Elefanten i rommet

0
Migranter fra Syria under flyktningkrisa i 2015. Dette er på grensa mellom Hellas og Makedonia. Foto: Shutterstock

Det handler ikke om #50erikkenok

Av Eva Thomassen.

Vi er igjen vitne til en strøm av flyktninger og migranter  innover Hellas fra Tyrkia. Siste gang var i 2015. Da strømmet blant annet en million syriske flyktninger fra Tyrkia til Hellas. Så sa det stopp i 2016. EU inngikk en kontroversiell avtale med Tyrkia i 2016. Avtalen gikk ut på at Tyrkia tok tilbake alle flyktninger fra Hellas samt stengte grensene mot at EU ga Erdogan 6 milliarder euro (6.7 milliarder dollar). Når det gjaldt syriske flyktninger skulle EU for hver syrer som ble sendt tilbake til Tyrkia ta en syrer fra Tyrkia til EU. Fra 2016 til i dag sank flyktningestrømmen fra Tyrkia til Hellas med 97%. Hva skjedde med alle flyktningene etter 2016 og fram til i dag? Det var og er millioner av syriske flyktninger i Tyrkia som ikke kommer noen veg. Hva skjedde med dem? Amnesty antydet at Erdogan sendte syriske flyktninger tilbake til Syria.

Hva brukte Erdogan milliarder av euro på? Krigen i Syria. Erdogan trengte penger og støtte fra Europa som ikke ville ha følgene av krigen de deltok i i fanget.

2016 var også året hvor krigen mot Syria snudde. Øst-Aleppo ble befridd. Flere grønne busser med terrorister ble sendt til Idlib. Men, krigen var ikke over. Våpnene hadde ikke stilnet. Krigen varer fortsatt. Frontene har kun flyttet seg. Helt tilbake til 2011  har vestlige land ikke bare pøst på med militære våpen og bistandspenger, de har samtidig innført dødbringende  sanksjoner mot Syria. Vi har latt oss forføre av regjeringene, politikere, bistandsaktører, mediene at sanksjonene er ment å ramme «Assad».

Men, alle vet det er sivilbefolkningen  som har søkt beskyttelse i regjeringskontrollerte områder som lider under sanksjonene. Alle som befatter seg med Syria vet dette. Selv nå under corona-krisen som rammer Syria hardt, samarbeider  ikke Norge med offentlig myndigheter om å få medisinsk utstyr  inn i landet.   Konsekvensen er at 97% av befolkningene ikke får nødvendig medisinsk behandling. Men, ingen sier det. Ikke bistandsorganisasjonene heller. Når Rostrup fra Leger Uten grenser slår alarm om situasjonen i Syria er det Idlib han er bekymret for. Ikke de regjeringskontrollerte områdene. Når Redd Barna slår alarm er det om situasjonen i de USA-okkuperte områdene de er bekymret for.  Ikke de regjerningskontrollerte områdene. Faktum er at i likhet med alle vestlige bistandsorganisasjoner oppholder Leger Uten grenser og Redd Barna seg  ulovlig i Syria. De opererer kun i områder kontrollert av terrorgrupper. Bistanden smugles inn fra Tyrkia og Irak.  De får tilskudd fra UD og representerer norsk utenrikspolitikk i Syria. I Stortingsmelding 15 (2008/2009) omtales bistandsaktører som «påvirkningsagenter».

Les om Stortingsmelding 15: Styringsdokument for norsk imperialisme

Og, alle vet også at Norge sammen med allierte, ikke vil bidra med gjenoppbygging av Syria før Assad-regimet er styrtet. Men, ingen sier det. . EU sitter på billioner av Euro som ikke skal brukes i Syria før president Assad er styrtet fra makten. 

Det er stormaktspolitikk det handler om. Tyrkia som USAs og  NATOs viktigste alliert  vil ha mer militær og finansiell bistand fra EU til å kunne fortsette krigen mot den syriske regjeringen på vegne av nettopp EU. Derfor har han åpnet slusene til Europa. Et tydelig signal. Sammen med Trumps advarsel om at hvis ikke Europa tar tilbake kvinner og barn fra Al-Hol-leiren vil disse også havne i Europa. EU med Norge på slep er desperate etter å finne en løsning.

Det nytter ikke å appellere til regjeringen om antall  flyktninger når det er regjeringen som ér problemet.  Still heller de ubehagelige spørsmålene til våre folkevalgte. Det er de spørsmålene som vil redde millioner av flyktningers liv.

Men, først, still  de første spørsmålene til deg selv: Hva vet jeg egentlig om Syria generelt og krigen mot Syria spesielt?. Hvor har jeg tilegnet meg den kunnskapen? Har du vært i Syria under krigen? Hvis man ikke kjenner til krigen mot Syria må man ligge unna kampen om flyktninger. Flyktningene er bare en lissepasning for regjeringen og politikerne. Tenk å kunne konkurrere mot eget folk. Å lure folk til å tro at man bryr seg.

La oss anta du kjenner krigen. Da er det bare å stille de viktigste spørsmålene til dem som deltar i krigen. Da kan du spørre de folkevalgte, politiske lederne og regjeringen om disse spørsmålene:

1: Krig

Hvorfor deltar Norge i amerikanske kriger? Siden 1990 har Norge deltatt i 9 amerikanske kriger.

