Nord Stream 2 – USA vrir igjen til sanksjonsskruen

0
USA vil sabotere Nord Stream 2. Shutterstock.

For å forhindre den nesten fullførte Nord Stream 2 rørledningen gjennom Østersjøen, begynner USA nå en ny opptrapping. Et lovutkast fra det amerikanske senatet har til hensikt å utvide de eksisterende sanksjonene betydelig – og inkluderer i fremtiden europeiske selskaper som indirekte er relatert til bygging og drift av rørledningen. Til og med europeiske og tyske tjenestemenn vil trues med alvorlige sanksjoner. Dette er å gå for langt, til og med for den tyske regjeringen. Men bortsett fra en pent formulert «irettesettelse» har ingenting blitt hørt fra Berlin så langt. Det er på tide å forsvare seg og forklare hvor grensen går. Begeret er fullt.

Av Jens Berger (Tyskland).

Rørledningen Nord Stream 2 gjennom Østersjøen var opprinnelig ment å levere russisk naturgass til det europeiske rørledningssystemet siden begynnelsen av inneværende år. Men det skjedde ikke. Den 31. juli 2019 vedtok det amerikanske senatets utenrikskomité et lovforslag med den megetsigende tittelen Protecting Europe’s Energy Security Act of 2019.

Den amerikanske senatoren Ted Cruz ser for seg å sette selskaper og enkeltpersoner som er involvert i byggingen av Nord Stream 2 på USAs sanksjonsliste. Cruz tar først og fremst sikte på selskaper som eier skip som kan legge slike undervanns-rørledninger. Det er bare fem av disse i hele verden, ifølge Cruz. I 2019 ble Allseas Group, med hovedkvarter i Sveits, og det italienske selskapet Saipem spesielt berørt av USAs sanksjoner. Hvis disse selskapene fortsatte å bygge rørledningen, truet USA med så stygge ting som å ekskludere ordrer for alle prosjekter som faller direkte og indirekte under USAs jurisdiksjon og fryse alle deres eiendeler over hele verden. Ansatte og aksjonærer i de berørte selskapene ble truet med innreiseforbud og også en verdensomspennende frysing av kontoer og eiendeler.

Man knapt kunne forvente anderledes. Selskapene som ble truet av sanksjonene sluttet deretter å jobbe med rørledningkonsortiet. Det som fulgte, var en russisk fortvilelseshandling av en spesielt slag. På en fem måneders tur rundt halve verden ble det russiske rørleggingsskipet Akademik Cherskiij flyttet fra Nakhodka ved Stillehavet til Nord Streams logistikkhavn Mukran på Rügen.

Bare Akademik Cherskiij har det dynamiske posisjoneringsystemet som er pålagt av danske myndigheter. Under sjøreisen byttet skipet også hender og eies nå pro forma av et varmekraftfond i byen Samara, som neppe vil være et sårbart offer for USAs sanksjoner. Akademik Cherskiij har vært på Rügen siden begynnelsen av mai og blir tilsynelatende endret til bruk i Østersjøen. Gytesesongen for torsk begynner i juli, slik at arbeidet først kan fortsette i september. USA ønsker å forhindre dette med sine nye sanksjoner.

I fremtiden vil sanksjonene i Protecting Europas Energy Security Act of 2019 også ramme mennesker og selskaper som forsikrer skip som jobber på Østersjø-rørledningen eller «støtter» dem, uansett hvordan. Sanksjonene inkluderer også selskaper som foretar sertifisering av rørledningen eller fungerer som mellommenn. Dette berører blant annet de europeiske multinasjonale selskapene Uniper (E.on), Wintershall (BASF), det østerrikske OMV, den britisk-nederlandske Royal Dutch Shell og den franske gruppen Engie, som sammen med Gazprom er involvert i rørledningen. Hvilke banker og forsikringsselskaper som rammes, er fremdeles ukjent.

Ifølge interne tyske regjeringsrapporter påvirker sanksjonene tyske og europeiske myndigheter. Smak på det utsagnet igjen: De tyske og danske tjenestemennene som spiller en rolle i sertifiseringen av rørledningen og gir de russiske skipene lisens, risikerer at de ikke lenger vil få lov til å komme inn i USA, og muligens vil enkelte banker fryse eiendelene deres.

