Vil Tyskland bli tvunget til å skrinlegge Nord Stream 2?

59
Illustrasjon: Shutterstock

Den russisk-tyske gassrørledningen Nord Stream 2, som etter planen skal føre russisk gass direkte på havbunnen fra Leningrad oblast (ja, det heter fortsatt det) i Russland til Sassnitz i Tyskland, er nesten ferdigstilt. Men USA forsøker med nær sagt alle midler å hindre at den kommer i virksomheten. USA har truet sin NATO-allierte Tyskland med sanksjoner for å staoppe rørledninga. Og det er naturlig å forsøket på fargerevolusjon i Hviterussland og USAs militære oppbygging på grensa til Hviterussland i forbindelse med dette.

Les: Hundrevis av USA-soldater ankommet Litauen for øvelser ved grensa til Hviterussland

Tyskland har desperat behov for naturgass. Det tyske prestisjeprosjektet «Die Energiewende» er en ekstremt kostbar fiasko, og tysk industri trenger energiforsyninger som er stabile og pålitelige. Derfor russisk gass. Men USA vil for alt i verden hindre en akse Moskva–Berlin. Hensikten med NATO var fra starten av, slik alliansens første generalsekretær, Lord Ismay, sa å «holde russerne ute, amerikanerne inne og tyskerne nede». Dette formålet har ikke endret seg.

For å holde russerne ute, er det viktig for USA, som jo er sjefen i NATO, å slå en så sterk geografisk kile som mulig mellom Tyskland og Russland. Her kommer de baltiske stetene, Ukraina og Hviterussland inn. Estland, Latvia og Litauen er allerede NATO-medlemmer og USA har militærbaser der, på estisk side tett opp til Leningrad oblast.

Ved hjelp av statskuppet i Ukraina og de ukrainske fascistene har USA og NATO etablerte seg tungt der. Ukraina deltar regelmessig i NATO-øvelser, sjøl om landet ikke er formelt medlem. Hvis man også kunne lykkes med å rive Hviterussland ut av alliansen med Russland, vil man øke muligheten til å sabotere samarbeidet mellom Tyskland og Russland ytterligere, og man vil ha skapt et stort operasjonsrom for en mulig framtidig krig mot Russland.

Polen har sitt Intermarium-prosjekt, som er en relansering av stormaktsplanene til den autoritære, høyreorienterte polske lederen Józef Piłsudski som ville gjenreise storhertugdømmet Polen-Litauen fra dets glansdager da det strakk seg fra Østersjøen til Svartehavet. Pilsudski var den første europeiske lederen som sendte gratulasjoner til Adolf Hitler da han ble kansler i 1933. Da Pilsudski døde sendte Hitler utenriksminister Ribbentropp til Warszawa som Nazi-Tysklands representant i begravelsen.

Les: USA og balkanisering av Europa

Tyskland har vært uvillig til å bøye seg for USAs diktat, og det ble ikke mer positiv stemning i Berlin da Senatet i USA sendte et reint trusselbrev til Mukran havn i Sassnitz med varsler om svært kostbare konsekvenser. EU-kommisjonen har uttalt at USAs sanksjonsplaner strider mot folkeretten.

USA har altså gått til et politisk angrep både på Tyskland og på EU, og økonomisk handler det for USAs del om å få solgt LNG, naturgass fra USAs kriseramte frackingindustri til Tyskland. For Tyskland er det et elendig alternativ, siden dette blir mye dyrere og mindre praktisk.

Den framprovoserte krisa i Hviterussland har lagt et ytterligere press på Angela Merkel for å tvinge henne til å skrinlegge Nord Stream 2 i tolvte time.

Et annet alternativ som har ligget under horisonten, men som opplagt er med i noens planer, er å føre israelsk gass til Tyskland. Gjennom sitt Eastmed-prosjekt ønsker Israel å bli en stor gasseksportør til Europa. Dette er et samarbeid mellom Israel, USA, Kypros og Hellas, et prosjekt som Syriza-regjeringa i Hellas hjalp til med å få på beina, og der Israel kan gjøre Tyskland og EU avhengige av seg.

