Elon Musk presenterer gris med datachip i hjernen

13
Illustrasjon: Shutterstock

Tesla-sjefen Elon Musk presenterte 29. august 2020 en gris med en datachip implantert i hjernen. Teknologien er utviklet av selskapet Neuralink, som ble grunnlagt i 2016 og som i hovedsak er finansiert av Musk.

De som deltok på presentasjonen fikk en demonstrasjon av hvordan grisen, som kalles Gertrud, fikk signaler til hjernen vis en datachip. Teknologien bruker spesialdesignede tråder som er ti ganger tynnere enn et menneskehår, og hensikten er implantere dem i menneskehjerner, angivelig for å bekjempe blindhet, hukommelsestap og andre problemer.

Musk sa i juli 2019 at han håpet å kunne implantere slike chips i mennesker innen utgangen av 2020. På den nylige presentasjonen sa Musk at i framtida vil en person med dette implantatet kunne styre sin sjøldrevne bil ved bare å tenke på den. Ifølge milliardæren har Food and Drug Administration i USA allerede signalisert at teknologien vil bli godkjent.

Forbes har omtalt teknologien og nevner at det er betydelig risiko knyttet til en slik teknologi. Det er også etiske, moralske og sikkerhetsmessige problemer knyttet til å plassere datachips i hjernen, problemer som Musk ikke drøfter.

En ting er at denne chipen kan kommunisere med en Tesla eller en mobiltelefon, men siden begge de kan bli hacket, hvem kan så hacke Neuralinks datachip i hjernen?


Vil du være med på å utvikle den kritiske og uavhengige journalistikken? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Lystige utsikter…
  Og hvor “grønn” er egentlig Tesla?
  Artikkel fra august i år

 2. Vi kommer ikke til å vandre rundt som ideologisk troende menneskeaper så mye lenger. Det kan være greit å begynne å tenke over i dag, så de neste par tiårene ikke oppleves som for surrealistisk.

  For 15 år siden, da NASA hadde sendt rovere til Mars, så sa jeg til en annen på ex. phil. noe sånt som at det ville være en koloni med mennesker på Mars om 100 år, pga. teknologiutviklinga (jeg mente det ville skje før, men modererte meg). Min klassekamerat lo av meg og syns jeg var sprø…trass i at vi hadde sendt roboter til Mars. I dag, 15 år senere, er SpaceX i full gang med å lage et romskip som kan frakte gods og mennesker til Mars. Det som for 15 år siden var “galskap”, er i dag akseptert som mulig.

  Sånn er det litt fortsatt med den kunstige intelligensen. Sjøl om kunstig intelligens allerede i dag kan utføre forbløffende ting, så er det uvanlig om noen tar innover seg hvordan kunstig superintelligens vil transformere livet på jorda. Om jeg prøver å fortelle at samfunnet som vi kjenner det vil opphøre rundt år 2040, så tenker kanskje folk at det er galskap. (Jeg tar forresten ingen ære for teknologiutviklinga, for jeg er ikke en av de geniale ingeniørene som pusher utviklinga.)

  Elon Musk er en visjonær i dette henseende. Målet med Neuralink er å koble sammen vår “analoge” (og bevisste) hjerne med den framvoksende digitale intelligensen. Dette er håpet vi menneskeaper har til å forstå og være en del av vår etterkommer.

  –Det er positivt av Pål Steigan å påpeike problemet med å hacke hverandre. Men dette er allerede et gigantisk problem gjennom memer og innflytelse. Hvem var det feks. som hacket hjernebarken til Pål Steigan og gjorde han om til en irrasjonell marxist? I dag klarer han ikke lenger å tenke klart og sjølstendig, fordi alt blir tolket gjennom hans utdaterte, marxistiske linse. Du har det samme problemet med de åndstomme hundene fra den tredje verda som tror de er muslimer. Hjernevirus og hacking av hjernebarken er allerede et problem.

 3. Avatar for Mari Mari says:

  Siden Tesla er eid av de vanlige store investeringsbankene har jeg mistanke om at det å være miljøvennlig ikke har betydning.
  https://stockzoa.com/ticker/tsla/

 4. Chip-implantater som kan “skytes” inn under huden er allerede hyllevare, og Microsoft patenterte i Mars i år teknologien som gjør det mulig å kople sammen biometrisk id med en digital valuta, og som vil få plass i et chip-implantat. 5G-nettet vil kunne kommunisere med chip-implantater, og 5G nettet er også finansiert av stater ikke bare utbyggerne, som kan bety at 5G-nettet skal brukes til styring av folk.

  Nå som Musk har demonstrert at en chip kan sende signaler til hjernen, (les også instrukser), er all teknologien på plass til til at mennesket i en svært nær fremtid kan styres på individnivå, i det teknokratiske totalitære tyranniet som en helt globalisert verden vi bli i New World Order. Det er nå ikke science fiction lenger, teknologien til å gjøre det til science fact er her.

  Det frittgående individet i NWOs slaveklasse vil få eksistere så lenge det er profitabelt for hersker-klassen, chip-implantat styrt av AI vurderer når det ikke lenger kan yte maksimalt. Det verdens-omspennende militærpolitiet som forvalter slaveklassen, vil da diskret “rydde vekk” individene eller “useless eaters” som Kissinger kalte dem, som ikke kan yte maksimalt.

