For EU er til og med Frp for strenge mot arbeidslivskrim

7
Nasjonalikonet Eidsvollsbygningen ble pusset opp ved hjelp av utenlandsk mafia. Foto: Shutterstock

Solberg-regjeringen går lenger i kampen mot svart arbeidsliv enn EU-lovverket tillater, mener ESA. Nå reiser de sak mot Norges restriksjoner på bruk av underleverandører ved offentlige innkjøp. Dette skriver kommentatoren Thomas Vermes i ABC Nyheter. Han fortsetter:

Visste du at symbolet for norsk demokrati, Eidsvollbygningen, ble pusset opp ved hjelp av utenlandsk mafia?

At de som skal overholde lov og orden, politiet, har fått shin’et opp sine bygg takket være slike krefter?

At Skattedirektoratet har benyttet mafia som driver med hvitvasking, skatte- og momssvindel i stor stil?

At også regjeringskvartalet og statsministerboligen har «nytt godt» av slike hjelpende hender?

Det dokumenterte den prisbelønte journalisten og forfatteren Einar Haakaas i boka «Svartmaling; Kriminelle bygger Norge» (2017).

Vermes forklarer hvordan systemet fungerer, hvordan velrennomerte firmaer får oppdragene og så leier inn underleverandører, som leier inn underleverandører, som igjen leier inn underleverandører til det blir et fullstendig uoversiktlig nettverk med reelle og fiktive ansatte, noen av dem nesten slaver, og der store pengestrømmer flyter hit og dit. Dette åpner på vid vegg for mafia og andre kriminelle og gir dem et farvann å manøvrere i som de er eksperter på.

Bare skatteunndragelsene knyttet til arbeidslivskriminalitet gir samfunnet et tap mellom 12-60 milliarder kroner i 2015, ifølge Skattedirektoratet.

Så tok regjeringa fatt i dette da de i 2016 la fram en strategi mot arbeidslivskriminalitet. Her kom ordningen med å begrense antall ledd av underleverandører på bordet i forskrifts form.

Men, skriver Vermes:

Nå er det denne norske ordningen mot arbeidslivskrim som anses som kriminell. I henhold til EUs regler om fri etableringsrett og fri konkurranse om offentlige oppdrag.

Det går fram av et åpningsbrev EØS-avtalens tilsynsorgan ESA sendte til regjeringen 10. juni.

ESA under ledelse av president Bente Angell-Hansen (tidligere ekspedisjonssjef ved statsministerens kontor, norsk representant til FN-organer og øverste embetskvinne i UD) konstaterer at tiltaket er brudd med EU-direktivene 2014/24/EU4 og 2014/25/EU5.

Kommentar:

Arbeiderpartiet sier at EØS-avtalen slett ikke er til hinder for å organisere norsk arbeidsliv slik at det blir ryddig, og deres stortingsrepresentant Arild Grande sa til Klassekampen tidligere i sommer: «ESA burde ha viktigere ting å gjøre enn å stikke kjepper i hjulene i vår kamp mot kriminalitet.»

Mon det. Sannheten er den at det er EØS-avatlen som har åpnet portene til norsk arbeidsliv på vid vegg for mafiaen og andre kriminelle. Vi skrev om dette da boka til Haakaas kom ut:

Deler av byggebransjen er preget av omfattende kriminalitet og mafiatilstander, det mener forfatteren Einar Haakaas, som har skrevet boka  «Svartmaling. Kriminelle bygger Norge». Han sier flere kriminelle står bak arbeid i flere viktige norske bygg.

Dette skriver P4 nyhetene, og fortsetter: – Det er skremmende lett å opptre som kriminell i Norge. Vi snakker om flere hundre selskaper som har som eneste mål å skjule svart arbeid og svindle med fiktive fakturaer i byggebransjen, sier forfatter Einar Haakaas til P4 Nyhetene. 
Albanske bander skal ifølge forfatteren nærmest ha overtatt deler av norsk malerbransje, der millioner unndras i moms og beskatning. Selskapene opprettes i Brønnøysundregistrene med falske identiteter.
Ifølge Haakaas opererer bandene som underleverandører til store norske entreprenører, med offentlige oppdrag i både statsministerboligen, regjeringskvartalet og på Slottet.

De kriminelle nettverkene har også utført jobber i regjeringskvartalet, skattedirektoratet, forsvarsdepartementet, og til og med i politiets egne lokaler, melder nrk.no.

Men det nyhetsmeldingene ikke sier er at denne mafiavirksomheten er blitt mulig i denne skalaen på grunn av EØS-avtalen og fri flyt. Malerbransjen har nå blitt tatt over av albansk mafia, der også EØS-avtalens fri flyt av kapital kompliserer situasjonen, skriver fagforeningsveteranen Boye Ullmann.

Og argumentasjonen til Boye Ullmann fra 2015 er fortsatt gyldig: Hvorfor vi må ut av EØS.

Men i likhet med den mest høyreorienterte regjeringa i Norge etter krigen, forsvarer Arbeiderpartiet EØS-avtalen med nebb og klør. Og vi ser hva resultatet blir.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Olav Olav says:

  Dessverre en “naturlig utvikling” dette når folk flest støtter de mafiøse bandene som kontrollerer stortinget. Dette dreier seg nå om en befolkning hvor en mer eller mindre kriminell mentalitet forlengst har blitt normalisert.