Israel vil i så fall sikre seg et nakketak, for ikke å si kvelertak, på EU og få et verktøy som kan tilintetgjøre enhver støtte til palestinerne fra EUs side, slik Foreign Policy bemerker.


Klikk på bildet og bli en støttespiller du også.
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Enebak Enebak says:

  Nå ser det ut som de snakker litt mot deg selv. Tyskland MÅ ikke tappe ut gassen som tilbys gjennom NS2 hvis de ikke har bruk for den? Det er garantert en krane på ledningen i den tyske enden også.
  For meg ser det mer ut som en tysk helgardering hvis de sier ja til NS2.

 2. Avatar for Enebak Enebak says:

  Du mener altså at Russland ikke har ressurser til å invadere et natoland og derfor må vi alliere oss med USA og lagre enorme mengder amerikanske krigsmateriell for å kunne forsvare mot et militært angrep fra Russland? Øhh…
  Hvis det er hybridkrig vi snakker om, bør kanskje et godt utbygd heimevern med finmaska lokale etterretningsnettverk, tilgang til solid lokal støtte og enorme materielle ressurser fra sivilt næringsliv være like anvendelig som amerikanske tanks?

 3. Avatar for Olav Olav says:

  På 1960-tallet foreslo Fredrik Bull-Hanssen, som senere ble forsvarssjef, at det også burde bygges ut et “geriljaforsvar” nettopp fordi det er grenser for hva vi kunne få til konvensjonelt. Det ble selvsagt raskt avvist. Det handler selvsagt ikke bare om penger, men om vilje til å forsvare noe. Større eller mindre innslag av geriljaorientert forsvar, som feks noe ala det Sveits la opp til, det ville også innebære potensielt mye større ofre. Det som skjedde etter krigen var sånn sett en videreføring av det som gjaldt under krigen: Ofre minst mulig, satse på en kort krig der amerikanerne reddet oss. Akkurat som under krigen var det ikke mulig for norske politikere å se for seg at man skulle kunne gjennomføre annet enn kort oppholdende strid for enten å bli “reddet av USA” eller underkaste seg på samme måte som i 1940. Kanskje hadde de rett. Nordmenn flest har ikke noe de opplever som tilstrekkelig verdt å kjempe for hverken ala Sveits eller Taliban.

 4. Det bedyres at fordi forgiftningen skjedde i Sibir, må det har vært russerne som sto bak. Fordi verken Storbritannia eller USA har bekreftet at de har Novitsjok, må det være russerne. Bruk av novitsjok er som å legge igjen visittkortet til russerne. Derfor er det russerne, sier hylekoret.

  Men vi VET at USA har drevet og driver terror, sabotasje og mord for å nå sine politiske mål. Vi VET at USA klarer å “legitimere” sine kriger, intervensjoner, regimeskifter, forfølgelser, sanksjoner osv. med falske, egenproduserte, løgnaktige hendelser. Og vi VET at USA gjerne vil stoppe Nord Stream 2. Det er enfoldig å tro at USA ikke har agenter i Sibir eller har skaffet seg novitsjok.

  Jeg tror USA har lykkes denne gangen. Jeg tror USA har klart å gjennomføre et drapsforsøk som avstedkommer slik fordømmelse at Tyskland vil vurdere å kutte rørledningen. Vi vil selvfølgelig aldri få bekreftet dette, derfor tviholder vi på at det var russerne. Og for de som måtte lure, under “revolusjonen” i Kiev var det noen skarpskyttere på taket av en bygning som plaffet ned sivile. Dette bidra til å legitimere støtte til regimeskiftet som USA investerte 5 milliarder dollar i. Vi vil aldri få vite om USA arrangerte skarpskytterne, men tanken er besnærende.

