USA på vei mot å bli det nye Balkan?

98
Svart milits marsjerer i Georgia, USA. Skjermdump fra video.

Svart milits utfordrer hvite nasjonalister. Krever å få opprette en uavhengig svart stat i USA. Tusen væpnede svarte militsfolk marsjerte gjennom Georgias Stone Mountain Park 5. juli 2020 og utfordret hvite «red necks» til å komme ut og slåss mot dem, skriver Newsweek.

Militsen kaller seg «Not F**king Around Coalition» (NFAC). Deres grunnlegger som kaller seg Grand Master Jay sa på telefon til avisa at militsen ar 100 prosent svarte og at de ikke har noe å gjøre med Black Lives Matter.

«Vi er en svart milits. Vi protesterer ikke. Vi er ikke demonstranter. Vi kommer ikke her for å synge, vi kommer ikke her for å rope slagord. Det er ikke det vi holder på med.» «Det er ingen brune folk, ingen hvite folk, alle er svarte. Jeg er ikke en som protesterer. Jeg er kommanderende general i min milits. Vi rekrutterer nye medlemmer som sverger lojalitet til oss.»

Grand Master Jay sa at det også er en annen svart milits som demonstrerte sin styrke i Phoenix. Den svarte militsens mål er å opprette en uavhengig svart stat i det sørlige USA. I en uttalelse som er publisert via Twitter sa han:

«Løsninga er veldig enkel. Vi utsteder en uavhengighetserklæring og erklærer enhver afro-amerikansk etterkommer etter slaver for å være politiske fanger her i USA, og alle som ble ofre for den portugisiske slavehandelen. Og etter det har USA et valg, enten å gi oss et stykke land her – la oss si Texas – og la oss gjøre det vi ønsker, eller så drar vi et sted hvor de vil gi oss vårt eget land slik at vi kan bygge vår egen nasjon.»

Jay sa også at alle hans militsmedlemmer er tidligere militære og at de er eksperter på å behandle våpen.

USA har stolt kalt seg «The Great Melting Pot», men nå likner det mer på «A Great Tinder Box» eller ei kruttønne. Tanken om at landet kan synke ned i en ny borgerkrig er ikke lenger en vill fantasi, men noe som diskuteres i avisartikler og ropes fra talerstoler. Og har man først trukket det kortet, er det få veier tilbake. USA vil i så fall bli et nytt Balkan.

Det finnes på et vis en «skygge av en svart stat» i det sørlige USA. Det viser seg på dette kartet over etnisitet fra US Census Bureau:

Etter avstamning er den største etniske gruppa i USA av tysk herkomst: 49,2 millioner. Den nest største gruppa er svarte eller afro-amerikanere: 41,2 millioner. De med meksikansk opphav er 31,8 millioner, mens 26,9 millioner har engelsk opprinnelse.

Dette kartet kan også studeres sammen med et kart over fattigdom i USA, også fra US Census Bureau:

Hvis USA først begynner å gå opp i liminga, er det massevis av sosiale, politiske og etniske konflikter som kan bære ved til bålet.

På den andre sida finnes det i Afrika et ønske noen steder om at afro-amerikanerne skal «komme hjem».

Ghana har allerede invitert alla afro-amerikanske etterkommere etter slaver om å «komme tilbake til Ghana». 2019 ble erklært som Year of the Return. Men om det er dette NFAC tenker seg, er en annen sak.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Mari Mari says:

  Trist men sant at rasisme avler rasisme. Elitens drøm er at vi hater hverandre så mye at vi ikke bryr oss om hva de gjør mot oss. Om folk ville forstå at etnisitet ikke er problemet men at eliten er, kanskje vi da kunne samle oss mot dem og gjør noe for å berge oss selv. Ta fra dem hva de elsker så høyt, som jo er rikdommen de har og bruke det til å gjenoppbygge samfunn eliten har ødelagt.
  Jeg er anarkist. Et politisk ståsted som ikke er mulig på grunn av folk som alltids vil finnes, de grådige. Så hvordan kan man få til et samfunn som vil være rettferdig og la oss vanlig folk bare leve livet slik livet er ment å bli levet?

 2. Fascisme er ikke et skjellsord som kan brukes mot enhver politisk overbevisning man ikke liker. Fascismen er en konkret ideologi, grunnlagt i forestillinga om den etnisk definerte nasjonen som et organisk fellesskap med statsmakten som et redskap for å forsvare og utbre dette kollektivet, i konkurranse med andre nasjoner, og med mål om å stanse oss som nettopp søker det motsatte, nemlig å mobilisere til politisk kamp innad i nasjonen, mellom klasser, i solidaritet på tvers av nasjonsgrensene. Både fascister og marxister er sånn sett enige om at fascismen og marxismen er idemessige motpoler.

 3. Men du er enig i at det ikke var helt fri vilje som gjorde at afrikanerne endte med å bo konsentrert i sørstatene, altså? Og ikke helt fri vilje når det gjelder konsentrasjonen av urfolk i ørkenområdene i sørvest heller, kanskje?

 4. Du later som om du ikke vet hva etnisk rensing er. Men som nazist, vet du veldig godt hva det er og hvilke metoder som anvendes for å oppnå dette. Og dermed vet du også at det om omtale innflytting av svarte til industri hvor de ble utbytta som underbetalt arbeidskraft av hvite fabrikkeiere ikke dekkes av begrepet etnisk rensing. At hvite flytta ut og over i bransjer hvor lønnsveksten var bedre, handla ikke om at de ble fordrevet fra sine hjem gjennom massedrap eller trusler i form av brennende kors utenfor inngangsdøra.

