Hva er det NRK driver med?

9
NRKs dekning av "Russiagate" har vært som en blåkopi av kampanjen til Det demokratiske partiet. Bakgrunnsfoto: Shutterstock. Innfelt skjermdump fra NRKs nettsider.

Av Einar Jacobsen.

Det er noe virkelig nedslående over NRKs nyhetsdekning for tiden. Siden Donald Trump ble valgt som amerikansk president daglige oppdateringer om Trump blitt et fast innslag. Det er tilsynelatende ingen grenser for hva slags uvesentligheter og sladder NRK mener skal oppta sendeflata.

Umiddelbart etter 2016-valget hadde det demokratiske partiet (DNC) konstruert en latterlig konspirasjonsteori for å bortforklare deres pinlige valgnederlag: Det var russerne!
Ifølge konspirasjonsteorien (russiagate) var det ikke måte på hvordan russerne hadde manipulert det amerikanske valget gjennom skitne triks og kynisk manipulasjon. Hacking, propaganda, trollfabrikker og som et nyhetsoppslag fra NRK hevdet, brukte russerne dataspillet Pokemon Go til å sette det amerikanske demokratiet ut av spill ved å opprette profiler med ”politisk splittende” brukernavn. Donald Trump konspirerte med og ble utpresset av Putin (som visstnok satt på ”kompromitterende informasjon” om Trump) på samme tid.
For kritisk tenkende vesener, burde denne konspirasjonsteorien vært avfeid som et patetisk forsøk fra DNC på å bortforklare valgnederlaget. Men ikke for NRK, som i over to år tvangsforet seere og lyttere med stadig mer hysteriske ”nyheter» som i beste fall var tendensiøse, i verste fall direkte falske.

Helt forutsigbart ebbet konspirasjonsteorien ut i ingenting. Russiagate var ikke noe annet enn varmluft. Det fantes ikke noen bevis for å ta ut noen tiltale ifølge Mueller-rapporten. Datasikkerhetsfirmaet Crowdstrike, som hadde ansvaret for å etterforske DNCs servere, har nylig innrømmet at det ikke fantes noen bevis for at serverne var blitt hacket. Det er dog verdt å merke seg at NRK aldri har vist interesse for innholdet i lekkasjene. Her kom det nemlig fram bevis for at DNC hadde manipulert sin egen nominasjonsprosess til fordel for Hillary Clinton. Altså, rent juks og bedrag av demokratiske prosesser.

Etter russiagate var punktert, tok det likevel ikke lang tid for NRK før de var i gang igjen med kampanjejournalistikken. Nå var det ukrainegate. Trump hadde visstnok drevet med utilbørlig utpressing av en stakkars alliert, Ukraina. Dette var en stor skandale som kvalifiserte for riksrett og avsettelse, var NRKs budskap hver bidige dag (og natt) i nesten et halvt år. Igjen tvangsforet NRK oss med en overflod av detaljer om nye navn og nøkkelpersoner, høringer, møtetidspunkter, heltinna Nancy Pelosi og spekulasjoner om republikanere som ville snu seg mot Trump. Det konkrete innholdet i den berømte telefonsamtalen mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky ble knapt belyst. At bakgrunnen for telefonsamtalen var Hunter Bidens tvilsomme og overbetalte stilling i et naturgasselskap han åpenbart ikke var kvalifisert for, syntes ikke å interessere NRK. Derimot viste NRK en patologisk opptatthet av troen på riksrett, til tross for at enkel fingertelling gjorde det klart at republikanernes flertall ville sørge for å blokkere prosessen. Det gjorde de òg til hysteriske reaksjoner fra DNC, de liberale mediene og NRK som ignorerte faktumet at riksrett er et politisk maktspill og ikke en ordinær strafferettslig prosess.

De to utenrikspolitiske sakene NRK har viet absolutt mest tid til de siste tre årene, falt sammen som sandslott! Det viktigste de har ført til er ytterligere politisk splittelse og en fullstendig diskreditering av DNC. Det er all grunn til å stille spørsmål ved NRKs utenriksredaksjons evne til å ikke bare prioritere saker, men også deres evne til å drive med saklig og objektiv nyhetsformidling.

