USA øver i Barentshavet: Forsker tror Norge kan miste sjølråderetten

0
To B-1B Lancer bombefly som en del av Global Strike Command fra 34th Bomb Squadron Thunderbirds, 28th Bomb Wing US Air force flyr i formasjon sammen med norske F-35A kampfly. / Foto: Forsvaret

Øvelsen med amerikanske og britiske krigsskip i Barentshavet i mai er et tegn på at Norge er i ferd med å miste selvråderetten i nord, ifølge professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole. Dette skriver avisa VG. Avisa fortsetter:

Norge deltok ikke i øvelsen da fire amerikanske og et britisk marinefartøy seilte og trente i internasjonalt farvann utenfor Kola.

I et intervju med VG i helgen sa generalløytnant Rune Jakobsen, Forsvarets operative sjef, at norske myndigheter ikke ønsket å provosere russerne.

Jakobsen la til at det ikke er ønskelig fra norsk side at andre NATO-land skal operere så nært Russland i Barentshavet:

«Vi prøver å fortelle våre partnere at Norge er NATO i nord. Russerne er vant til at norske fly og fartøyer er til stede i Barentshavet. Det er lavspenning i praksis», sa FOH-sjefen.

– Uttalelsen er en fagmilitær beskjed om at Norge er i ferd med å miste selvråderetten i nord. Forsvarssjefen, Haakon Bruun-Hanssen, har tidligere kommet med lignende uttalelser, sier Tormod Heier, oberstløytnant og professor ved Forsvarets høgskole, til VG.

Kommentar:

– flere utenlandske enn norske soldater i Nord-Norge

I artikkelen Statusrapport fra Forsvaret skriver Terje Alnes:

Mens Forsvaret er omgjort til en innsatsstyrke til bruk i NATOs strategi for globalt herredømme, blir forsvaret av Norge i stigende grad outsourcet, Nord-Norge gjort til alliert baseområde, og norske bedrifter nærmest fullintegrert i den amerikanske krigsindustrien.

Tidlig i 2017 kom 330 amerikanske marinesoldater til Værnes. I dag er tallet økt til 700, med forlegning på Værnes og Setermoen i Indre Troms. Britiske soldater har i mange år kommet til Norge for å drive vintertrening. I 2018 kunngjorde britene at de ville øke sin «tilstedeværelse». De ville sende 800 soldater i 2019, og øke ytterligere i 2020.

I år har 4.400 utenlandske soldater brukt Indre Troms som øvingsområde. Det er flere enn antall soldater i Hærens Brigade Nord.

Alnes peker på en del viktige endringer som understreker denne tendensen:

– F-35 og amerikanske bombefly i norsk luftrom

– økt forhåndslagring av krigsmateriell

– atomubåthavn i Tromsø

– spionradar i Vardø

– Andøya klargjøres for satellittkrig

– Norge som amerikansk våpenfabrikk

Mesteparten av dette har skjedd under Erna Solbergs regime, men det har kunnet skje med Arbeiderpartiets velsignelse og fordi antikrigsbevegelsen i Norge er så svak som den dessverre er.

Når vi må ha en fagmilitær til å fortelle oss at Norge er i ferd med å miste selvråderetten i nord, må det innrømmes at situasjonen er urovekkende, for å si det litt forsiktig.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.