Bare 10 prosent av norsk kraft er fornybar – tro det eller ei!

3
Hunderfossen kraftverk. Foto: Shutterstock

NVE har nå offentliggjort kildene til strømmen Norge ifølge EUs fornybardirektiv brukte i 2019. Tallene vil overraske deg og kan true industrien.

Dette skriver Thomas Vermes på kommentarplass i ABC Nyheter. Vermes fortsetter:

Trodde du norsk strøm er ren?

Det er 98 prosent av den, i form av vann- og vindkraft.

Men denne renheten har kraftselskapene solgt til utlandet takket være en klimaordning EU har innført og Stortinget har sluttet seg til.

Selv sitter mesteparten av norske husholdninger og industri igjen med en skitten merkelapp:

Det innenlandske forbruket av kraft i 2019 besto av kun 10 prosent fornybar, 41 prosent fossil og 49 prosent atomkraft ifølge ferske tall fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat, NVE.

De publiserer hvert år en deklarasjon som viser forbruket etter kilde.

Men det skjer vel å merke etter kjøp og salg av en ny form for verdipapir – opprinnelsesgarantier.

Det ferske tallet for 2019 viser en fornybarandel på lavmål i Norge. Bare to år tidligere lå den på 16 prosent.

Ordninga med kjøp og salg av opprinnelsesgarantier innebærer at kraftselskaper som produserer fornybar kraft, kan selge opprinnelsesgarantier for en viss mengde ren kraft til kraftselskaper hvor som helst i verden.

Det betyr at et kullkraftverk på kontinentet eller i Kina kan kjøpe slike garantier fra norske kraftverk – og selge garantert «ren kraft» til sine miljøbevisste kunder.

Vermes mener at dette på sikt kan «ødelegge norsk industris konkurransefortrinn i form av tilgang til store mengder fornybar kraft, noe som paradoksalt nok kan føre til utflagging av klimavennlig produksjon til mer forurensende land.»

Skulle EUs ordning med opprinnelsesgarantier for fornybar kraft virkelig ta av, ville aluminiumsindustrien i Norge og AS Norge tape, selskaper som Google og Facebook som ikke er så energiintensive, vinne.

I juni 2019 fremmet Arbeiderpartiet et forslag om å legge om opprinnelsesgarantiene i sin nåværende form, men det ble nedstemt. Olje- og energiminister Tina Bru vil derimot holde fast på ordninga, sjøl om hun er klar at den kan skade norsk industri.

Logikken i ordninga er at den skal stimulere til mer bruk av fornybar kraft, men så ser vi at dette undermineres fullstendig av at kjøp og salg av opprinnelsesgarantier er blitt en moderne avlatshandel. Miljøverstinger kjan kjøpe seg fri fra kritikk og norsk industri som baserer seg på fornybar kraft kan komme i en alvorlig skvis. Regjeringa er klar over at det er slik, men den kommer neppe til å gjøre noe med det.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. Dette må jo være en av tidenes største svindler. Hvor langt ned skal vi senke oss i dumskap? Både når det gjelder den fysiske biten (elektronene farer dit hvor de møter minst motstand) og selvutslettelse av eget lands interesser. Vi lo på skolebenken da vi leste om avlatsbrevene («hvor teite går det an å være lissom»), og så viser det seg at vi ikke har kommet et skritt videre…

  2. Avatar for Olav Olav says:

    Hvis en ser på ideologien som preger partikartellet som står bak dette - og som også gjennomsyrer befolkningen på et mer ubevisst plan, så er både dumskap og klokskap irrelevant. Den ideologien tilsier uansett at Norge som nasjonalstat skal destrueres fullstendig. Ledelsen for kartellpartiene oppfyller sin rolle som “dyrepassere” nærmest til punkt og prikke. Er det dumskap ? Dumskapen kan man vel finne evnt hos de såkalte “velgerne” som jevnt og trutt støtter opp om det samme partikartellet. Men heller ikke der er det opplagt at det dreier seg om dumskap. Er det feks riktig å kalle ei ku på båsen eller et svin i bingen dumme når de har blitt, selv på det rent biologiske planet, fullstendig avhengig av at det legges til rette for dem på alle bauer og kanter ? Det står ikke stort bedre til med befolkningen her. “Dumskapen” handler om en, sett fra “bonden sin side”, vellykket domestisering av buskap som etterhvert skal slaktes slik den norske nasjonen - både folket og staten - også skal ifølge den ideologien som både styrende og styrte her har sluttet seg til for lenge, lenge siden. Det motsatte av dumskap, klokskap, er i beste fall irrelevant. Strengt tatt absurd i det hele tatt å etterspørre det hos folk som forlengst har akseptert en gjennomdomestisert husdyrtilværelse.

  3. Jeg er ikke uenig i mye av hva du sier. Men det er utlendinger som i all sin dumskap kjøper seg rettigheter til å motta norsk vannkraft selv om mulighetene for at de faktisk mottar mesteparten av den er svært små. Deres kjøp av opprinnelsesgarantier overstiger langt norsk fysisk eksport, altså kan vi fastslå at det er svindel. Men sett fra norsk side tror jeg du har rett.

    Den nyeste formen for avlat består i at f.eks Munchens beboere tror de visstnok bruker reinere strøm fordi de ødelegger noen norske fjell og øyer med vindmøller.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere