Lønnsoppgjøret i industrien: Streik eller kapitulasjon?

11
Arbeider på skipsverft i Norge. Foto: Shutterstock

Det er brudd i den frivillige frontfagsmeklinga. Uten enighet i meklingsinnspurten kan 28.000 industriarbeidere over hele landet bli tatt ut i streik fredag. Dette skriver Fri Fagbevegelse.

Det har vært tvungen mekling siden 17. august. Partene er Fellesforbundet og Norsk Industri, og Parat og Norsk Industri. Fristen for den tvungne meklinga er 20. august kl 24. Hvis partene ikke kommer til enighet, blir det streik fra arbeidstidas begynnelse fredag 21. august.

Årets lønnsoppgjør ble satt på pause da landet ble stengt ned i mars på grunn av koronapandemien.

Norsk Industri vil bruke oppgjøret til å utvide arbeidstida. I dag skal normalarbeidstid være i tidsrommet fra 06 om morgenen til klokka 17 på ettermiddagen. Norsk Industri vil utvide til klokka 19 på kvelden. Det vil gjøre at bedrifter kan forskyve skift slik at de avsluttes så sent som klokka 19 på kvelden uten at det utløser tillegg for ubekvem arbeidstid.

Sjefforhandler Stein Lier-Hansen i Norsk Industri har varslet at årets tariffoppgjør må ende med et null i sentrale tillegg.

Tidligere i sommer vedtok NHO at det verken skulle gis lønnstillegg sentralt eller lokalt. Men før store deler av Norge ble stengt som følge av koronautbruddet i midten av mars, var det store forventninger til årets tariffoppgjør. I LO ble det snakket om tillegg på opp mot fire prosent. Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, sier det er utenkelig med slike summer nå.

Koronakrisa har allerede ført til et betydelig tap av reallønn for de fagorganiserte i Norge. Men nå ønsker «arbeidsgiver»organisasjonene å utnytte situasjonen til å forverre de fagorganisertes posisjon på lengre sikt. Så gjenstår det å se i hvor stor grad LO og Fellesforbundet evner å stå imot.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Lønnsoppgjøret er et rituale, og tjener bare til å forsterke en illusjon om maktforhold og fordeling.
  Og så holder det fagforeningene i live.

 2. Avatar for FMD FMD says:

  Det er ikke et spørsmål om evne, men et spørsmål om vilje.
  LO er fullstendig underkastet nyliberalisme og globalisme, de vil ikke ha streik.

 3. Arbeidsgiverorganisasjonene virker utrettelig for at arbeidstakerne skal jobbe mer for mindre, vi er i EØS, og retts-akter angående arbeidsforhold, dvs deregulering av hele arbeidsmarkedet i alle EU/EØS land, er EU-kommisjonens mål. EU- skal bli et frihandelsområde som drives etter kapitallovene, og lov nummer to er fri flyt av billigste tilgjengelige arbeidskraft.

  Når alt flyter fritt tilsidesettes alle arbeidstakerrettigheter helt, og målet er at arbeidsgiverne når som helst kan bytte ut arbeidstakere de har med noen som vil gjøre det samme for mindre lønn og enda dårligere betingelser, og det vil det alltid være i et frihandelsområde uten landegrenser og grenser.

  I en neo-liberal markedsøkonomi skal sosiale rettigheter privatiseres, og det sosiale sikkerhetsnettet blir borte under arbeidstakerne. For arbeiderklassen spesielt blir lønn og betingelser presset ned hele tiden, og de vil ikke råd til å betale bla forsikringer for helsestell og invaliditet. De blir arbeidende fattige med ingen garanti for arbeid i neste uke i en neo-liberal markedsøkonomi.

  Utenkelig for mange norske arbeidstakere som i tre generasjoner hatt sosiale rettigheter som gratis skole, helsevesen og sosialt sikkerhetsnett som statspensjoner. De kan ikke forestille seg hvordan det blir når EU har implementert markedsøkonomien som de vedtok i Lisboa-traktaten av 2009. EU-kommisjonen vil nå ha helsevesenet privatisert i alle EU/EØS land, og da følger privatisering av alle andre sosiale rettigheter etter.

  Kampen for å beholde rettighetene som arbeiderklassen har tilkjempet seg i 150 år kan ikke gjøres fra sofaen eller av enkeltpersoner. Rettigheter tapt kan vanskelig vinnes tilbake. En samlet arbeiderklasse og lavere middelklasse må forstå at vi må ut av EØS og si nei til EU nå, for det er bare en sterk nasjonalstat som er motgiften til globalismen.

 4. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Det ville ikke jeg heller, da jeg var fagorgansiert. Mye jobb, og lite utbytte. Det var heller ikke der vi tapte mest i min tid. Det skjedde i lovs form. Og i økonomisk politikk.

 5. Avatar for FMD FMD says:

  Streik er selve fundamentet for hele arbeiderbevegelsen, og den mest effektive måten å få gjennom kravene. Hvis man ikke er kjerringer da, da blir man ikke tatt seriøst.
  Legalismen har vært drepende for arbeiderkampen, og de som forfekter legalisme burde anses som fienden av alle arbeidere.
  Ingen av de store reformene i arbeidslivet ville blitt til uten streik, eller trusselen om streik.

 6. Avatar for FMD FMD says:

  Medlemmene ser ikke slik på det fordi de er blitt hjernevasket av den nyliberale ledelsen i LO, det finnes fortsatt foreninger som skjønner at streik er veien å gå.
  Økte produksjonskrav er absolutt en av tingene som skulle vært fjernet fra lønnsoppgjørene.
  Det som hemmer arbeiderbevegelsen mest er globalisme, nyliberalisme og korrupte “representanter”. De “moderne” økonomiske teoriene er en del av nyliberalismen.
  Parlamentarismen og legalismen ble slutten for reell arbeiderkamp i Norge.
  Samrøret med AvskumPartiet som følge av dette har også vært katastrofalt, den har rammet ikke bare arbeidere men hele det Norske folk.

  De små seirene som bedrer hverdagen for den enkelte arbeider er absolutt verdt å kjempe for, men det gjøres heller ikke lengre i et stadig mer korrupt og sentralisert LO.
  Lønnsslaveri skulle absolutt vært avskaffet, men det er viktig å huske på de nære ting. Folk trenger penger for å kunne leve anstendige liv, og de trenger redusert arbeidstid for å få mindre helseskader av arbeidet og bedre tid til familie og sosialt liv.

 7. Avatar for FMD FMD says:

  Jeg har lengre erfaring som tillitsvalgt enn det du har, og det går utmerket godt å fjerne økte produksjonskrav. Kapitaleierne kan ta støyten.
  Prisoppgang som følge av streik har jeg aldri hørt om, men det kan godt hende det har skjedd i enkelte tilfeller.
  Kvinner er svake og konfliktskye av natur, det er en av tingene som har ødelagt LO og Norge. Dere burde i alle fall hatt selvinnsikt og vett nok til å holde dere unna menns domener.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

3 flere kommentarer

Deltakere