Så langt – i det minste i den offentlige debatten – er det blitt pålagt sanksjoner mot Russland. Denne utvidelsen representerer direkte sanksjoner mot Tyskland og andre EU-land.

Den tyske regjeringen er også kritisk til dette … men bortsett fra verbale uttrykk for bekymring, kan ingenting konkret høres fra Berlin. Hvorfor? Hvis USA tar på seg å sanksjonere hva den tyske regjeringen gjør, er dette – mildt sagt – en «uvennlig handling». Mindre diplomatisk, kunne man til og med snakke om en økonomisk krig. Tross alt er USA bare marginalt opptatt av Russland, siden amerikanerne er blant de beste kundene til russiske oljeprodusenter. Målet er å gjøre Europa til et salgsmarked for den enorme overkapasiteten i amerikansk naturgass skapt av frackingteknologien, som deretter skal eksporteres i flytende form.

Det er nettopp denne strategien som også gir den passende plattformen for et diplomatisk svar på de nye sanksjonene: Tyskland bør innføre straffesatser på amerikansk gass og bruke sin makt på EU-nivå till innføre disse tollene over hele EU. Det som høres drastisk ut ved første øyekast, er vanlig praksis. Bare nå april innførte EU straffetoll på produkter som spillkort, lightere og plast-deksler for møbler fra USA, i en handelskonflikt. I den forrige handelskonflikten var EUs straffetoll knyttet til whisky, Harleyer og peanøttsmør fra USA. Hvorfor ikke på naturgass? Tilsynelatende må du snakke med USA på det eneste språket de forstår. Og diplomatiske fotnoter er tydelig ikke forstått i Washington.

Vedlegg: En kort liste som illustrerer omfanget av amerikanske sanksjoner

De sist par årene har det vært flere tilfeller der den amerikanske regjeringen har brukt dette verktøyet.

