Rapport: USAs kriger i Midtøsten har fordrevet minst 38 millioner mennesker

0

I en rapport fra Watson Institute ved Brown University heter det:

Minst 929.000 mennesker er drept av direkte krigsvold i Irak, Afghanistan, Syria, Jemen og Pakistan. Antallet personer som har blitt såret eller blitt syke som følge av konfliktene er langt høyere, det samme er antallet sivile som har dødd indirekte som følge av ødeleggelse av sykehus og infrastruktur og miljøforurensning, blant annet krigsrelaterte problemer.

Tusenvis av amerikanske soldater har omkommet i kamp, det samme har tusenvis av sivile entreprenører. Mange har senere dødd av skader og sykdommer påført i krigssonene. Hundretusenvis av soldater og kontraktører er blitt såret og lever med funksjonshemminger og krigsrelaterte sykdommer. Allierte sikkerhetsstyrker har også lidd betydelige skader, det samme har opposisjonsstyrker.

Langt flere av de drepte har vært sivile. Mer enn 387.000 sivile har blitt drept i kampene siden 2001.

Millioner av mennesker som bor i krigssonene har også blitt fordrevet av krig. De amerikanske krigene etter 11. september har tvangsflyttet minst 38 millioner mennesker i og fra Afghanistan, Irak, Pakistan, Jemen, Somalia, Filippinene, Libya og Syria. Dette antallet overstiger det totale antallet fordrevne av hver krig siden 1900, bortsett fra andre verdenskrig.

Lave anslag av en uhyggelig virkelighet

9. oktober 2019 skrev daværende president i USA, Donald Trump på Twitter:

«USA har brukt ÅTTE BILLIONER DOLLAR på å kjempe og å være politi i Midt-Østen. Tusenvis av våre store soldater har omkommet eller blitt hardt såret. Millioner av mennesker har dødd på den andre siden. Å GÅ INN I MIDT-ØSTEN ER DEN VERSTE BESLUTNINGEN SOM NOENSINNE ER GJORT … I HISTORIEN TIL VÅRT LAND! Vi dro til krig under en falsk og nå motbevist forutsetning: MASSEØDELEGGELSESVÅPEN. ”

Den tidligere presidenten hadde rett. USA har drept millioner av mennesker gjennom sine endeløse kriger. Dette er forbrytelser mot menneskeheten som er begått av verdens eneste supermakt – og deres allierte. Og det er første gang en president i USA innrømmer dette. Dette bekrefter det som er dokumentert av dem som har undersøkt det uhyggelige regnskapet for USAs kriger i Midtøsten.

Nicolas J S Davies skrev i 2018 at om lag 2,4 millioner mennesker har blitt drept som følge av USAs invasjon i Irak. I tillegg er 1,2 millioner mennesker blitt drept i Afghanistan og Pakistan som følge av krigen mot Afghanistan. Han har også beregnet at 250.000 mennesker er blitt drept som følge av krigen mot Libya, en krig der Norge var i fremste rekke. Davies mener at om lag en million mennesker kan ha blitt drept som følge av intervensjonskrigen mot Syria. I Somalia mener Davies at tallet på drepte ligger rundt 650.000. Og i den USA-støttede krigen mot Jemen mener Davies at tallet på drepte som følge av krigen er omlag 175.000.

«Krigen mot terror» kan ha drept 6 millioner

Basert på de informasjonene som er tilgjengelige kommer Nicolas J. S. Davies til at i alt 6 millioner mennesker kan ha blitt drept gjennom 18 års krig. Det viser at Donald Trump i dette tilfellet faktisk snakker sant. Og han har også fullstendig rett i at disse krigene har vært basert på løgner.

Minst 38 millioner drevet på flukt

Dermed vet vi at rapporten fra Brown University ikke overdriver, så la oss gå tilbake til den. Hele rapporten kan lastes ned her:

Forskerne skriver sjøl at tallet på 38 millioner kan være for lavt og at det virkelige tallet kan ligge mellom 49 og 60 millioner, og i så fall overgår det til og med annen verdenskrig. (s. 3 i rapporten).

Og notabene:

Mange av disse krigene har Norge enten støttet eller deltatt i, og norske politikere fortsetter å knytte oss sterkere og sterkere politisk og militært til den supermakta som er ansvarlig for disse forbrytelsene mot menneskeheten.

Forrige artikkelNettavisen om de «gode nazistene»
Neste artikkelIrland: «Massivt angrep mot ytringsfrihet»