  Vi har nå sett hvor skruppelløse, nådeløse og kyniske den globale storkapitalen er i sine orkestrerte, planlagte nedstengninger av økonomier kamuflert som krakk og pandemi som hver gang gjør eliten enda rikere og mektigere, men fører til elendighet for milliarder av mennesker, en elendighet som også tar mange liv.

  En må da ikke tro at den globale storkapitalen ikke vil fullføre sitt mål om globalisering, deres NWO blir en dystopisk virkelighet for slaveklassen, men ufattelig makt og rikdom for herskerklassen som vil leve fjernt fra menneskene i slaveklassen som kastes etter bruk.

 5. Det hadde jo vært fint om du hadde en chip i skallen og jeg bare kunne sende deg en forståelse for at den grunnleggende “systemteoretiske” årsaka til at det ble dannet en politisk-økonomisk maktkonsentrasjon som tjener sine egne interesser på berget vårt er at det i det hele tatt er mulig å dele ut subsidier/særtilskudd vilkårlig. Du og Steigan kan jo tyte så mye dere bare vil om eliten, men av det kommer ingen forståelse for den systemiske feilen i organiseringa av samfunnet.

  Her mangler et tidsperspektiv. Om vi unngår å sprenge jorden, så vil kunstig superintelligens oppstå rundt 2040 (min noe informerte gjetning). Så vi snakker om at 2020-2030 vil bli litt som nå, mens 2030-2040 vil bli bananas teknologimessig. Slik er det med eksponentiell utvikling. Det ottomanske slaveriket eksisterte i 600 år. Ditt NWO-slaverike vil kanskje vare i 10 år - for menneskeaper kan ikke kontrollere kunstig superintelligens.

  …vi kan bare håpe å være en del av den. Og den vil være et barn av universet, slik som oss. Vi er en 4 milliarder år jordlig algoritme som representerer - mest slående gjennom vår bevisste tilværelse her og nå - hva universet er. Den kommende superintelligensen har ikke annet å gjøre enn å bli det den er, som er hva universet allerede er.

  Einstein sa en gang at det viktigste spørsmålet er om universet er et vennlig sted.

  hilsen thormothr den opplyste

 6. Fordi mine kommentarer både omhandler det at menneskeaper vil kunne få høyere intelligens gjennom kunstig intelligens, og at menneskeaper vil ha problemer med å kontrollere den kunstige superintelligensen, så er ditt hypotetiske utsagn uklart.

  Men jeg antar at du er for feig til å presisere hva du mener; du vil bare si litt, og ikke så mye at hele forumet forstår hvilken drittsekk du er. Så da bare svarer jeg med en generell kommentar:

  Magnus Carlsen er så sjølreflektert at han sier den største illusjonen folk har om han er at han er veldig intelligent. Dette respekterer jeg han for, siden han tross alt har trent opp en egentlig meningsløs “autistisk” atferd. Jeg antar at du sjøl har et autistisk talent som du trekker sjøltillit fra, og at du dermed tror at du er i posisjon til å bedømme andres “intelligens”. Men det er altså ikke slik at en mindre begavet versjon av Magnus Carlsen - som sjøl leser Donald Duck på fritiden - automatisk har noen autoritet i å bedømme kvaliteten på en vitenskapelig eller filosofisk tekst, eller koden til et program, eller organiseringa av ei bedrift, et cetera. Å utvise én form for intelligens gjør ikke at man forstår alle former for intelligens, og når det kommer til generell intelligens, så er det mange måter å definere det på, feks. evna til å finne likevekt i sitt miljø og evna til å sette og oppnå mål.

  Sjøl om jeg har høyere enn moderat intelligens på en IQ-test, så vil jeg si at også dette er en begrensa test på intelligens. For på en IQ-test finnes allerede svaret på arket/skjermen gjennom å kombinere enkle komponenter på riktig måte, og dette blir igjen en autistisk affære. Et mer meningsfullt mål på intelligens er hvilken kompleks atferd man klarer å utvise i et komplekst miljø når ingen forteller deg hva spørsmålet er. Og innenfor et slikt virkelig mål på intelligens er jeg i verdenstoppen med min dype, filosofiske intuisjon. Jeg merker den når jeg leser de store filosofer og finner feil, eller lytter til dagens “store tenkere” og klarer å uttrykke det som ikke henger sammen. Til slutt har jeg måttet akseptere at det er jeg som er den mest opplyste, og at det er jeg som må vise vei i heilheta.

 7. Avatar for Erland Erland says:

  Sleipflabben (Thormothr Thormothr) er en liten brun-grå fisk med flere karakteristiske og bevegelige «lykter», minst to på hver side av buken og minst en på hodet. Sleipflabben er derfor godt opplyst og skulle derfor kunne være et lett bytte, men det ser ut til at andre fisker avskyr den.

  Lever av småkryp og mark overalt i grunne farvann fra den engelske kanal til lofoten, i det germanske språkområde. Regnes som uspiselig. Enkelte eksemplarer kan forville seg til sydligere strøk, der noen anser den som en delikatesse -sprøstekt.

 8. Avatar for tjatta tjatta says:

  Også kalt fish´n´chips

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

5 flere kommentarer

Deltakere