Nei Hammarqvist, Norge trenger ikke mer vindkraft!

0
Den påbegynte anleggsveien i Øyfjellet. Billedkunstner Tomas Colbengtson har antydet hvordan man kan sy igjen såret.

Av Hogne Hongset.

15. juni publiserte Dagbladet et innlegg av kommunikasjonssjef Hammarqvist i Eolus, der han går kraftfullt løs på meg. I tillegg leverer han rene eventyrfortellingen om vindkraftverket Øyfjellet i Vefsn. Jeg skrev et tilsvar til Hammarqvist, men Dagbladet har sagt nei til å ta tilsvaret inn. Dagbladet er som kjent redaksjonelt tilhenger av vindkraft, noe som er helt greit. Dette burde imidlertid etter mitt syn føre til ekstra varsomhet med å nekte tilsvar, når avisa publiserer innlegg med klare personangrep på en vindkraftmotstander.

Her er tilsvaret til Hammarqvist, som Dagbladet ikke ønsker å publisere:


John Hammarqvist er kommunikasjonssjef i Eolus, den svenske vindbaronen som bygger Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn, for det tyske investeringsfondet Aquila Capital. Hammarqvist adresserer meg på Dagbladet Debatt 15.6. under tittelen «Norge trenger mer vindkraft». Årsaken er at jeg har uttalt at vi ikke har behov for strømmen fra Øyfjellet. 

Hammarqvist ber om « – en saklig, åpen og opplyst debatt.» Han er selv åpen nok i forsøket på å «grønnvaske» raseringen av Øyfjellet, men det han bidrar med er hverken saklig eller opplyst! Han skriver bl.a. dette: «Øyfjellet vindpark skal produsere rimelig, grønn og kortreist strøm til kraftforedlende lokal industri. All strøm fra Øyfjellet vil bli kjøpt av hjørnesteinsbedriften Alcoa i minst de neste 15 årene. Avtalen vil garantere muligheten for vekst, og bidra til å sikre flere hundre norske arbeidsplasser.»

Den aktuelle lokale «hjørnesteinsbedriften», som Hammarqvist så omsorgsfullt vil levere «kortreist» kraft til, er Alcoas aluminiumsfabrikk i Mosjøen. Men hvis denne fabrikken begynner å produsere aluminium med vindkraft, vil det være et historisk under av bibelske dimensjoner. Jesus gjorde riktig nok vann til vin, men selv ikke han prøvde seg på å gjøre vind(kraft) til vann(kraft)! Aluminiumen i Mosjøen produseres med vannkraft, og slik blir det også etter at Eolus er ferdig med å rasere Øyfjellet!

De fleste vet at ustabil vindkraft (den produseres i snitt 1/3 av tiden) er totalt uegnet som energi for enhver industriproduksjon, og spesielt for prosessindustri. Så Alcoa må nok fortsette å hente stabil vannkraft til sin produksjon. Vindkraften fra Øyfjellet vil bli sendt ut på nettet, i det fylket i Norge som fra før av har landets største overskudd av vannkraft.

Hvorfor kjøper så Alcoa vindkraft de ikke kan bruke? Ganske enkelt fordi vannkraftprodusentene, som f.eks Helgeland Kraft, tydeligvis ikke vil gi Alcoa tilsvarende langsiktige avtaler som de kan få hos Eolus. Dette trolig fordi vannkraftdirektørene vil sitte «på gjerdet» og vente på prisstigningen alle regner med de nye strømkablene til Tyskland og England vil utløse.

Hvorfor gir så Eolus den beste prisavtalen til Alcoa? Har Eolus spesiell velvilje og stor omsorg for Vefsn og Alcoa? Glem det! Svaret er nok et helt annet: Eolus var nødt til å lande en avtale om langsiktig salg av produksjonen for å få en investor som Aquila Capital til å finansiere Øyfjell-utbyggingen! Uten det var det ikke blitt noen Øyfjell-utbygging. Og samtidig sikret det tyske investeringsselskapet seg en avtale som er bedre enn å plassere penger i et europeisk kapitalmarked med negative renter. Alt henger sammen med alt!

Hammarqvist er ikke bare opptatt av lokale kraftbehov i Mosjøen. Han skriver:«Hongset tar også feil når han sier at det ikke trengs mer vindkraft for å elektrifisere Norge.» Han begrunner dette slik: «Over halvparten av den totale energien som forbrukes er nemlig fortsatt fossil. I 2017 ble det brukt 143 TWh fossil energi i Norge, samme år ble det brukt 133 TWh fornybar energi.» Hammarqvist vet tydeligvis ikke, eller lar være å si, at tallene han refererer inneholder ca 25 TWh fossilt råstoff til petrokjemisk industri, og også det som brukes til flydrivstoff. Og det ligger nok noe fram i tid, pent sagt, før petrokjemien kan bruke vindkraft som råstoff! El-fly er også rimelig langt unna.

Elmotorer har langt høyere energieffektivitet enn forbrenningsmotorer. Statnett har derfor utredet at det trengs 30-50 TWh for å gjennomføre en «omfattende elektrifisering» av Norge. Denne mengden ny strøm kan lett hentes gjennom en kombinasjon av energieffektivisering, ny vannkraft, solenergi, redusert strømeksport og ren strømsparing. Det siste er vi ikke spesielt gode på her i landet.

Norge eksporterer store mengder strøm, ifølge NVE ca 14 TWh i normalår. Nye vindkraftverk i Norge, som Øyfjellet, fører derfor til økt krafteksport. Men hvor lenge skal våre politikere fortsette å heie på Vindbaroner som bygger ned norsk urørt natur, med økt strømeksport som resultat? For eksempel til Tyskland,- et land som denne måneden åpner et nytt kullkraftverk (Datteln 4). Det kullkraftverket alene får en kapasitet på ca 7 Øyfjell-utbygginger!


Les mer om vindkraft her.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelUten klasseanalyse er det umulig å lage brukbar rød politikk
Neste artikkel”Caesarlagen är tortyr mot oss civila syrier”