Dekninga av disse sakene står i en voldsom kontrast til av saker der Trump beviselig har handlet sterkt kritikkverdig.
Da USA bombet Syria 14. April 2018 etter et påstått kjemisk angrep i Syria jublet CNN – som til da hadde vært notorisk negative til Trump – og erklærte at nå viste han seg som ”hele Amerikas president”. Selv om NRK var noe mindre panegyrisk, dekket statskanalen det likevel på en svært forståelsesfull måte. Folkeretten, som forbyr slike angrep, ble ikke nevnt med et ord. Heller ikke det faktum at man på det tidspunktet ikke kunne kjenne omstendighetene rundt angrepet. Hvem de ansvarlige var og i det hele tatt om det hadde forekommet. Likevel opptrådte NRK som mikrofonstativ for Trump og tok nærmest for gitt at anklagene mot Syrias president var sanne.  
Dekninga  var også helt uten kritiske spørsmål til NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og statsminister Erna Solberg som begge uttrykte eksplisitt forståelse for det kriminelle angrepet. I ettertid har det blitt avdekket at OPCWs rapporter har blitt utsatt for politisk press for å bryte med vitenskapelig metode og trukket konklusjoner det ikke finnes empirisk grunnlag for. Denne skandalen har vært fyldig dekket av utenlandske medier, blant annet britiske Daily Mail, og sår tvil om den vestlige fremstillingen. NRK, som ellers har gitt OPCW mye oppmerksomhet, har tiet disse avsløringene i hjel.

På nyåret 2020 begikk Trump en annen kriminell handling da USA likviderte Generalmajoren for den iranske revolusjonsgarden Quasem Soleimani. Det var åpenbart en krigsforbrytelse og grovt brudd på Folkeretten. 7. juli ble dette også bekreftet av FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser, Agnes Callamard som uttaler at angrepet var ”absolutt ulovlig”. Man skulle tro at dette skulle kvalifisere til store overskrifter hos NRK, men 8. juli finner jeg ingen omtale av dette på NRKs nettsider. Derimot er denne dagens Trump-sak en anklage fra hans niese om at han betalte for en opptaksprøve. Sladder, altså.
I Nyhetsmorgen i radioen var det en derimot en kort notis om FNs påtale, men ingen videre oppfølging av saken. I Dagsnytt 18 og 19-nyhetene glimret saken igjen med sitt fravær.

Hvorfor er NRK så tause om dette? Slike brudd på Folkeretten er kriminalitet og kan kategoriseres som ”De mest alvorlige forbrytelser”, for å bruke et uttrykk fra den avdøde juristen Ståle Eskeland. Regjeringa uttaler jevnlig at FN og Folkeretten er bærebjelken i utenrikspolitikken. Da Russland annekterte Krim-halvøya svarte Norge med fordømmelser og sanksjoner med henvisning til Folkeretten i tillegg til redusert kontakt på politisk nivå og det militære samarbeidet ble suspendert. Dette til tross for at anneksjonen utvilsomt var i tråd med viljen til krimbefolkninga, hvis majoritet er russisk.
Da vesten støttet det grunnlovsstridige og russiskfiendtlige statskuppet i Ukraina, må de ha vært fullstendig klar over at det for Russland er det utenkelig å miste tilgang til svartehavsflåten i Sevastopol. Det er derfor fullt mulig å forstå Russland, til tross for at det er folkerettslig intrikat. Bombingen av Syria og mordet på Soleimani er det derimot ingen unnskyldninger for, noe FNs spesialrapportør slår fast. Likevel er NRK helt tause når vår nærmeste allierte begår alvorlige forbrytelser og bryr seg ikke om å gjøre sin selvfølgelige journalistiske plikt med å kreve fordømmelser og politiske reaksjoner fra Solberg-regjeringa.

Jeg har her forsøkt å gjøre en kvalitativ vurdering av NRK sin USA/Trump-dekning. Disse eksemplene viser at statskanalen på en side driver en monoman kampanjejournalistikk mot Trump på trivielle saker, og som også med tiden viser seg å være uten substans. På motsatt side unnlater NRK å være kritiske når Trump begår krigs- og folkerettsforbrytelser. Neil Postman kritiserte mediene for å gjøre alt like viktig, og dermed alt uviktig. Man kan spørre seg om NRK ikke går enda lenger, ved å hausse opp trivialiteter og systematisk fortie virkelig viktige saker. Det er også mulig å spore et mønster. Dekninga sammenfaller i stor grad med DNC og de liberale mediene som gjennomgående støtter Trump når han opptrer militært aggressivt, men motarbeider han når han antyder han vil trekke ut amerikanske tropper fra deres ulovlige operasjoner i Midt-Østen. Statskanalen opptrer dermed ikke som et selvstendig og troverdig, men fremstår snarere som indoktrinerende kampanjejournalistikk, langt utenfor mandatet til en statskanal tvangsfinansiert over skatteseddelen.

Einar Jacobsen
Lektor i samfunnsfag


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Limert Limert says:

  Man skulle tro at det var NRKs oppgave å gi norske seere en dypere forståelse av hva som skjer i verden, i dette tilfelle hos «vår nærmeste allierte». Istedenfor ser det ut til at NRK ser det som sin plikt å gjengi verden slik Demokratene (les CIA) ser den, gjort så lettfattelig at selv et barn kan forstå det; Trump er slem og dum og skurkaktig, Obama, Clinton og Biden er snille og sympatiske, med hjerte på rett plass, og kjemper for fred og likestilling og kjærlighet og sånt.

