Hvem er de skyldige?

0
Bill Wiley (innfelt) gjør ingen hemmelighet av at han samarbeider med terrorister i Syria, snarere tvert imot.

NRK om syrere i Norge som kan ha begått krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Av Eva Thomassen.

NRK skriver at det kan skjule seg personer som har begått krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten blant de syriske asylsøkerne i Norge. Noen av disse kan ha vært en del av det «brutale regimet» til president Bashar Al Assad.

Politiet sier at de sitter på  interessant informasjon om syrere i Norge knyttet til Assad-regimet.   Kripos kan bekrefte at vi, i likhet med flere andre land, har hatt kontakt med CJA (Commission for International Justice and Accountability) over tid, og har mottatt informasjon fra dem. Vi ønsker ikke å gå konkret inn i hva slags informasjon vi har fått, fordi dette potensielt kan ende opp som en del av en etterforskning, skriver Solstad til NRK.

Illustrasjonen til saken er  bilde  av «mannen med ryggen». Med skader som skal illustrere tortur. Tortur utført av  «Assad-regimet».

Vi leser at CJA (Commission for International Justice and Accountability) sitter på «bevis» om at syriske tjenestemenn som har begått krigsforbrytelser oppholder seg  i Europa og Norge.

 UD opplyser til NRK at Norge har gitt  22 millioner kroner i økonomisk støtte til CJA siden 2014.

La oss se om det er en sammenheng mellom  bildet av «mannen med ryggen», CJA og Norge. Ut fra artikkelen i NRK er det tilsynelatende umulig å se en slik sammenheng. Men, den finnes.

Propagandabilder som våpen

Vi vet ingenting om mannen på bildet. Leter vi finner vi navnet på fotografen som tok bildet. Hvem er han og hva har han med Syria å gjøre? Et søk leder oss til James Lawler Duggan. Duggan er fotografen som oppholdt seg i Øst-Aleppo i 2012 sammen med terrorgruppa Free Syrian Army (FSA).

At Duggan tore å oppholde seg sammen med FSA i Øst-Aleppo i 2012 og stole på at terroristene ville beskytte han handlet kun om en ting. Å fremstille terrorgruppene i Øst-Aleppo som «frihetskjempere». Som del av en «revolusjon». Som kjempet på folkets vegne mot «Assad-regimet». Som fortjente vestlig støtte. Vestlige land trengte propagandamateriell som bevis for at kampen mot Assad-regimet var en kamp for menneskerettigheter og demokrati.  En «revolusjon».

Duggans bilder er del av «bevisene». Bildet av «mannen med ryggen» er del av en serie med bilder Duggan fikk lov å ta av FSA i 2012. Andre bilder viser heltene i FSA i regelrette kamper mot den syriske hæren. De hadde våpen. Hvor kom disse fra?

Den syriske hæren var i Øst-Aleppo for å forsvare sivilbefolkningen mot terrorgrupper som FSA. Ikke for å torturere den samme sivilbefolkningen. Det har imidlertid var narrativet helt tilbake til 2011. Øst-Aleppo ble befridd i desember 2016. Da kom krigsforbrytelsene og forbrytelsene mot menneskeheten begått av blant annet FSA til syne.  Da jeg besøkte Øst-Aleppo i april 2017 fikk jeg ved selvsyn se hvordan terrorgruppene hadde behandlet sivilbefolkningen. Torturkamre, fengsler. FSA og Al-Qaida affilierte grupper etterlot seg et Øst-Aleppo som et helvete på jord. Med den kjennskapen mediene burde ha om hva terrorgruppene begitt av nettopp terror mot sivilbefolkningen i Aleppo, er det er nesten ufattelig at et bilde fra 2012 brukes av  NRK i 2020 som illustrasjon på Assads «grusomheter». (Bildeserien fra 2012 er her, det nevnte bildet er nummer 5 i bildeserien.) Bildene til Duggan er jo førstehåndsdokumentasjon om terroren i Øst-Aleppo helt tilbake til 2012. I stedet brukes bildet som del av en vandrehistorie. Som et våpen mot det syriske folket.

Hva er CJA? Et våpen i verktøykassa

NRK opplyser at Norge samarbeider med Center for Justice and Accountability (CJA) i saker som omhandler tortur begått av syriske tjenestemenn.

UD opplyser til NRK at organisasjonen har fått 22 millioner kroner siden 2014. I tillegg får CJA penger fra England, USA, Canada, EU, Tyskland, Danmark og Nederland.

CJA ble etablert i 2012 av de samme landene som deltar i regimeskiftekrigen. CJA ledes av William Wiley. Wiley er en kanadisk tidligere infanterioffiser som utdannet seg i militæret som juridisk ekspert på krigsforbrytelser.

CJA skal være en alternativ krigsforbryterdomstol som skal erstatte den internasjonale krigsforbryterdomstolen (ICC) i Haag. ICC etterforsker mulige krigsforbrytelser etter kriger er over. Vestlig land skjønner at det er umulig å fremme sak mot president Assad for ICC. Det er umulig å bevise at han har begått krigsforbrytelser. Syria har ikke ratifisert Roma-traktaten. Og, ikke minst, ICC er avhengig av å samarbeide med  regimet som har overtatt makten fra nåværende regime i Syria. Det ser imidlertid ikke ut til at Vesten klarer å styrte nåværende regime. Men, de har ikke  gitt opp.

CJA har smuglet ut tonnevis av dokumenter fra Syria som skal bevise at tjenestemenn i «Assad-regimet» har begått krigsforbrytelser.

De oppbevares på hemmelig sted i Europa. Se William Wiley og de stjålne dokumentene.