 5. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det er mange måter å etnisk rense folk på. En måte er organisert, og en annen er slik som vi har sett i Groruddalen, hvor kriminalitet og trakkasering rettet mot originalbefolkningen gjør at de flytter, og det er sistnevnte som er hovedårsaken til den formen for etnisk rensning som du kaller hvit flukt.
  fun fact more muslims

 6. Antirasistisk agitasjon blir ekstremistisk når all kritikk mot multikulturisme og ikke-integrerbar innvandring rasende slås ned på som rasistisk.

  Det er rasisme når en farget person ikke velges selv når kvalifikasjoner og evner er bedre enn en annen kandidat til samme stilling.

  Men det er ikke rasistisk å si at masseinnvandringen fra Afrika og Midt-Østen for det meste ikke er integrerbar, for det er for få som kan kvalifiseres til et europeisk arbeidsmarked, og det gjelder også dessverre for annen og tredje generasjon fra disse landene.

  For mange av dem går inn i den passive delen av økonomien og blir der, mens europeiske vert-befolkninger som står for skattegrunnlaget i den produktive delen av økonomien er i tilbakegang. Det må føre til økonomisk kollaps når masseinnvandringen fra MENA-land ikke erstatter vertbefolkningen i den produktive delen av økonomien, men øker utgiftene voldsomt i den passive delen.

  Dette er å konstatere fakta, som enhver innbygger i en europeisk storby kan observere. Disse fakta forsvinner ikke ved å betegne det som rasisme og forlange at ytringsfrihet ikke skal gjelde for de som vil ha en debatt rundt dette. Aggressiv antirasistisk agitasjon kan skremme folk fra å diskutere temaet, noe som passer de globale storkapitalen som står bak masseinnvandringen utmerket.

  De som står bak en aggressiv antirasistisk agitasjon og vil ha forbud mot all kritikk av europeisk innvandrings-politikk tjener global storkapital, og ikke svake grupper, arbeiderklasse og lavere middelklasse som får unngjelde når økonomiene utmattes av masseinnvandringen fra MENA-land, og det sosiale sikkerhetsnettet i europeiske land bryter helt sammen som storkapitalen har planlagt.

 7. Avatar for Mari Mari says:

  Ser ut som vi egentlig tenker likt og likevel ulikt.
  Det er ikke du eller jeg som avgjorde at vi skulle ta inn flyktninger.
  Det er politikerne som tok den avgjørelsen.
  Hvorfor? La oss skrelle løken til vi finner kjernen?
  Immigrantene kalles flyktninger. Hvorfor? Fordi de kommer fra land hvor befolkningen blir bombet eller er i borgerkrig. Hvem er et som dropper bombene og hvordan har disse borgerkrigene oppstått? Det er ikke du eller jeg som har tatt del i det.
  Det er politikerne som støtter bombinga og borgerkriger. Hvorfor? For å kunne drive rov på landene og for å styrte ledere så det å drive rov skal bli lettere.
  Igjen er spørsmålet hvorfor.
  Fordi de tilhører eliten som driver å fylle lommene sine på våre pengers, våre livs og vår frihets bekostning. Når jeg sier våre mener jeg oss vanlige Nordmenn og de som de direkte dreper med sine ugjerninger.
  Er du enig?
  Borgerkrig er ikke hva vi trenger. Det vi trenger er å samle oss så vi kan stoppe landsforræderne som politikerne våre er. En revolusjon. Den trenger ikke være blodig. Den kan være som den Islandske revolusjon der folket samlet seg utenfor det Islandske parliament og krevet at regjeringen gikk av. Hva gjorde de så? Tok vanlig folk fra gata til å ta over regjeringa mens de satte de korrupte politikerne og bankfolk i fengsel.
  Tror ikke du at det kan være en bedre måte å hanskes denne galskapen vi har blitt utsatt for av våre korrupte politikerne og eliten? Hvorfor hamre hverandre når det dem som fortjener å bli hamret ved hjelp av lovgivingen?

 8. De rasistiske forestillingene er nedarva gjennom generasjoner i europeiske befolkninger, så å forvente at alt ideologisk slagg skal være rydda bort over natta, er å forvente for mye. Nå er det jo for øvrig også en overdrivelse at alle nordmenn har flytta bort fra Groruddalen. Ja, Furuset og Haugen skole har veldig få med etnisk norsk bakgrunn, men skal ikke lenger enn til Jeriko på Lindeberg før andelen er 50 prosent.

  For det andre handler rasisme ikke bare om individuelle holdninger, men om en struktur som gjør at enkeltpersoner kan foreta seg handlinger som del av en sosial dynamikk, som er basert på rasistiske holdninger, men uten at alle som er involvert i det rasistiske handlingsmønsteret har aktivt rasistiske holdninger. Konkret handler det her om boligprisutviklinga i Groruddalen, og om akkumulering av sosiale problemer i enkelte områder som følge av dette. Fordi mange etnisk norske ikke ønsker å bo i områder med mange med innvandrerbakgrunn, faller boligprisene relativt til andre deler av byen. Det trenger ikke være et flertall som tenker slik, det holder at det er en anseelig mindretall for at markedet gir et slikt utslag. Når kommunen så er ute etter mest mulig boligkvalitet for lavest mulig pris, innebærer det at den kjøper seg inn i borettslag hvor prisene er relativt sett lavest, og selger unna kommunale leiligheter i områder av byen hvor prisene er høye, og hvor dette kan gi gevinst til kommunens boligbedrift. Og ettersom kommunale leiligheter er såpass få, og tildeles ut fra behov på en slik måte at familier med sosiale utfordringer er de som tildeles boligene, vil disse boområdene også få en overrepresentasjon av familier med sosiale utfordringer.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

90 flere kommentarer

Deltakere