  Slik hjernevaskes det norske publikum til å bli minst like uvitende som Demokratiske velgere, som tror at Biden er en slags supermann som skal redde dem ut av den økonomiske apokalypsen som «ble skapt av Trump».

  Verden vil bedras, og NRK gjør det lett for folk å bli bedratt.

 2. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det er ikke tvil om at også norske journalister fortjener straff, fordi når man lyver fra en autoritetsposisjon, så lager man livet problematisk til de som vet og forteller sannheten.

  Som samfunn kan vi nok ikke straffe alle som gjør slikt, men siden journalistene er skyldige, så kan vi gjøre dem til syndebukker, slik at resten kan tilgis fordi de var journalistenes ofre.
  be tolerant

 3. Avatar for FMD FMD says:

  I den grad lyvingen kan regnes som deltakelse i krigsforbrytelser, så både kan og skal de straffes etter bestemmelsene i internasjonal lov.
  Kan lyvingen regnes som deltakelse i landsforræderi, så både kan og skal de straffes etter grunnlovens bestemmelser.
  Brudd på de lovene som er nevnt ovenfor har ingen foreldelsesfrister, det vil si at de involverte kan straffes om 50 år. Mye vil ha forandret seg i løpet av en slik tidshorisont, sannsynligvis i løpet av en mye kortere tidshorisont.

 4. Avatar for FMD FMD says:

  NRK er statskanalen, så det er enda mer betimelig å spørre spørsmålet “hva er det Norge driver med?”.

 5. NRK gjengir trofast mot USA det amerikanske utenriksdepartementets versjon av USAs kriger. Som når den norske befolkningen skulle forberedes og dermed akseptere krigen mot Libya og norsk deltakelse i den, rapporteringen under krigen, og underrapportere om om det libyske folks lidelser etter krigen.

  Likeledes etter USAs ønske gjengir NRK USAs fiendebilde av Russland, for å rettferdiggjøre at halvparten av det amerikanske statbudsjettet brukes til forsvars (angreps) budsjettet, Norges kjøp av angrepsflyet F-35, fly USA vil bruke til angrep på Russland til Norges (enorme) kostnad, og brudd med basepolitikken av AP og høyreregjeringer med enorm forhåndslagring av amerikansk militærmateriell og baser på norsk jord.

  De aller fleste over 70 her har sett Dagsrevyen fra begynnelsen av sekstitallet, og når de ikke så/ser på tv hører de på nyhetene på radio NRK P1 hver hele time. For dem er nyheter og NRK ensbetydende. At NRK er statseid gir nyhetsredaksjonene alibi, for når NRK er statseid, så må jo NRK være en nøytral nyhetsformidler?

  Det er NRK langtifra, deres nyhetsbilde passer storkapitalen som har hatt sine agenter i NRK lenge, siden NRK har flest seere. For den nyhetsformidleren som når flest folk over lengst tid med mest informasjon vinner.

 6. Avatar for runeulv runeulv says:

  Alle former for deltakelse i folkemord er straffbart, så når merdia mister definisjonsmakten, så kan man uten å bedrive ordkløveri i den grad merdia gjør for stemple og få straffet ideologiske motstandere som hatere, få de stemplet som medvirkere til folkemord. Ikke har medvirkning til folkemord noen foreldrelsesfrist heller, så de kan i tilfelle hentes ut fra gamlehjemmet når den tid kommer.

 7. Avatar for Tellef Tellef says:

  Flott oppsummering og betimelig avsløring.

  På tross av den utilslørte propagandaen, er det verste med dette allikevel hvordan den norske folkesjela blir fullstendig avslørt. Den har absolutt ingenting å komme med selv, men må få alt utenfra. En slags valp som bare vil gjøre flokklederen til lags uansett. Alle har vokst opp på amerikanske filmer og vil aller helst være amerikaner, og hvis ikke, ihvertfall gjøre de til lags. Det er på det nivået det er. Fullstendig banalt. Det skjer hele tiden og vi så det igjen med George Floyd-demostrasjonene nå. Folk gikk mann av huse og brøt smittevernregler for å demonstrere mot hvordan amerikansk politi oppfører seg i USA.

  Nissete er vel kanskje egentlig ordet.

 8. Avatar for bdeink bdeink says:

  Allerede 3. januar 2020 la NRK ut en dokumentarfilmen “Midtøstens Militære Mesterhjerne” under overskriften “Han ble kalt Midtøstens Darth Vader” i en åpenbart og kynisk innsats for å påvirke publikums oppfatning av Qasem Soleimani. (Dagbladet fulgte dagen etter med overskriften “Irans dummenste mann”. )

  Den 2. januar hadde de færreste av oss i Norge engang hørt om Soleimani. Én dag etter var vi langt på vei inndoktrinerte til å hate ham. Det norske propagandaapparatet imponerer!

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

1 flere kommentar

Deltakere