 2. Avatar for tjatta tjatta says:

  Det har vært enkelt. Kontroller informasjonsstrømmen (pressestøtte), fjern muligheten til direkte å kritisere denne (kommentarfelt). Og man har et flertall av befolkningen i sin hule hånd. De resterende er selvfølgelig et problem da de kan påvirke de førstnevte til å forandre mening. Så her kommer demonisering og latterliggjøring inn som en effektiv strategier. Med påfølgende kriminalisering for å sette en ekstra skrekk i befolkningen. Men dette er et hus av løgn og ikke motstandsdyktig over tid ovenfor virkelighetens malende strøm

 3. Avatar for Olav Olav says:

  Ja, men det unnskylder ikke at folk flest gjør feige, dumme, forholdsvis kortsiktige egoistiske valg. Når folk stemmer på de partiene de gjør så er det primært fordi de ser seg tjent med det rent privatøkonomisk på kort til mellomlang sikt. Det gjelder ihvertfall for partier som Ap, Høyre, Venstre, Frp, Sp. Ser en nærmere etter så gjelder det vel også for tilsynelatende mer “idealistiske” partier. Med Sp er det bare hakket mer opplagt at de er “mot EU” fordi det reflekterer ganske snevre privatøkonomiske interesser hos velgerne deres.

 4. Avatar for tjatta tjatta says:

  Politikk drives ikke av ideer lenger. Nå handler det om impulskontroll. Partiene med de beste psykologene vinner. Stimuler lystnerven og et lite støt i smertesenteret. Den pavlovske velger løper hit og dit på evig jakt etter et sted de kan slappe av

 5. Det kunne vært rimelig å forlange at Høyres søsterparti, Arbeiderpartiet, skifter navn. De representerer ikke arbeiderklassen lenger, EØS og EU som de vil inn i som fullt medlem, er utformet av global storkapital som vil at hele verden skal bli et frihandelsområde styrt av kapitallovene. Og kapitallov nummer to er fri flyt av billigste tilgjengelige arbeidskraft, og det vil si et arbeidsmarked som er helt deregulert.

  Det tilsidesetter alle de sosiale rettighetene som arbeiderbevegelsen har kjempet seg til i 150 år, og gjør at alt styres til laveste lønn og dårligste betingelser. Nå vil EU-kommisjonen ha et privatisert helsevesen i EU, og da følger privatisering av alle sosiale rettigheter som offentlig skole, helsevesen og sosialt sikkerhetsnett etter.

  Skolepenger, private helse og pensjonsforsikringer vil ikke en underbetalt arbeiderklasse i en neoliberal markedsøkonomi ha råd til, og arbeiderklassen blir arbeidende fattige i EØS/EU land som vi ser i de EU-land som har vært medlem lengst, og hvor de allerede store forskjellene øker år for år.

  De samlede politiske beslutningene som gjøres av kartellpartiet Stortinget over tid og hvordan konsekvensene av dem underrapporteres av storkapitalens MSM, gjør at den norske befolkningen driver inn i storkapitalens markedsøkonomi som lures på dem. Det som arbeiderklassen og lavere middelklasse taper av sosiale rettigheter blir det vanskelig å vinne tilbake. Norge må ut av EØS og si nei til EU.

 6. Avatar for FMD FMD says:

  Hvorfor nevner ikke steigan LO og deres urokkelige forsvar for EØS avtalen, nyliberalisme og storkapital?
  AP har under 50.000 medlemmer mot LO sine 900.000, og kapitalen de har tilgang på blekner fullstendig i forhold til det LandsforræderOrganisasjonen har.
  Uten LO ville ikke AP hatt mulighet til å rasere Norge slik de har gjort, Kåre Willoch var helt klar på at det ville vært umulig for Høyre å gjennomføre det AP og LO har gjort med Norge.
  LO sender landsforrædere landet rundt for å drive på med propaganda for å kvele motstanden mot EØS avtalen, AP sin innsats blekner i forhold.
  LO har torpedert forsøk på å få vedtatt Norge ut av EØS på flere LO-kongresser. De bruker metoder som trusler, villeding og direkte bestikkelser.
  Før jeg fikk innsyn i LO og deres korrupte indre så forsto jeg ikke hvorfor folk hadde angrepet 1. mai toget, nå forstår jeg det veldig godt.

 7. Den globale storkapitalen satte inn store ressurser og sine beste folk fra 50-60-tallet på å infiltrere de store arbeiderpartiene for å få landene inn i EU, og infiltrere landsorganisasjonene og store fagforeninger. Målet var å passivisere dem, og her i Norge ser vi at demonstrasjoner og markeringer har blitt mye mer lavmælte, samtidig som dekningen i storkapitalens MSM om de store sakene i arbeidslivet som omhandler rettigheter har gått fra forsidestoff som på 60 og 70 tallet til omtaler i notisform inne i avisene.

  Kampanjen har virket, interessen for politikk, nasjonal og internasjonal dalte i 80 årene til fordel for interessen for sport, underholdning og kjendiser. Nordmenn virker som de har fått et distansert forhold til arbeidstakerrettigheter. De fleste har det fremdeles så godt i en stor lavere middelklasse her i landet, og middelklassen her har mange i administrasjon i stat og kommune, at forverrede forhold for mange i arbeiderklassen i det private ikke vedkommer dem.

  Men når den økonomiske dynamikken i en neo-liberal markedsøkonomi får virke, så vil middelklassen nok (for sent) forstå at de arbeidstakerrettighetene og sosiale rettigheter som arbeiderklassen kjempet seg til også gjelder dem. En skal ikke lenger enn til Frankrike, der Macron har gjort det så vanskelig for mange også i middelklassen, at mange akademikere sluttet seg til De gule vestenes demonstrasjoner. Den globale storkapitalen gjør ikke noe unntak for Norge, de innfører bare markedsøkonomi med små skritt her.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere