Jonas Bals, Klassekampen og den falske sammenlikningen med den spanske borgerkrigen

0
Den nazistiske Azov-brigaen sto i spissen for det Jonas Bals i likhet med dem kaller "verdighetsrevolusjonen".

23. mars har Jonas Bals et innlegg i Klassekampen. «Det kjempende demokrati må dessverre ha våpen». 

Av Eva Thomassen.

Den spanske borgerkrigen er ifølge Bals, bakteppet for synet «venstresiden» bør ha på krigen i Ukraina. Krigen i Ukraina er vår tids spanske borgerkrig, mener Bals. Venstresiden bør av historiske grunner nærmest forplikte seg til å se krigen i Ukraina som en fortsettelse av den spanske borgerkrigen. Ser man ikke det bør man tituleres som fascist. Alt dette for å legitimere våpenstøtte til regimet i Kiev. Støtter man ikke våpen til Zelensky-regimet er man på feil side av historien. Bals støtter regimet i Kiev. Bals snakker om «verdighetsrevolusjonen» i 2014. En revolusjon, ifølge Bals, som bragte Ukraina frihet. Hvilken verdighet snakker Bals lite om.  Bals må jo mene at etter Russland har tapt krigen så stiger verdigheten opp igjen av ruinene til det landet Bals´ våpen har vært med på å legge i grus.

Våpnene Bals snakker så varmt om må jo komme fra et sted. Noen må jo bestemme hvilke våpen som skal drepe fienden. Skal vi tro at det er de selvstendige NATO- landene som velger hvilke våpen som skal «doneres»? At Norge på selvstendig grunnlag velger om de vil sende Norgesplaster eller F-16. At Norge har en høyere og edlere moral enn NATO som allianse? At norske våpen har en rose i geværmunningen?

På NATO-møtet i Bucharest i 2008 var medlemskap for Ukraina tema. Stoltenberg var statsminister i 2008, Støre utenriksminister.  I Bucharest var også president Putin og utenriksminister Lavrov. USAs president Bush presset på for å innlemme Ukraina i NATO. President Putin sa at Ukraina i NATO er en rød linje for Russland. Tyskland og Frankrike nølte seg fram til at tja, Ukraina vil bli medlem av NATO, men ikke nå. Hvorfor ikke? Av sikkerhetsgrunner. Hensynet til Russland hadde forrang. NATO- søknaden til Ukraina har ligget i skuffen helt til den ble dratt fram igjen i 2021. Men, hvorfor tar ikke NATO i 2021 hensyn til Russland når de tok hensyn til Russland i 2008? Særlig på bakgrunn av at NATO i mellomtiden har ekspandert stadig nærmere grensene mot Russland. Kan det skyldes «verdighetsrevolusjonen» i 2014? Ja. Stoltenberg har bekreftet det mange visste. Krigen begynte ikke i 2022, men i 2014. NATO har siden 2014 trent, bevæpnet, finansiert den ukrainske hæren til NATO-standard. Hvorfor?

I desember 2021 ba president Putin USA/NATO om å gi Russland sikkerhetsgarantier. De samme garantiene han de facto fikk i 2008. Garantier om at Ukraina skal være en nøytral stat. Det ville ikke USA. NATOs dør står åpen svarte Stoltenberg. Stoltenberg visste hva det betød.

Tilbake til Bals og den spanske borgerkrigen. Finnes det en internasjonal brigade som kjemper side og side med den ukrainske hæren? Som ikke er innrullert i hæren? Ja, men de opptrer ikke særlig verdig. Så lite verdig at de fleste på venstresiden ville betakke seg. Hvorfor skal det være forbudt å snakke om neonazistene i Ukraina? Om rene nazigrupper. Om et regime som gir nazister statsborgerskap og fripass til å drepe russere. Dette er kjent av norske myndigheter siden 2014. Omtalt av norske medier. Plutselig ble det bråstopp 24.2.2022. Det er til og med bråstopp med å nevne ordet «fred» først i setningen. Man må så å si velge om man er for våpen eller for Franco.

Siden Bals ikke kommer til å delta i noen imaginær internasjonal brigade, kan jo Bals sysle med det han driver med til daglig i LO. Fagbevegelsen og arbeidernes rettigheter. I Ukraina. Før fagbevegelsen blir fullstendig rasert av Zelensky-regimet.  Zelensky benytter krigen til å frarøve arbeidere og fagforeningene  rettigheter de hadde før EU og IMF inntok landet i 2014. Zelensky har blitt så vestvendt at han selger landet til kapitalister som kun er ute etter profitt og billig arbeidskraft. For arbeiderklassen i Ukraina er ikke NATO-våpen et kampvåpen.


Les også:

Forrige artikkelFolkehelsen i Tysvær gikk nedover med vindturbinene. Viktigste spørsmål ble ikke stilt.
Neste artikkelKrigsdagbok del 107 – 19. til 25. februar 2024