 • I september 2005 la USA Macao Delta Asia Financial Group til sin sanksjons-liste. Påstanden: Banken hadde utført hvitvaskings-transaksjoner på vegne av Nord-Korea.
 • I 2007 utvidet USA sanksjonene og forbød nå alle banker som er autorisert i USA fra å gjøre forretninger med Delta Asia Financial Group. Revisjonsfirmaet Ernst & Young og skattemyndighetene i Macao klarte ikke å bekrefte påstandene. Likevel er banken fremdeles på sanksjons-listen og kan derfor ikke drive internasjonal virksomhet i utenlandsk valuta.
 • I januar 2009 betalte den britiske banken Lloyds 350 millioner dollar for brudd på USAs sanksjoner mot Iran og Sudan.
 • I desember 2009 ble sveitsiske Credit Suisse bøtelagt 536 millioner dollar for å ha drevet forretninger med Iran og andre land.
 • I mai 2010 ble Royal Bank of Scotland (pga. det oppkjøpte nederlandske ABN Amro Bank)  bøtelagt 500 millioner dollar i USA for forretninger med Iran, Libya, Sudan, Cuba og andre sanksjonerte stater.
 • I desember 2010 tvang den amerikanske regjeringen betalingstjenestene PayPal, Visa og Mastercard til å ikke godta donasjoner til Wikileaks. Bakgrunnen for dette var publiseringen av en kvart million amerikanske diplomatiske rapporter kjent som «Cablegate».
 • I juni 2012 betalte det nederlandske finanskonsernet ING 619 millioner dollar i bøter i USA for transaksjoner med Iran og Cuba.
 • I november 2013 betalte Deutsche Börse AG 152 millioner dollar fordi datterselskapet Clearstream angivelig skal ha overført frosne penger til Iran ulovlig.
 • I april 2014 sanksjonerte USA 17 russiske banker og energiselskaper. Sanksjonene innførte også en frysing av eiendelene til disse selskapene i USA. I juli ble sanksjonene utvidet til også å omfatte fire andre selskaper.
 • I september 2014 utvidet USA igjen sine sanksjoner og koblet nå Russlands største bank (Sberbank) og konglomeratet Rostec fra det internasjonale finansmarkedet ved å forby banker som er autoriserte i USA å gjøre forretninger med disse to selskapene. Amerikanske selskaper ble også forbudt å selge varer og tjenester til energiselskapene Gazprom, Gazprom Neft, Lukoil, Surgutneftegas og Rosneft.
 • I desember 2014 innførte USA en omfattende embargo på Krim. Ethvert selskap, fra et hvilket som helst land i verden, som driver virksomhet på noen måte på Krim eller med selskaper som opererer på Krim, vil straffes med sanksjoner i USA.
 • 10. mars 2015 satte U.S. Treasury Department Banca Privada d’Andorra, fra den lille landet i Pyreneene, på en sanksjons-liste som forbyr alle banker som er godkjent i USA å gjøre forretninger med BPA. Dette ble begrunnet med mistanke om hvitvasking av penger fra «kriminelle grupper i Russland, Venezuela og Kina». Banken overlevde ikke dødskysset, og ble senere angrepet av det amerikanske økonomiske likplyndreren J.C. Flowers.
 • I oktober 2015 godtok den franske banken BNP Paribas å betale en bot på 8,9 milliarder dollar. I tillegg ble BNP Paribas forbudt i ett år fra visse transaksjoner i amerikanske dollar. USA anklaget BNP Paribas for brutt amerikanske sanksjoner mot Sudan, Cuba og Iran; Sanksjoner som ikke er vedtatt av EU. Tyske Commerzbank (1,45 milliarder dollar ), Deutsche Bank (258 millioner dollar), sveitsiske UBS (780 millioner dollar), franske banker Credit Argicole (787 millioner dollar) og Societe Generale (1,4 milliarder dollar) og italienske UniCredit (1,3 milliarder dollar) måtte også betale betydelige bøter.
 • I april 2018 innførte USA sanksjoner mot syv russiske oligarker og tolv relaterte selskaper. Årsaken: «negative aktiviteter (malign activities) over hele verden». De amerikanske eiendelene til de sanksjonerte ble frosset, amerikanske finansinstitusjoner fikk forbud mot å samarbeide med dem.
 • 9. november 2018 beordret USA det internasjonale clearing-systemet SWIFT til å ekskludere iranske banker. Bankoverføringer over landegrensene skjer via SWIFT. 11.000 banker og i over 200 land er tilkoblet systemet. Sanksjonen kuttet i realiteten hele den iranske økonomien fra internasjonale betalinger. Spesielt pikant: SWIFT er basert i Brussel og er underlagt EUs jurisdiksjon. EU støtter imidlertid uttrykkelig ikke USAs sanksjoner mot Iran.
 • I desember 2018 arresterte kanadiske myndigheter Huawei-sjef Meng Wanzhou på forespørsel fra USA. Påstanden: Huawei brøt med USAs sanksjoner mot Iran. Kina hadde aldri innført sanksjoner mot Iran. I følge pressen vil utleveringprosessen trolig vare til oktober 2020.
 • I januar 2019 innførte USA sanksjoner mot den venezuelanske oljenæringen, som forbød amerikanske selskaper å gjøre forretninger med den venezuelanske oljesektoren. Som et resultat sank amerikanske raffinerier produksjon med 40 prosent.
 • 9. april 2019 godkjente den britiske banken Standard Chartered en total betaling på cirka 1,1 milliarder dollar for å avslutte en etterforskning av påståtte brudd på amerikanske Iran-sanksjoner.
 • I august 2019 innførte USA sanksjoner som forbyr alle banker som er lisensiert i USA, fra gjøre enhver form for virksomhet med obligasjoner fra den russiske staten eller russiske statlige selskaper.
 •  Den 25. oktober 2019 advarte amerikanske myndigheter europeiske finansinstitusjoner fra å gjøre forretninger med Iran. «Hvis du er en bank, en investor, et forsikringsselskap eller et annet selskap i Europa, bør du vite at det er en veldig dårlig forretningsavgjørelse å delta i … [Instex].» Instex er clearing-systemet som EU etablerte for å omgå USAs Iran-boikott gjennom SWIFT clearing-systemet.

Eksemplene viser både omfanget og den stadige utvidelsen av de brukte sanksjons-instrumentene, som først og fremst berører banker og selskaper fra Europa, selv om de sies å ha brutt amerikansk lov i stedet for europeisk lov. Forøvrig forbyr folkeretten tydelig utvidelsen av egne sanksjoner til tredjeland og selskaper fra tredjeland. Denne praksisen med sanksjonering betyr ikke annet enn en Lex Americana, et krav fra USAs presidenter om å kunne vedta lover og forskrifter som hele verden må overholde.