700 000 dokumenter i en database, som blant annet Norge benytter i sin ustoppelige klappjakt på «Assad». Norges bidrag er en stadig påplussing av såkalt humanitær bistand. Fra 2011–2020 har Norge bidratt med mer enn 15 milliarder kroner. Hele 22 millioner til CJA, til en såkalt domstol uten jurisdiksjon.

 «Bevisene» i rettsaker Norge bygger opp skal være å finne blant de 700  000 dokumentene. Men, hvordan har det vært mulig for CJA å få samlet og smuglet flere tonn med dokumenter ut av Syria?  Det har de gjort i samarbeid med blant annet terrorgruppene Free Syrian Army, Al Nusra og IS. Disse jobber ikke gratis. Mot betaling har terrorgrupper samlet inn alt av papirer og dokumenter som er etterlatt i statlige og kommunale kontorer i områder terrorgruppene har okkupert. Som lederen av CJA sa. Han betaler terrorgruppene for å samle sammen og smugle ut dokumenter før de brenner bygningene, arbeiderne og danser på asken. Wiley legger ikke skjul på at han betaler terrorister for å hente ut disse dokumentene.

«To get documents, Mr. Wiley’s team has built alliances with rebels who oppose President Bashar al-Assad, notably those of the Free Syrian Army, although it recognizes that some rebel groups have also committed atrocities. “Sometimes, like the police, you have to ally yourself with bad guys to get the guys that are badder,” Mr. Wiley said in one of several interviews.»

De 22 millioner kronene UD opplyser er gitt til CJA siden 2014 er brukt til å betale Free Syrian Army, IS og andre terrorgrupper for å få disse til å plyndre dokumenter fra offentlig kontorer og smugle disse ut av Syria i jakten på hvem det måtte være i den pågående regimeskiftekrigen.

Norge har et stort forklaringsproblem om hvem som er sluttmottakeren av disse 22 millioner bistandskronene som Wiley mottar. Norge vet at det Wiley gjør er straffbart. Det er krig i Syria. Å legge til rette for at syrere kan ta seg ulovlig inn i Syria, samarbeide med terrorgrupper, plyndre offentlige dokumenter ut av Syria ved hjelp av terrorgrupper er i seg selv straffbart. Norge vet også at terrorgruppene Wiley samarbeider med begår krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og terror. Norge vet at disse gruppene står på FNs terrorliste. Norge vet at disse 22 millioner kronene går til terrorfinansiering. Men, allikevel? Her mer om Wiley  og CIJA

Personopplysninger

Syriske myndigheter sliter med å få verifisert opplysninger om mennesker som er internt fordrevne eller syrere på flukt i andre land fordi all dokumentasjon er plyndret og smuglet ut av Syria og oppbevares på hemmelig sted i Europa. Til bruk mot de samme tjenestemennene som var tvunget til å flykte da terrorgrupper okkuperte områdene.

Det er alt fra ekteskapspapirer, fødselsattester, identitetspapirer, eiendoms dokumenter, statsborgerskap, vaksinasjonsregistre, bankpapirer etc. Syria sliter blant annet med å dokumentere hvem er hvem i Al-Hol-leiren hvor de norske IS-medlemmene oppholder seg med barna sine. Der oppholder det seg 85 000 kvinner og barn fra 60 land. Det burde være av interesse også for Norge, at syriske myndigheter fikk kjennskap til barns papirer slik at ikke barn forblir statsløse.

All dokumentasjon en hver stat har om egne borgere er plyndret. Tenk om noen stjal alle papirer fra folkeregisteret, skatteetaten, dokumenter hos byfogden, CVer, ansettelsespapirer, domstols dokumenter, fødselsregistre, eiendomsbevis, kartverket, vandelsattester, lister over alle stats- og kommunalansatte? Tenk om noen raidet alle offentlige kontorer i Norge

Media

NRK gjør som de store andre mainstream mediene i vest. Vi blir fortalt en historie. Vi stoler på det vi leser. Så viser det seg gang på gang at vi får servert en agenda som villeder oss lesere. Som får oss i en felle. I denne saken unnlater NRK å fortelle oss at dokumentene Kripos snakker om er plyndret og smuglet ut av Syria av ulike terrorgrupper. NRK unnlater å stille kritiske spørsmål om regjeringens økonomiske støtte til denne virksomheten. Unnlater å stille seg selv spørsmål om det er presseetisk og moralsk å lage reportasjer om dette uten å informere leserne om hvordan dokumentene har havnet i Europa og hvem som bistå vestlige regjeringer med det. Unnlot å fortelle oss hvem CJA faktisk jobber for. Unnlot å fortelle oss at CJA er et verktøy i regimeskiftekrigen.

Indeed, top corporate media outlets like The New York Times have published major reports based on leaked Syrian government documents without disclosing the fact that these files were first stolen by Syrian al-Qaeda militants, and then handed over to a Western government-funded group committed to regime change.

Tilbake til  om det er en sammenheng mellom fotografen, CJA  og Norge? Ja, det er det. Alle tre har et forhold til terrorgruppa Free Syrian Army (FSA). Mannen med ryggen er med i FSA . Fotografen samarbeider med FSA. CJA bruker FSA til å sanke og smugle dokumenter ut av Syria. Norge betaler FSA 22 millioner kroner gjennom CJA  for å få tilgang til disse dokumentene… Den sammenhengen burde det være NRK sitt ansvar å formidle oss.

Hvem er de skyldige?


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelStore protester mot antidemonstrasjonsloven i Hellas
Neste artikkelNord Stream 2 – USA vrir igjen til sanksjonsskruen