere aldri stilt meg disse spørsmålene. Pressefolk vet at en signert artikkel står for forfatterens regning. Hadde dere vært pressefolk, hadde dere heller aldri bedt meg om å gi en «helseattest» av den avisa der denne artikkelen først ble publisert. Hadde dere vært pressefolk, hadde dere skjønt behovet av at så mange synspunkter som mulig får bryne seg i den offentlige debatten, og særlig i en sak med så forferdelige konsekvenser som den nåværende lockdownpolitikken. 

Med dette har dere vist at dere ikke er pressefolk, men små sensurklerker som gjør sitt ytterste for å kvele det offentlige ordskiftet. Dere hadde gjort det godt i DDR. 

Når det gjelder innholdet, så sitter verken dere eller vi med noen endelig fasit, men det er verdt å merke seg at den anerkjente epidemiologen John Ioannidis har gjort en vitenskapelig studie av  dødeligheten av covid-19 som viser at dødeligheten av viruset i forhold til alle smittede (IFR) ligger på et mediantall på 0,05 % for folk under 70. Studien er fagfellevurdert og publisert i WHOs egen Bulletin. Det tilsvarer det Kit Knightly skrev i den artikkelen dere kritiserer.

vennlig hilsen

Pål Steigan

sjefredaktør i steigan.no«

Oppfølgingsspørsmål fra Faktisk

Dette førte til at vi fikk følgende oppfølgingsspørsmål fra Faktisk:

«Takk for svar. Ioannides-studien du viser til har blitt kritisert av en rekke forskere, blant annet for problematisk metodebruk, mangelfullt datagrunnlag og at den ikke tar høyde for at personer kan ha flyttet seg mellom de forskjellige områdene som er dekket i Ioannides metaanalyse, noe som fører til at tallet på smittede personer kan bli blåst opp. 
Se f.eks:
https://rapidreviewscovid19.mitpress.mit.edu/pub/6z09ucch/release/2
https://rapidreviewscovid19.mitpress.mit.edu/pub/p6tto8hl/release/1

Siden du viser til Ioannides’ studie i tilsvaret ditt: Hvordan stiller du deg til denne kritikken?
Vennlig hilsen

Morten Langfeldt Dahlback

Faktisk.no«

Vårt svar

«Nok et eksempel på at dere verken er pressefolk eller skjønner hvordan vitenskapen fungerer. Det finnes ingen fasit, det skal være motsigelser. Ioannidis kommer til å svare, og det blir interessant. Faren oppstår hvis noen, sånn som dere, prøver å etablere en kanonisert fasit. Da dør vitenskapen.

Pål»

Kommentar

Morten Langfeldt Dahlback har ingen spesiell kompetanse på epidemier eller virus. Han kaller seg filosof og skribent og har tidligere bemerket seg ved å gjøre sitt ytterste for å forsvare milliardæren Bill Gates fra kritikk, og gjennom det vist at han heller ikke forstår noe av finansverdenen.

Les: Er Faktisk.no habile når de rykker ut til forsvar for Bill Gates?

Nå prøver han å være diskusjonspoliti i diskusjonen om covid-19, som om han besitter noen kunnskap til å kunne slå fast hva som er «Faktisk helt sant» i denne sammenhengen. Og da gjør han en rekke blundere.

Han går til angrep på ei nettavis for innholdet i en signert artikkel. Det er meningsløst i pressefaglig sammenheng. Har Faktisk noen gang gjort det med en kronikk i Aftenposten?

Filosof Dahlback konfronterer vår redaktør for innholdet i en signert artikkel. Det viser at han enda en gang ikke har skjønt hva journalistikk og presse er. Vår oppgave er ikke å skape ett rettroende samfunn av de siste dagers hellige, men å stimulere til en mest mulig fri og åpen offentlig meningsbryting. Dette er pressas raison d’être, eller som det heter i Vær Varsom-plakaten:

Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

Dette ansvaret har ikke Faktisk eller filosof Dahlback hørt om.

Så avkrever han oss en helseattest for nettavisa Off-Guardian, som om det skulle være en redaktørs oppgave. Vi vurderer artikler ut fra deres offentlige interesse og øvrige kvaliteter, ikke utfra hvor forfatteren har skrevet før. Skulle vi unnlate å publisere en artikkel av en person som har skrevet i VG når vi vet at den avisa har løyet om Irak-krigen og andre internasjonale forhold? Tanken er meningsløs.

Til slutt demonstrerer filosof Dahlback at han bortsett fra å ikke skjønne journalistikk heller ikke skjønner vitenskapens rolle. Vi har sitert en av verdens fremste fagfolk, John Ioannidis, (som Dahlback riktignok feilskriver navnet på), og så tror han at han har en trumf når han kan vise til andre fagfolk som mener noe annet enn Ioannidis.

Les: WHO-publisert forskning: For folk under 70 er dødeligheten av covid-19 lavere enn for influensa

Men det er jo nettopp vitenskapens vesen at det er faglig strid. Det er slik man kommer til bedre erkjennelse. Vitenskapen dør hvis det ikke er strid. Å forlange konsensus og rettroenhet i vitenskapelige spørsmål er å kreve vitenskapens død og erstatte den med trosbekjennelser.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for Flabb1 Flabb1 says:

  Applaus! Slik skal man svare faktisk.no. De sitter i timevis og pønsker ut hvordan de skal vri og snu på ulike saker for å finne noe de kan bruke for å feilstemple det som ikke er politisk korrekt. Faktisk.no er en fordekt sensurinstans og bør derfor ikke tas for noe annet enn det de er. Ingen vits å bruke for mye tid på å svare dem da de er helt usaklige uansett.

