Er Fylkesrådet i ferd med å gjøre Finnmark til vasallfylke?

10
Hammerfest. Shutterstock
Frode Bygdnes

Av Frode Bygdnes.

Fylkesrådet har i sin tiltredelse erklært at de vil oppløse tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark. Men i praksis er de i ferd med å binde Troms og Finnmark så tett sammen at en løsrivelse vil bli vanskelig for Finnmark. 

I tiltredelseserklæringa sies det at de skal skape sterke avdelinger både øst og vest i fylket. Men allerede ved den andre tingsamlinga innstilte de på sammenslåing av alle fagskolene i Troms og Finnmark, (sak 30/20). Fylkesrådet fikk med seg høyresida. Nå skal det settes ned et interimsstyre som skal lage en felles fagskole for Troms og Finnmark innen 1.aug 2021. Bare 7 stemmer gikk mot dette, det var like mange stemmer som støttet mitt motforslag «en opprettholder en fagskole i hver av de gamle fylkene Troms og Finnmark».  

Dersom AP,SP og SV får fulgt opp sin erklæring om reversering, er felles styrer for fylkeskommunale oppgaver, direkte uheldige for Finnmark. Fagskolen i Troms er størst og kan legge premissene for plassering av faglinjer, klasser og kurs. Det vil alltid være et argument at kurs legges dit de beste lærekreftene er, eller de fleste søkerne kommer fra. 

Vanligvis ved sentralisering brukes argumentet å spare penger. Det kunne ikke fylkesrådet bruke denne gangen siden regjeringa i revidert nasjonalbudsjett har satt av penger til 1500 flere fagskoleplasser og 88 av disse kommer til Troms og Finnmark. 18 studieplasser går til helsefag, 55 plasser til tekniske fag og 15 plasser til økonomiske og administrative fag. Regjeringa har innsett at det er viktig å løfte yrkesfagene og spesielt høyere yrkesfaglig utdanning. Det er stor etterspørsel i næringslivet og ved dagens store arbeidsledighet, er det viktig å kunne nytte anledningen til å øke kompetansen til fagarbeiderne. Det satses på fagskolene som nå får en viktig rolle til å utvikle riktig kompetanse for vekst og utvikling. Denne satsingen gir ikke bare muligheter til å styrke alle fagskolene, men forutsetter egentlig lokal forankring for å kunne utnytte det løftet lokalt næringsliv ønsker.

Derfor er det og viktig at styrene har lokal tilhørighet og forankring. De skal stå for denne tilpasninga. Derfor er det oppsiktsvekkende at fylkesrådet innstiller på et felles styre for fagskolene i dette storfylket. Det minste en kunne forvente, var at en opprettholdt et styre i vest og et styre i øst. 

De tillitsvalgte, lærere og elever i fagskolene i Finnmark innstilte på mest mulig lokal styring av fagskolene. De kritiserte spesielt fylkesrådet for hastverk i denne saka. Her er det ikke gjort konsekvensutredninger, her er det ikke fremkommet noen argumenter for sammenslåing, tvert om.

En skulle tro at SV som ikke ville diskutere styringsformen, men nyttet anledningen til bare å diskutere reversering og oppsplittelse av fylket under konstitueringa, skulle forfekte to sjølstendige enheter i dette storfylket. Men fylkesråden Bjarne Rohde, SV , var det som innstilte på sammenslåinga.

En fagskole må styres av politikere, ikke markedskreftene. Skolene er et offentlig ansvar og skal levere kunnskap og utdanning som samfunnet trenger. De økonomiske rammene skal være politisk bestemt. Lokaldemokratiet skal ha et ord med i laget når det gjelder fagutdanning i eget fylke. Derfor er det viktig at det er en skole i Troms og en skole i Finnmark når vi skal ha to fylker i fremtida. Det skal da være to politiske miljø som skal bestemme over hver sine behov.

Det som skjer nå, kan vitne om at sittende fylkesråd tenker at om Finnmark blir løsrevet, så skal de være helt avhengig av Troms. Motviljen til den tvangssammenslåinga vi har hatt, var nettopp at Finnmark var lillebror, at det ikke var en jevn og likeverdig sammenslåing med Troms. Med disse vedtakene fylkestinget nå har gjort, virker det som at Finnmark skal tappes for sjølstendige enheter. Da vil vi stå igjen med et «vasallfylke» eller en koloni under Troms. Eller begynner vi å se at fylkesrådet bevisst binder Finnmark så tett til Troms at det skal bli meningsløst å innfri lovnaden om reversering av tvangssammenslåinga? De vil få god hjelp av Høyre og FrP som vil fjerne fylket og styre regionene ut fra de største byene.  

Frode Bygdnes, fylkestingsrepresentant Troms og Finnmark


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Nå er Finnmark (75.000) en for liten enhet til å opprette fagskoler.

 2. For å lære seg et fag må man flytte hjemmefra. Man kan ikke ha fagskoler i enhver by. Administrasjonssenteret Vadsø har bare 5700 innbyggere - en stasjon ca i Grorudsdalen.
  Hvis man er heldig holder det med å flytte til Tromsø istedenfor Trondheim.

  Norge
  Skogskoler

  • Statlige: 9

  Gartnerskoler:

  • Statlige: 6
  • Privat: 1

  Næringsmiddelskoler:

  • Statlige: 2

  Landbruksmaskinskoler:

  • Statlige: 2

  Reindriftsskole:

  • Statlig: 1
 3. Avatar for Mari Mari says:

  Det er sant. De fleste ungdommer må flytte på seg allerede for å gå på videregående.
  Det vil da være mer logisk å satse utdanning i Finnmark enn å stjele enda mer penger fra Norges nordligste fylke.
  Selv om jeg er svært glad i Tromsinger nekter jeg å akseptere å ikke ha et hjem som er rent Finnmark. Jeg har sett meg lei på at Finnmarkinger tvinges til fraflytting.

 4. Så dersom du ikke kan bo hjemme under opplæringen, så er den mindreverdig? Eller mener du at det ikke spiller noen rolle hvor langt du drar, når du først må dra?

 5. Det er ikke noe man gjør frivillig å flytte hjemmefra. 100 km er hardt nok.
  Forskjellen på velstand og fattigdom er at de fattige må flytte der de finner arbeid.

 6. Avatar for tjatta tjatta says:

  De som blir boende hjemme vil nok henge etter de som oppsøker det de ønsker. Røkke flyttet feks fra hjemfylket da han var ganske ung. Også Stalin og Hitler o.a så ikke heimorten som spesielt attraktiv for deres ambisjoner. Man kan i det hele si at de fleste som flytter hjemmefra sjelden flytter tilbake til gutterommet

 7. Vi har noen som ikke behøver å flytte hjemmefra, unge italienske menn. Full lønn, ingen å forsørge og minimalt med utgifter.

 8. Avatar for FMD FMD says:

  Det er viktig å forstå hvor ordet fylke stammer fra, det stammer det norrønne ordet Fylki som er avledet fra ordet Folk.
  Folket som bor i Finnmark er unike, og naturen der likeså.
  Man burde ikke gå av veien for å sende unge menn og kvinner dit for å oppleve Finnmark i sin fulle prakt, og samtidig ta en utdannelse eller jobbe.
  Det må være egne fagskoler i Finnmark.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

2 flere kommentarer

Deltakere