Er Fylkesrådet i ferd med å gjøre Finnmark til vasallfylke?

0
Hammerfest. Shutterstock

Av Frode Bygdnes.

Fylkesrådet har i sin tiltredelse erklært at de vil oppløse tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark. Men i praksis er de i ferd med å binde Troms og Finnmark så tett sammen at en løsrivelse vil bli vanskelig for Finnmark. 

I tiltredelseserklæringa sies det at de skal skape sterke avdelinger både øst og vest i fylket. Men allerede ved den andre tingsamlinga innstilte de på sammenslåing av alle fagskolene i Troms og Finnmark, (sak 30/20). Fylkesrådet fikk med seg høyresida. Nå skal det settes ned et interimsstyre som skal lage en felles fagskole for Troms og Finnmark innen 1.aug 2021. Bare 7 stemmer gikk mot dette, det var like mange stemmer som støttet mitt motforslag «en opprettholder en fagskole i hver av de gamle fylkene Troms og Finnmark».  

Dersom AP,SP og SV får fulgt opp sin erklæring om reversering, er felles styrer for fylkeskommunale oppgaver, direkte uheldige for Finnmark. Fagskolen i Troms er størst og kan legge premissene for plassering av faglinjer, klasser og kurs. Det vil alltid være et argument at kurs legges dit de beste lærekreftene er, eller de fleste søkerne kommer fra. 

Vanligvis ved sentralisering brukes argumentet å spare penger. Det kunne ikke fylkesrådet bruke denne gangen siden regjeringa i revidert nasjonalbudsjett har satt av penger til 1500 flere fagskoleplasser og 88 av disse kommer til Troms og Finnmark. 18 studieplasser går til helsefag, 55 plasser til tekniske fag og 15 plasser til økonomiske og administrative fag. Regjeringa har innsett at det er viktig å løfte yrkesfagene og spesielt høyere yrkesfaglig utdanning. Det er stor etterspørsel i næringslivet og ved dagens store arbeidsledighet, er det viktig å kunne nytte anledningen til å øke kompetansen til fagarbeiderne. Det satses på fagskolene som nå får en viktig rolle til å utvikle riktig kompetanse for vekst og utvikling. Denne satsingen gir ikke bare muligheter til å styrke alle fagskolene, men forutsetter egentlig lokal forankring for å kunne utnytte det løftet lokalt næringsliv ønsker.

Derfor er det og viktig at styrene har lokal tilhørighet og forankring. De skal stå for denne tilpasninga. Derfor er det oppsiktsvekkende at fylkesrådet innstiller på et felles styre for fagskolene i dette storfylket. Det minste en kunne forvente, var at en opprettholdt et styre i vest og et styre i øst. 

De tillitsvalgte, lærere og elever i fagskolene i Finnmark innstilte på mest mulig lokal styring av fagskolene. De kritiserte spesielt fylkesrådet for hastverk i denne saka. Her er det ikke gjort konsekvensutredninger, her er det ikke fremkommet noen argumenter for sammenslåing, tvert om.

En skulle tro at SV som ikke ville diskutere styringsformen, men nyttet anledningen til bare å diskutere reversering og oppsplittelse av fylket under konstitueringa, skulle forfekte to sjølstendige enheter i dette storfylket. Men fylkesråden Bjarne Rohde, SV , var det som innstilte på sammenslåinga.

En fagskole må styres av politikere, ikke markedskreftene. Skolene er et offentlig ansvar og skal levere kunnskap og utdanning som samfunnet trenger. De økonomiske rammene skal være politisk bestemt. Lokaldemokratiet skal ha et ord med i laget når det gjelder fagutdanning i eget fylke. Derfor er det viktig at det er en skole i Troms og en skole i Finnmark når vi skal ha to fylker i fremtida. Det skal da være to politiske miljø som skal bestemme over hver sine behov.

Det som skjer nå, kan vitne om at sittende fylkesråd tenker at om Finnmark blir løsrevet, så skal de være helt avhengig av Troms. Motviljen til den tvangssammenslåinga vi har hatt, var nettopp at Finnmark var lillebror, at det ikke var en jevn og likeverdig sammenslåing med Troms. Med disse vedtakene fylkestinget nå har gjort, virker det som at Finnmark skal tappes for sjølstendige enheter. Da vil vi stå igjen med et «vasallfylke» eller en koloni under Troms. Eller begynner vi å se at fylkesrådet bevisst binder Finnmark så tett til Troms at det skal bli meningsløst å innfri lovnaden om reversering av tvangssammenslåinga? De vil få god hjelp av Høyre og FrP som vil fjerne fylket og styre regionene ut fra de største byene.  

Frode Bygdnes, fylkestingsrepresentant Troms og Finnmark


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelMcKinseys hemmelige rolle i Europas flyktningkrise
Neste artikkelNei til vindkraftverk på Haramsøya!