 2. I går på twitter :
  Tina40
  @RealTina40
  ·
  23. okt.
  “FACT CHECKERS “ didn’t exist until the truth started to get out !

 3. Dødligheten med Corona er i følge FHI sitt siste anslag for Norge 0,32 %. Under 1500 har så langt vært innlagt på sykehus.og litt over 250 har fått intensivbehandling.

  Planscenarioet til FHI 12. mars var 22 000 innlagt og 5 500 på intensiv.

  Faktisk nevner dødlighetsrate på 0,53-0,82 %. Da er det verdt å nevne at i Norge dør ca 0,75 % av befolkningen hvert år. Omtrent 40 000 mennesker dør i 2020 fulstendig uavhengig av Corona og tiltak. 279 døde med corona er altså under 1 %(400) av alle som dør.

 4. Avatar for INK INK says:

  Riktig. Faktiskfolka er verken pressefolk eller vitenskapsfolk. Man kunne kanskje si det pent at de er “informasjonsarbeidere” som fremmer saker og narrativer for eierne sine. Men det er en eufemisme, når det iblant utarter til ren propagandavirksomhet.

  Og for den slags betalt arbeid, passer vel også tittelen “sofist” (slik Platon bruker begrepet) bedre enn “filosof”?

 5. At Faktisk “imøtegår” WHOs fagfellesskap godkjente forskningsrapports dødsrate på 0,14%, med sine tall 0,52-0,82% forandrer ikke på det faktum at overlevelses-raten uansett er godt over 99%. De som dør er for det aller meste i høy alder ofte med en underliggende alvorlig sykdom, og alderen er ofte lik eller svært nær den forventede levealder for landet. Det er bare unntaksvis yngre som omkommer, og da er immunforsvaret svekket som regel.

  Når et virus har en overlevelses-rate på godt over 99% er det ikke dramatisk, det er ingen nasjonal krise, og det overbelaster ikke helsevesenets kapasitet. “Pandemien” fortsetter så lenge testingen med PCR-testen som gir opptil 80% falske positive fortsetter. Og selv om det utvikles en Covid-19 spesifikk test, skal det ikke erklæres nasjonal unntakstilstand når overlevelsesraten er over 99%.

  Korona-krisen er en konstruksjon av MSM på oppdrag av eierne, den globale storkapitalen som bruker krisen bla for å hensette befokningene i en panikkktilstand som gjør dem ukritiske til det som det virkelig er grunn til å frykte, den kommende vaksinen:

  "Mike Adams is a published food scientist, author of the popular science book Food Forensics and founder of ISO-accredited CWC Labs. Years ago he said the following:
  An engineered bioweapon will be released in population centers. There will be calls for massive government funding for the vaccine industry to come up with a vaccine. Miraculously they will have a vaccine developed in record time. Everyone will be required to line up and take this vaccine shot.

  There is indeed a release of an engineered bioweapon, followed by a vaccine mandate, massive government funding for the vaccine industry and a vaccine that is being developed in record time.

  The rest of his message is that this vaccine will slowly begin to kill millions – if not billions – of people over the course of a few years. It will be a kill-switch vaccine, designed to reduce the world’s population." Kilde.

 6. Avatar for Monika Monika says:

  Det er ikke første gang Faktisk demonstrerer et lavmål når det kommer til sin faktasjekking.
  Foreningen for Fritt Vaksinevalg har skrevet et omfattende motsvar på den “faktasjekken” de nylig ble utsatt for. Her mener jeg de fleste påstander som ble fremsatt av Faktisk ble fullstendig lagt i grus.

  Anbefalt lesning! :slight_smile:

 7. Avatar for K11 K11 says:

  “Filosof” er ikke en beskyttet yrkestittel, og filosofistudiet ved NTNU, som Dahlback tok, er et åpent studium som hvem som helst slipper inn på, selv med dårlige karakterer. (Jeg har gått der selv.)

  Faktisk.no er en norsk kopi av Snopes, et amerikansk nettsted som leverer regimevennlig propaganda på bestilling fra storkapitalen. Propagandaen deres har til hensikt å konsolidere regimets makt. Deres modus operandi er å “tilbakevise” “spinnville konspirasjonsteorier” ved å foreta sirkelslutninger og bedrive guilt by association, personangrep og No True Scotsman-feilslutninger.

 8. Avatar for Enebak Enebak says:

  Dahlback er ikke journalist. Han er skribent. Forskjellen på de to faggruppene er at skribenten ikke har noe forhold til journalisme. Skribenten har ikke noen bevisste tanker om hvorfor han skriver.

  Journalismens første bud er at sannhet er en illusjon. Det finnes ingen sannhet, bare et uendelig antall versjoner av virkeligheta.
  En journalist har respekt for at hver mann har rett til å forfekte sin oppfatning av virkeligheta og har ikke som oppdrag å dømme om virkelighetsoppfatninga er sann eller feil.

  Journalismens andre bud er at objektivitet er en illusjon. Objektivitet er ikke annet enn ubevisst subjektivitet. Å være ubevisst subjektiv er trolig en forutsetning for å få jobb som skribent i et sannhetsbyrå.

  En journalist vil aldri finne på å omtale seg selv som objektiv og vil ikke kalle verken fakta eller fiksjon “sant”.

  Derfor går det ikke an å kalle sannhetsbyrået Faktisk,no for en journalistisk redaksjon.

  Faktisk,no er en sammenraska gjeng med objektive, sannhetssøkende skribenter som neppe har hørt om begrepet journalisme.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

22 flere kommentarer

Deltakere