USA blander seg inn i politikken til tredjeland, som trues med vold (økonomiske sanksjoner er en voldshandling) som ikke har noe å gjøre med de politiske problemene mellom USA og Iran. Dette representerer et massivt brudd på FNs pakt. Art. 2 nr. 7 i pakten  forbyr stater å blande seg inn i andre staters interne anliggender. Dette inkluderer også regulering av egen handelspolitikk og utforming av utenrikspolitikk. Inngrep er ulovlig etter folkeretten hvis et element av tvang legges til, noe som helt klart er tilfelle her.

Videre bryter sanksjonene og truslene om sanksjoner mot tredjeland direkte og indirekte Verdens Handelsorganisasjons generelle toll- og handelsavtale GATT. Naturligvis kan «frihandelen» som USA gjentatte ganger har brukt til egne formål ikke forenes med USAs påstand om å innføre handelsforbud med et annet land uten WTO-vedtak. Til og med Den internasjonale domstolen avsa en enstemmig dom som ber USA om å avslutte denne sanksjons-praksisen. Hva gjorde USA? De sa ganske enkelt ensidig opp de to traktatene som den internasjonale domstolen baserte sin dom på. USAs imperiale uvitenhet kjenner ingen grenser eller internasjonale lover.

Den amerikanske tankesmia Center for a New American Security (CNAS) har allerede beskrevet økonomiske sanksjoner som «de nye verktøyene i den økonomiske krigen». Størrelsen, likviditeten og integriteten til det amerikanske finanssystemet er derfor en viktig strategiske styrke for USA. En fjerning av lisensen for virksomhet i USA og transaksjoner i amerikanske dollar er en dødsdom for internasjonalt aktive banker. Det gjør at de kan utpresses. Og hva som gjelder banker, gjelder unisont for internasjonale selskaper i realøkonomien. Hvis for eksempel amerikanske sanksjoner kutter Siemens av det internasjonale finansmarkedet, vil selskapet ikke lenger være i stand til å ta opp lån, forhåndsfinansiere sin virksomhet og foreta utbetalinger til eller fra sine internasjonale forretningspartnere. Dette ville være dødskyss.

I tillegg kommer at USA stadig oftere pålegger sine sanksjoner i egne interesser og mot interessene til andre, allierte land. Det første året etter pålagte sanksjoner, falt den europeiske eksporten til Russland med ti prosent og den tyske eksporten til og med med 18 prosent. På den annen side kunne USA faktisk rapportere om seks prosent økning i handelen med Russland. USA er nå en av Russlands ti største handelspartnerne. Alt i alt, ifølge en studie, tok USA 0,6 prosent av nedgangen i handelsvolumet, mens Tysklands økonomi måtte takle imponerende 40 prosent.

Situasjonen er enda mer dramatisk når det gjelder sanksjoner mot Iran. Etter atomavtalen i 2015 og avslutningen av sanksjonene, ble handelsvolumet mellom Iran og EU nesten tredoblet, fra 7,7 milliarder euro til 21 milliarder euro. Handelsvolumet mellom Iran og USA er 180 millioner euro – mindre enn én prosent av den iransk-europeiske handels-verdien.

USAs interesse for sanksjonene mot Nord Stream 2-rørledningprosjektet er også lett å gjennomskue. Takket være fracking-boomen har USA en massiv overskuddskapasitet på naturgass, som de gjerne vil sende til Europa i flytende form i tankskip. En ny rørledning som leverer billig naturgass fra Russland er selvfølgelig en hindring. Det handler på ingen måte bare om leveringsmengdene. På grunn av overskuddet på tilbudssiden, har prisene på naturgass i USA bokstavelig talt kollapset. Økt gasseksport ville fjerne overforsyningen fra markedet og få prisene til igjen å øke. Dårlige nyheter for forbrukerne i USA og Europa, bra for frackerne, som også er blant de ivrigste giverne til Donald Trumps valgkamp, og for Wall Street, som finansierte frackerne med noen ganger vågale gjelds-instrumenter.


Med velvillig tillatelse fra NachDenkSeiten

Denne artikkelen er oversatt og publisert av Midt i fleisen.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelHvem er de skyldige?
Neste artikkelKampanjen for å sverte romanforfatteren Charles Dickens som en rasist