To spørsmål til Hareide om Jernbanepakke 4

0
Illustrasjon: Shutterstock

Av Erik Plahte.

Nå er det selveste samferdselsministeren som prøver å komme med et forsvar for å innføre Jernbanepakke 4 (Klassekampen 3. juni). Har han noe mer å fare med enn det Helge Orten (H) leder for Transportkomitéen på Stortinget, presenterte i Nationen 13. mai (og som jeg har kommentert tidligere her på steigan.no:

Fortsatt utenomsnakk om Jernbanepakke 4 fra de blå-blå

Syltynne begrunnelser for Jernbanepakke 4

Han har ikke det. Det er de samme to argumentene vi får høre gang på gang. Den fjerde jernbanepakka skal harmonisere og samordne jernbanen i Europa, og det er så mye bedre med en konkurranseutsatt persontrafikk på jernbanen.

Det siste har fortsatt ingen ting med Jernbanepakke 4 å gjøre. Land som ikke er med i EU eller ikke har godtatt Jernbanepakke 4, kan fritt velge om de vil konkurranseutsette eller ikke. De som godtar jernbanepakka, har ikke lenger dette valget. Det er temmelig patetisk at tilhengerne fortsatt ser dette som et godt argument for jernbanepakka. Er det en fordel eller en ulempe å ha en valgmulighet? Tydeligvis en ulempe, om vi skal tro regjeringa. Et underlig standpunkt, unntatt om regjeringa ønsker at framtidige storting ikke skal ha denne valgmuligheten.

Hareide prøver så godt han kan å bagatellisere at Norge blir underlagt ERA, som er et reint EU-organ. «Statens jernbanetilsyn kommer likevel fortsatt til å ha det siste ordet om sikkerheten», skriver han, men innrømmer at «EUs fjerde jernbanepakke medfører myndighetsoverføring til ERA». Men så demper han dette klare utsagnet så godt han kan. «Den nasjonale innflytelsen er sikret gjennom medvirkning i vurderingen av de nasjonale reglene og deltakelse i ERAs arbeid».

Enn om vi kunne få et klart og utvetydig utsagn, uten bortforklaringer og lamme forsøk på å tilfredsstille motstanderne av fjerde jernbanepakke: Ja, vi ønsker at EU skal kunne fatte vedtak om norsk jernbane som vi bare må godta. Ja, vi ønsker at EU skal kunne bestemme at norsk jernbane skal konkurranseutsettes, ikke bare i dag, men for all framtid. Det ville ha vært et ærlig utsagn, men det er visst å håpe på for mye.

Jeg ber Hareide svare på to enkle spørsmål. Kan Norge innrette seg etter EUs tekniske standarder og løsninger for jernbanen i den grad det er ønskelig og nødvendig for oss uten å vedta den fjerde jernbanepakka? Kan Norge velge å konkurranseutsette jernbanen i framtida uten å vedta den fjerde jernbanepakka?

Jeg har ikke sett noen hevde at svarene kan være noe annet enn JA på begge, men jeg kan jo ta feil. Men hvis svarene er JA, hvorfor er det da så viktig å godta den fjerde jernbanepakka?


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelEtterretningsloven: Nå starter masseovervåkingen
Neste artikkel95% av covid-19 dødsfallene i Storbritannia hadde minst en underliggende alvorlig sykdom