 5. Hvordan i all verden skal jeg kunne svare på hvorfor Kreml gjør eller ikke gjør noe? Men hvis du spør meg om USA kan ha hatt motiv og har hatt midler og mulighet til å gjennomføre drapsforsøket foruten en historie som tilsier det, er svaret JA, det tror jeg. Dessverre.

 6. Det var særdeleshet Stoltenberg-Støre som la den norske utenrikspolitiske kursen mot en mer Tyskorientert retning. Dette har blitt forsterket ved Trump fra 2016. Alt viktig som skjer i “norsk politikk” er EU-politikk.
  Tyskland vil ikke heise noe eget flagg i verdens geopolitikk. De vil framtre under EU-flagget slik at de på et vis ikke syns.
  En av årsakene til dype turbulenser inni Tyskland skyldes ikke minst dette. At det i hundre år har eksistert en fraksjon av tysk elite som var FOR en allianse med Russland. rapallo på 1920-tallet. Tysk industri har tapt ekstremt på alle USAs sanksjoner mot Russland og i Schrøder har de en mektig talsmann som organiserer Moskvafraksjonen.
  i tysk offentlig politikk er det nå skuddpremie på AfD og andre “høyrebevegelser”.Sosialdemokratene vil at AfD skal politiovervåkes. En av de sentrale årsakene til at dette skjer,er at dette miljøet vil at Tyskland skal kaste av seg formynderiet fra USA. Og oppta vennlige relasjoner med Russland for handel og gass.
  Det framkommer overhodet ikke i norsk presse,men også Tyskland er på vei mot voldelige tilstander a la Frankrike-USA. Byene i Ruhr er nå full-islamiserte og politiet har resignert trukket seg ut. Duisburg-Marxloh.
  Professor Bernt Hagtvedt skrev i Aftenposten at Norge burde bygge seg opp som
  en loyal Tysklands alliert. Det er nå som å omfavne en vulkan før et utbrudd.

 7. Du spør i hytt og pine, du tillegger meg meninger jeg ikke har og du bruker personkarakteristikker, alt på et vis som ikke ligner på god debattskikk, jeg vil ikke diskutere slikt. Det er riktig som du skriver, ingen VET hvem som ga ham giften. Jeg skriver at jeg TROR det kan ha vært USA fordi de sterkt ønsker å få stoppet Nord Stream 2 og fordi dette kan rime med hvordan USA har gått frem andre steder i verden. Jeg TROR ikke det var russerne som gjorde dette, fordi det ser litt for hjelpeløst ut å mislykkes i et drapsforsøk for deretter å sende beviset til Tyskland.

 8. LNG skip er spesialbygget kun for å frakte denne gassen i nedkjølte tanker. Skal USA skipe over denne gassen til Tyskland blir skipene for dette enorme, rundt 300X45 meter og har en kapasitet på over 250 000 m2 (!) med gass, LNG gass lar seg nemlig krympe 600 ganger ved en temperatur på -162C.

  Disse enorme skipene har like enorme utslipp, og må gå tomme uten last tilbake til USA i skytteltrafikk etter å ha tanket av i Tyskland, dette til en prisantydning til over 40% per kubikk sammenlignet med gassen fra Nord Stream 2. Hvorfor protesterer ikke miljøvernorganisasjoner blant andre på dette?
  image
  Bildekilde: Finansavisen.

  Det kan dessverre tyde på at Merkel har latt seg presse av USA angående Nord Stream 2 før forgiftningen av Navalny, for hun gikk meget raskt og hardt ut uten et fnugg av bevis foreligger på at Putin står bak forgiftningen. For det er bare ca 150 km igjen før den 1230 km lange rør-forbindelsen er ferdig. Med en hastighet på 2,5 km om dagen, vil den være ferdig på rundt 2 måneder.

  Stopper byggingen nå så nær ferdigstillelse, har USA klart å påføre ikke bare Tyskland, men Europa et enormt tap ikke bare økonomisk, men også satt næringslivet tilbake. Det er en høy pris som må betales når en er i en ødeleggende allianse med en terrorstat.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

51 flere kommentarer

Deltakere