2:  Krigen mot Syria

Hvorfor deltar Norge i krigen mot Syria?

2016: Her hageselskap i Solbergs representasjonsbolig sammen med daværende forsvarsminister Søreide før Norge sender 60 spesialsoldater til Syria. For å gjøre hva?

Foto: /Forsvaret

3: Sanksjoner

Hvorfor støtter den norske regjering og folkevalgte sanksjonene mot Syria? Sanksjoner innført av USA og EU. Som gjør at mennesker i Syria må flykte.

3: Bistand

Hvorfor får ikke alle som bor i Syria bistand fra Norge?  Siden «Assad» ikke får bistand, hvem får 14 milliarder? «Assad» = 97% av den syriske befolkningen. De bor i regjeringskontrollerte områder.  Hvor i Syria havner pengene, da? Hva går de til?

2018: Regjeringskontrollerte områder:

Fra flyktningeleir i nærheten av Damaskus. I regjeringskontrollert område. Her får mennesker som kommer fra områder befridd fra terrorgrupper beskyttelse. På bildet  mennesker som har levd under terrorgruppa Jaish Al-islam i Douma/ Øst-Ghouta som ble befridd av den syriske hæren i 2018.

Der er det bare én ambulanse og bare syrisk-produserte medisiner (funnet på bakken da jeg besøkte flyktningeleiren i 2018). Det er utrolig at Syria fortsatt kan produsere egne medisiner.  Det eneste landet som gir bistand er Russland

Foto: Eva Thomassen
Foto: Eva Thomassen

2018: Områder kontrollert av terrorgrupper:

Idlib er kontrollert av HTS og en rekke Al- Qaida-tilknyttede terrorgrupper. Det er dit terrorister som ikke vil legge ned våpen blir busset. Her står ambulansene på rekke og rad og venter på at bussene med terrorister fra Jaish-al-Islam skal ankomme. Terrorgruppa som okkuperte Douma/ Øst-Ghouta.  Til høyre: medisinlager funnet etter Qunaitra ble befridd

4: Minerydding

Spør verdens største mineryddeorganisasjon, Norsk Folkehjelp, hvorfor de ikke driver med minerydding i Syria.

Norsk Folkehjelp 2020:

«På nåværende tidspunkt driver Norsk Folkehjelp ikke med minerydding i Syria».

Som en av verdens største humanitære minerydderorganisasjoner ønsker Norsk Folkehjelp å bidra med vår kunnskap og erfaring, men gitt situasjonen i landet er det flere faktorer som må på plass for at det skal være mulig både hva angår logistikk og sikkerhet». 

«Humanitær minerydding er vanligvis noe som skjer i etterkant av en krig, ikke når den fortsatt pågår. Norsk Folkehjelp følger situasjonen i Syria tett, med et ønske om å bidra med humanitær minerydding når situasjonen tillater det».  Norsk Folkehjelp ville blitt sanksjonert av USA om de drev med minerydding i regjeringskontrollerte områder i Syria. Norsk Folkehjelp tar imot penger fra USA. Da må de forholde seg til den amerikanske terrorlista. Syria og president Assad står på den lista.

Det er kun Russland og Armenia som driver med minerydding i Syria.

5: Gjenoppbygging / regimeskifte

Spør hvorfor Norge ikke vil  være med på gjenoppbygging før «Assad is out of the way». – «Norge og vestlige land er enige om ikke å bidra til langsiktig gjenoppbygging i Syria før en troverdig og inkluderende politisk overgangsprosess er i gang. Vi ønsker ikke at bistandsmidler utnyttes av det syriske regimet for å støtte opp under egen legitimitet», understreket Søreide.

I lekkede dokumenter fra britisk UD er Norges krigføring i Syria helt etter oppskriften for regimeskifte.  Man skal kvitte seg med Assad-regimet ved å utsette befolkningen for dødbringende sanksjoner og fravær av bistand inntil befolkningen tvinger Assad til forhandlingsbordet hvor han undertegner egen avgang. Også kalt «politisk forhandlingsløsning».  I mellomtiden må man tilrettelegge infrastrukturen i områdene som er kontrollert av terrorgrupper slik at disse skal fremstå som spiselige for et vestlig publikum. Noen terrorgrupper skal fremstå som opposisjonsgrupper. Andre som ekstremister. Propagandaen  skal vestlige og arabiske medier sørge for. Vi skal bli hjernevasket til å tro at det syriske folket støtter opposisjonen og de «moderate» opprørerne. White Helmets og Free Syrian Police og NGOer skal vise oss at sivilbefolkningen i de «frigjorte» områdene har et velfungerende sivilsamfunn. Alt bare løgn og hvitvasking fra CIA, MI6 og vestlige regjeringer. Det er til dette 14 milliarder skattepengene går til.  Denne plansjen fra de lekkede dokumentene viser hvordan dette regimeskifte skal skje

Når du har stilt alle spørsmålene vil du møte på elefanten i rommet. Det handler ikke om #50erikkenok. Det handler ikke om det syriske folket. Ikke om flyktningene.

Det handler om deg selv.
Man leter ikke etter roser der roser ikke gror.

Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelHva har hendt i Irland under covid-19 perioden?
Neste artikkelPartier som kommer og partier som går